Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Kyrkans Utlandshjälp strävar efter internationellt ledarskap inom fredsarbetet bland religiösa ledare och vill ha lärarna med i utvecklingsarbetet.

Kirkon Ulkomaanapu

Kyrkans Utlandshjälp strävar efter internationellt ledarskap inom fredsarbetet bland religiösa ledare och vill ha lärarna med i utvecklingsarbetet.

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.08.2012 kl. 10:41
Utgivare: Kirkon Ulkomaanapu

Kyrkans Utlandshjälps nya strategi för åren 2013-2016 siktar på att organisationen specialiserar sig kraftigt i den internationella verksamheten och fortsätter skapa innovativa möjligheter att delta i Finland. Utlandshjälpen vill bli en internationellt erkänd aktör inom fredsarbetet i de traditionella samfunden och bland religiösa ledare. Inom utbildningssektorn inleder Utlandshjälpen ett nytt frivilligprogram; Lärare utan gränser, till vilket man söker samarbetspartner på bred front i Finland.

”Vår erfarenhet är att också en liten organisation kan förändra världen om den bara är tillräckligt specialiserad”, konstaterar direktor Antti Pentikäinen. Strategin innehåller tre tematiska tyngdpunkter; rättighet till fred, rättighet till utkomst och rättighet till utbildning. Av temana kommer fredsarbetet att få en specialställning.

”Årtionden av arbete i världens allra svåraste områden har lärt oss hur viktig freden är för förverkligandet och utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Vi utbildar religiösa och traditionella ledare i fredsarbete, vi hjälper dem att lösa lokala konflikter och vi stöder dem att påverka i nationella och internationella fredsprocesser. De mål vi har uppnått redan i det här arbetet uppmuntrar oss att fortsätta.”

Målet för programmet Lärare utan gränser är att både öka finländska lärares kunnande i utvecklingsfrågor och att stöda deras deltagande i utvecklandet av undervisning i utvecklingsländerna genom att skicka ut också finländska lärare i världen. I katastrofarbetet fortsätter Kyrkans Utlandshjälp att specialisera sig i att ordna utbildning.

När det gäller utkomst vill Kyrkans Utlandshjälp stöda speciellt kvinnors och ungas småföretagsamhet och ordna yrkesutbildning i anslutning till det.

Verksamhetsländernas antal kommer att minska under strategiperioden till under tjugo. Det betyder bland annat att Utlandshjälpen avslutar sitt nuvarande arbete i Europa. Arbetet kommer i framtiden alltmera att ledas från fältkontoren.

Tilläggsuppgifter:

Direktor Antti Pentikäinen, tfn 040 531 3514

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs