Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Funktionshindrad i ett u-land: en överlevnadskamp

Finska Missionssällskapet

Funktionshindrad i ett u-land: en överlevnadskamp

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.09.2015 kl. 16:44
Utgivare: Finska Missionssällskapet

I världen finns det en miljard människor med funktionshinder. Av dem bor 80 procent i u-länderna. Endast två till tre procent av alla barn med funktionshinder går i skola. Årets Utjämningskampanj åtgärdar problemen.

Finska Missionssällskapet arbetar för att ge utbildning och stöd till funktionshindrade så att de kan utbilda sig och skaffa ett yrke. 

Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare åren 2014-2015.

- I utvecklingsländer där alla barns överlevnad inte kan tas för självklar, ligger det nära till hands att funktionshindrade barn mera betraktas som en börda och ett straff än som en gåva, säger biskop Vikström.

Ett barn som får utbildning inser sitt värde och får gott självförtroende.

- Jesus visade att också de som diskrimineras är värdefulla i Guds ögon. Vi ska följa hans exempel.

Nepal: Bättre attityder och nya yrkesmöjligheter

I många länder där Finska Missionssällskapet verkar är kyrkan och kristna organisationer en föregångare i sociala frågor. Kyrkan för de funktionshindrades talan och säkrar deras rätt till utbildning.

- Speciellt de blindas och dövas situation har blivit mycket bättre i Nepal. Staten har utbildat hundratals nya lärare för dövundervisningen och diskrimineringen har minskat i arbetslivet. De funktionshindrade är själva med och driver sina intressen och har stärkt sin position som medborgare, säger Prakash Dhakal som koordinerar Finska Missionssällskapets arbete bland funktionshindrade i landet.

Finska Missionssällskapet hjälper genom att:

  • söka upp funktionshindrade som lever undangömda på landsbygden
  • upplysa föräldrar om vikten av skolgång och rätt vård
  • betala skolavgifter och stöda familjerna
  • utbilda speciallärare
  • stöda produktion av läromaterial
  • påverka undervisningsmyndigheterna
Finska Missionssällskapet en av världens största kyrkliga aktörer inom arbetet för de funktionshindrades rättigheter i u-länderna.

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj i kamp mot fattigdomen i världen. Kampanjen inleds på vårdagjämningen och kulminerar på höstdagjämningen.

Delta i Utjämningen:

Gör en inbetalning till FI38 8000 1400 1611 30. Märk inbetalningen UTJ2015

eller besök www.utjämning.fi

Bildtexter till de bifogade pressfotona:

I u-länderna går bara 2-3 procent av alla funktionshindrade barn går i skola. Det vill Finska Missionssällskapet ändra på. Biskop Björn Vikström är Utjämningens beskyddare. Foto: Joanna Lindén-Montes

Finska Missionssällskapet hjälper funktionshindrade barn och unga i isolerade byar med utbildning och sysselsättning. 23-åriga Bahadu Nepali bor i en fattig dalitby och har fått getter att föda upp. Hans pappa säger att han har ändrat inställning till sin pojke. "Jag har lärt mig att också barn med funktionshinder kan lära sig saker", säger han. Foto: Joanna Lindén-Montes

Bilagor

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer. Sällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största aktörerna för utvecklingssamarbete i Finland. www.finskamissionssällskapet.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs