Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Kyrkans Utlandshjälps intäkter steg med över en femtedel år 2010

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälps intäkter steg med över en femtedel år 2010

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2011 klo 13:26
Julkaisija: Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälps helhetsintäkter år 2010 var 31,5 miljoner euro. Intäkterna steg med över 20 procent jämfört med året innan. Utlandshjälpen använde sammanlagt 26,4 miljoner euro till biståndsarbete och annan verksamhet. Cirka fem miljoner euro överfördes till fonder, t.ex. Haiti-fonden och Kvinnobankens fond.

”Omfattande humanitära kriser satte sin prägel på året 2010. Matpriserna fortsatte stiga och den politiska instabiliteten och säkerhetsriskerna ökade på många håll. I biståndsarbetet betonades i synnerhet förmågan att vara mer förutseende, bättre förberedd och att kunna reagera snabbt”, sammanfattar direktor Pauliina Parhiala året som gått.

Kyrkans Utlandshjälp använde år 2010 22,2 miljoner euro till det internationella programarbetet, alltså 84 procent av utgifterna. Biståndsarbetets tyngdpunkt låg fortfarande i Afrika där man använde 8,6 miljoner euro. Den ökade verksamheten i Haiti lyfte Latinamerikas andel till 3,3 miljoner euro.

Utvecklingssamarbetets andel av biståndsarbetet var 53 procent och det humanitära arbetets andel 34 procent. Kyrkans Utlandshjälp arbetade under fjolåret i två omfattande humanitära katastrofer, jordbävningen i Haiti och översvämningarna i Pakistan. Påverkningsarbetets andel var 9 procent och samarbetet mellan kyrkor stod för 4 procent.

Kyrkans Utlandshjälps närvaro på fältet utvidgades i fjol när man öppnade nya kontor i Kenya, Sudan, Liberia och Haiti. I Haiti pågår en av Kyrkans Utlandshjälps största projekt genom tiderna. Efter nödhjälpsfasen inledde Utlandshjälpen ett omfattande projekt för att återuppbygga skolor på områden som drabbades hårt i jordskalvet.

I arbetet i Finland spred sig Kvinnobankens verksamhet till hela landet och kampanjen Handling fick med tiotusentals finländare i skedrörelsen (Lusikkaliike) för matsäkerheten i utvecklingsländerna.

Av intäkterna kom nästan 34 procent för församlingarna, innehållande budgetmedel, kollekter, insamlingen Gemensamt Ansvar samt verksamhetsbidraget från kyrkostyrelsen. I intäkterna från Gemensamt Ansvar ingår de 1,5 miljoner euro som kom in för att stöda katastrofarbetet i Haiti. Statens och internationella finansieringskällors stöd var 41,9 procent.

Gåvor från privatpersoner eller företag uppgick till nästan 24 procent. I synnerhet Haiti-insamlingen fick många finländare att donera och i fjol fick Kyrkans Utlandshjälp mer donationer från privatpersoner och företag än någonsin tidigare, dvs 7,5 miljoner euro.

Mer information:
Direktor Pauliina Parhiala, tfn 0400 103280

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs