Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Funktionshindrad i ett u-land: en överlevnadskamp

Finska Missionssällskapet

Funktionshindrad i ett u-land: en överlevnadskamp

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.09.2015 kl. 13:31
Utgivare: Finska Missionssällskapet

I världen finns det en miljard människor med funktionshinder. Av dem bor 80 procent i u-länderna. Endast två till tre procent av alla barn med funktionshinder går i skola. Finska Missionssällskapet arbetar för att ge utbildning och stöd till funktionshindrade så att de kan utbilda sig och skaffa ett yrke.

Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare åren 2014-2015.

- I utvecklingsländer där alla barns överlevnad inte kan tas för självklar, ligger det nära till hands att funktionshindrade barn mera betraktas som en börda och ett straff än som en gåva. Därför behöver budskapet om att alla människor är älskade av Gud åtföljas av konkret hjälp åt familjerna, så att de kan ta hand om alla sina barn, säger biskop Vikström.

Ett barn som får utbildning inser också sitt värde och får gott självförtroende.

- Jesus visade att också de som diskrimineras är värdefulla i Guds ögon. Vi ska följa hans exempel.

Kyrkan visar vägen

I många länder där Finska Missionssällskapet verkar är kyrkan en föregångare i sociala frågor och för de funktionshindrades talan och säkrar deras rätt till utbildning. När kyrkan visar vägen, följer förhoppningsvis staten efter.

- Också vi i Finland borde diskutera mera om de funktionshindrades situation. Hos oss är utbildningsmöjligheterna för funktionshindrade bättre, men det finns mycket att förbättra när det gäller sysselsättningsmöjligheterna: trots utbildning har de svårt att få jobb. Precis som i många andra frågor finns det i princip en vilja att alla, även de funktionshindrade, skall behandlas lika och rättvist – men i praktiken är tröskeln tyvärr hög att göra verklighet av våra uttalade ideal och värderingar.

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj i kamp mot fattigdomen i världen. Kampanjen inleds på vårdagjämningen och kulminerar på höstdagjämningen.

Finska Missionssällskapet hjälper genom att:

  • söka upp funktionshindrade som lever undangömda på landsbygden

  • upplysa föräldrar om vikten av skolgång och rätt vård

  • betala skolavgifter och stöda familjerna

  • utbilda speciallärare

  • stöda produktion av läromaterial

  • påverka undervisningsmyndigheterna

Delta i Utjämningen:

Gör en inbetalning till FI38 8000 1400 1611 30. Märk inbetalningen UTJ2015

eller besök www.utjämning.fi

Bildtext: I u-länderna går bara 2-3 procent av alla funktionshindrade barn går i skola. Det vill Finska Missionssällskapet ändra på. Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare. Foto: Joanna Lindén-Montes

Bilagor

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer. Sällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största aktörerna för utvecklingssamarbete i Finland. www.finskamissionssällskapet.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs