Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Finska Missionssällskapets upprop - mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Suomen Lähetysseura

Finska Missionssällskapets upprop - mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.03.2014 kl. 08:30
Utgivare: Suomen Lähetysseura

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj startade vid vårdagjämningen 20.3. Kampanjen stöder funktionshindrade människor i olika utvecklingsländer. Nu samlar Finska Missionssällskapet in namn genom ett upprop för att uppmana Finland att lyfta fram arbetet för de funktionshindrades rättigheter inom FN. Uppropet kommer att överlämnas till utvecklingsminister Pekka Haavisto i december detta år.

År 2000 förband sig FN:s medlemsstater till åtta mål för utvecklingen, de så kallade millenniemålen, som skulle uppnås till år 2015. Nu utarbetas nya mål för tiden efter 2015, under FN:s ledning. Finland förhandlar nästa år i FN om vilka som är de nya utvecklingsmålen. 

I världen finns uppskattningsvis en miljard människor med olika typer av funktionshinder, varav 800 miljoner bor i utvecklingsländer. Fyra av fem lever i extrem fattigdom. Dessa personer blir många gånger diskriminerade, utnyttjade och övergivna. Människor med funktionshinder hör till de mest utsatta grupperna överallt i världen. Attityder och fysiska hinder begränsar människor med funktionshinder från att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. 

Finska Missionssällskapet vill att Finland i FN håller fram funktionshindrades rättigheter som ett av de nya utvecklingsmålen. Finland bör använda alla sina påverkningsmöjligheter inom olika politiska områden för att FN skall verkställa ett allmänt avtal för funktionshindrade. Främjande av rättigheter för funktionshindrade bör också grunda sig på kunskap och kunnande om människor med funktionshinder.

- I utvecklingsländer är en funktionshindrad människas liv en veritabel kamp för överlevnad. Med hjälp av vår kampanj vill vi påminna om att alla människor, också funktionshindrade, har rätt till ett värdigt liv, säger Merja Nevala som är koordinator för Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj.

Situationen är värst bland fattiga familjers barn. Endast 2-3 procent av de funktionshindrade barnen i världen får gå i skola, och största delen av dem saknar tillgång till den vård de behöver. Attityderna mot barn med funktionshinder är negativa i utvecklingsländerna. Familjen upplever det ofta som ett straff att få ett funktionshindrat barn eller ifall deras barn invalidiseras senare i livet.

Det är mycket vanligt att de funktionshindrade barnen inte skickas till skolan då familjen skäms och gömmer undan barnen hemma.

Finska Missionssällskapet anser det särskilt viktigt att stöda skolgången för funktionshindrade barn och ungdomar, eftersom utbildning är det effektivaste sättet att främja funktionshindrades likabehandling.

Utjämningen är Finska Missionssällskapets årliga kampanj till förmån för sällskapets utvecklingssamarbete på olika håll i världen. Utjämningskampanjen fick sin början år 1992 med inspiration från vår- och höstdagjämningen. Ljuset fördelas jämnt över jorden två gånger per år, men livsvillkoren gör det aldrig. Därför behövs en utjämning av välfärden.

****

Många sätt att hjälpa

Skriv under uppropet för likabehandling av människor med funktionshinder på webbsidan utjämning.fi. I uppropet kräver vi att man i det utvecklingssamarbete som finansieras med finländska medel bättre än tidigare beaktar funktionshindrades rättigheter och deras förverkligande.

Ge en gåva till kontot FI38 8000 1400 1611 30, meddelande: UTJÄMNING2014, på internet på adressen utjämning.fi, genom att ringa till insamlingstelefonen på 0600-11310 (10,26 € / samtal + lna) eller genom att skicka ett textmeddelande UTJÄMNING5 (5 €) eller UTJÄMNING10 (10 €) till numret 16155.

 

Bilagor

Finska Missionssällskapet verkar för mänskliga rättigheter och utrotar fattigdom i 30 länder, tillsammans med lokala samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Finska Missionssällskapet grundades 1859 och är en av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsorganisationer. Sällskapet är utrikesministeriets partnerorganisation och en av de största aktörerna för utvecklingssamarbete i Finland. www.finskamissionssällskapet.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs