Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Koulunkäynti ei koskaan ole ollut yhtä vaarallista syyrialaisille lapsille kuin nyt

Pelastakaa Lapset ry

Koulunkäynti ei koskaan ole ollut yhtä vaarallista syyrialaisille lapsille kuin nyt

Tiedote.
Julkaistu: 18.09.2014 klo 00:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Koulu on yksi vaarallisimmista paikoista lapsille ja opettajille Syyriassa. Maan opetuslaitoksiin kohdistetaan yhä enemmän hyökkäyksiä ja niille aiheutetaan mittavaa vahinkoa ja tuhoa.

Useat Pelastakaa Lasten tukemat opetustilat Pohjois-Syyriassa ovat kärsineet ilmaiskuista, pommituksista ja räjähdyksistä. Hyökkäyksiä on ollut vähintään kerran kuukaudessa viimeisen vuoden aikana. Kesäkuussa ilmaiskut pakottivat sulkemaan yhden järjestön tukeman koulun, kun taas elokuussa toinen koulu kärsi vakavia vaurioita hyökkäyksessä. Syyriassa ainakin 3 465 koulua on vaurioitunut tai tuhottu, ja monia kouluja käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin.

Pelastakaa Lasten tänään julkaistussa raportissa todetaan, että yhä useampi koulu joudutaan sulkemaan konfliktin takia. Ennen sotaa lähes kaikki syyrialaiset lapset olivat koulussa. Nyt koulujen oppilasmäärät ovat puolittuneet sotaa edeltäneestä tasosta.  Noin 2,8 miljoona lasta ei käy koulua ja Syyrian koulunkäyntiaste on maailman toiseksi huonoin.

– On häpeällistä, ettei humanitaarisen oikeuden velvoitetta suojella kouluja ja muita siviilikohteita noudateta.  Tämä vaarantaa viattomien lasten jatyölleen omistautuneiden opettajien elämänja pakottaamiljoonat lapsetlopettamaan koulunkäynnin,sanooPelastakaaLastenhumanitaarisen avun ohjelmapäällikkö Antti Toivanen.

Pahiten kärsineillä alueilla, kuten Aleppossa, koulunkäyntiaste on laskenut kuuteen prosenttiin.  Pelastakaa Lasten omista opetusohjelmista käy ilmi, että keskeyttämisaste on muihin alueisiin verrattuna kaksi kertaa suurempi maansisäisten pakolaisten leireillä sekä alueilla, joilla on suuri määrä kodeistaan paenneita ihmisiä.

Myös Syyriasta lähialueen maihin paenneiden lasten mahdollisuus käydä koulua on hyvin rajattua. Pakolaislapsista noin puolet ei ole koulussa. Ongelma on myös se, että pakolaislapset opiskelevat heille vieraan opetussuunnitelman mukaan ja opettajat puhuvat usein kieltä, jota he eivät ymmärrä.

Joka kymmenennen syyrialaisen pakolaislapsen arvioidaan olevan töissä.  Todellisuudessa työtä tekeviä lapsia on luultavasti paljon enemmän.  Jordaniassa hiljan tehdyn kyselyn mukaan 47 prosenttia pakolaisperheistä raportoi olevansa osin tai kokonaan riippuvaisia lasten ansiotuloista.

Koulussa olevat pakolaislapset joutuvat puolestaan kohtaamaan hyväksikäyttöä, kiusaamista ja syrjäytymistä. Heidän syykseen laitetaan usein myös se, että koulujen resurssit ovat pakolaistulvan takia erittäin tiukoilla.

Lasten kurittaminen kouluissa on yleistä. Esimerkiksi Egyptissä lähes kolmannes kyselyymme osallistuneista lapsista kertoi opettajien lyöneen heitä.  Sanallista väkivaltaa on kokenut 70 prosenttia vastaajista.

Lasten traumaattiset kokemukset ovat aiheuttaneet lisääntyvää psyykkistä oireilua, mikä heikentää heidän oppimiskykyään. Puolet Pelastakaa Lasten Pohjois-Syyriassa haastattelemista lapsista kertoivat, että he eivät pysty keskittymään luokassa joko ollenkaan tai harvoin. Kolmasosalapsistaei kykene noudattamaan aikuistenohjeitajalähespuolet lapsistaei pystykeskittymään koulutehtäviinsä. Lähesjoka kolmas lapsi tuntee avuttomuutta, 39 prosenttia näkee painajaisia ja42 prosenttia kokee surua.

Pelastakaa Lapsetkehottaa kaikkiakonfliktin osapuolialopettamaankouluihin kohdistuvat hyökkäykset ja noudattamaan kansainvälistähumanitaarista oikeutta.  Humanitaarisen avun rahoittajia pyydetään varmistamaan, että varoja on riittävästi toimintaan, jolla taataan syyrialaisten lasten suojelu ja turvallinen koulunkäynti.

– Meillä on velvollisuus varmistaa syyrialaisille lapsille mahdollisuus olla koulussa tuntematta pelkoa. Myös sodanjälkeinen Syyria tarvitsee nuoren sukupolven, joka on käynyt koulua.

 ----------------

Lisätietoja www.pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs