Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Kehitysmaissa on lottovoitto syntyä parempiosaiseen perheeseen

Pelastakaa Lapset ry

Kehitysmaissa on lottovoitto syntyä parempiosaiseen perheeseen

Tiedote.
Julkaistu: 05.02.2015 klo 02:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Ponnistelut lapsikuolleisuuden vähentämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Kymmenet miljoonat lapset ovat saaneet mahdollisuuden elämään. Pelastakaa Lasten tänään julkaistun tutkimuksen mukaan suuri määrä lapsia on kuitenkin jäänyt kehityksestä paitsi. Ratkaisevia tekijöitä lasten eloon jäämiselle ovat asuinpaikka ja olosuhteet johon he syntyvät.

Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on maailmassa lähes puolittunut sitten vuoden 1990. Päivittäin kuolee 17 000 lasta vähemmän kuin 25 vuotta sitten. Lapsikuolleisuuden vähentymistä kuvaavat luvut peittävät kuitenkin alleen merkittäviä eriarvoisuuksia. 

Erot alle viisivuotiaiden kuolleisuudessa ovat huomattavat niin eri maiden välillä kuin maiden sisälläkin. Pelastakaa Lasten raportin mukaan useimmissa tarkastelun kohteena olleissa kehitysmaissa lapsen perheen sosioekonominen tai etnisen tausta vaikuttaa ratkaisevasti lapsikuolleisuuteen. Eloonjäämisen kannalta on myös suuri merkitys sillä, sattuuko lapsi syntymään maaseudulla tai kaupungissa.

Pelastakaa Lapset kutsuu tätä “syntymän arpajaisiksi.” Lottery of Birth -raporttia varten kerättiin eriteltyä tietoa 87 matalan ja keskitulotason maasta. Heikommassa asemassa olevia lapsia on jäämässä jälkeen kehityksestä 78 prosentissa näistä maista. Noin joka kuudennessa tutkimuksen kohdemaasta lasten eriarvoisuus eloonjäämisessä on lisääntynyt kaikissa sosiaaliryhmissä. Alueelliset erot lapsikuolleisuudessa ovat lisääntyneet valtaosassa tutkituista maista. Etnisten ryhmien väliset erot ovat puolestaan merkittävästi lisääntyneet niissä maissa, joista on saatavilla tilastotietoa etnisistä ryhmistä.

Muun muassa Nigerissä alueelliset erot lapsikuolleisuudessa ovat erittäin suuret.  Tietyllä alueella syntyvän nigeriläisen lapsen todennäköisyys kuolla ennen viidettä ikävuottaan on jopa viisinkertainen verrattuna paremmalla alueella syntyvän lapsen kanssa. Tämä epätasa-arvoisuus on kaksinkertaistunut vuodesta 1998. Hondurasissa vastaava ero kahden eri alueen välillä oli vuonna 2012 jopa 3,5-kertainen. Epätasa-arvo on vain kasvanut vuodesta 2006. Vietnamissa vuonna 2010 syntyneistä pääväestöön kuuluvan lapsen todennäköisyys menehtyä oli 3,5 kertaa pienempi verrattuna muihin väestöryhmien lapsiin.

Pelastakaa Lasten analyysi paljastaa, että lasten kuoleminen ehkäistävissä ja hoidettavissa oleviin tauteihin jatkuu merkittävänä haasteena pitkään.

– On häpeällistä, että niin monen lapsen eloonjääminen riippuu siitä, missä päin maailmaa hän syntyy. Lapsen oikeus elämään ei saa riippua siitä, onko hänellä onnea syntyä hyvin toimeentulevaan perheeseen, jolla on varaa kustantaa lapselle hyvä terveydenhuolto, sanoo Sanna Vesikansa, Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön neuvonantaja.

Eriarvoisuutta voi vähentää tehokkaasti. Viidesosassa maista, muun muassa Ruandassa, Malawissa, Meksikossa ja Bangladeshissa, lapsikuolleisuus on vähentynyt nopeasti ja tasaisesti. Mikään lapsiryhmä ei ole jäänyt kehityksestä jälkeen. Niissä maissa, joissa lapsikuolleisuus on vähentynyt tasaisesti kaikissa väestöryhmissä, on edistys ollut lisäksi keskimääräisesti kuusi prosenttia nopeampaa kuin muissa valtioissa.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan siihen, että lasten ei enää sallittaisi kuolla estettävissä tai hoidettavissa oleviin sairauksiin. Tämä tavoite on saavutettavissa vuoteen 2030 mennessä. 

YK:n yleiskokouksessa hyväksytään syyskuussa uudet kehitystavoitteet, jotka korvaavat tänä vuonna umpeutuvat vuosituhattavoitteet. Vuoden 2015 jälkeiseen kehitysagendaan on sisällytettävä kunnianhimoiset tavoitteet lasten ja äitien eloon jäämiselle. Lisäksi on varmistettava, että lasten terveyden edistäminen hyödyttää myös köyhimpiä, syrjäytyneimpiä sekä heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Maailman valtioiden on varmistettava kaikille pääsy terveydenhuoltoon. 

– Tiedämme, että ongelma on ratkaistavissa. Suomen sekä muiden maiden päättäjät eivät saa päästää tätä tilaisuutta käsistään, toteaa Vesikansa.

-----------

Lisätietoja: Max Holm, tiedottaja, 050 433 1438, max.holm (at) pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs