Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ulkomaat » Ett år efter jordbävningen: Haitierna måste kunna påverka återuppbyggandet

Kyrkans Utlandshjälp

Ett år efter jordbävningen: Haitierna måste kunna påverka återuppbyggandet

Tiedote.
Julkaistu: 11.01.2011 klo 12:54
Julkaisija: Kyrkans Utlandshjälp

Den sköra staten Haitis oförmåga att fylla invånarnas basbehov och garantera förverkligandet av grundrättigheterna gjorde att jordbävningens inverkan blev så omfattande och försvårade nödhjälpens väg fram. Också långsam internationell finansiering och koordinering av biståndsarbetet försvårar arbetet.

”På ett år har den humanitära operationen möjliggjort att tiotusentals människors liv har kunnat fortsätta. Men återuppbyggnaden har inte framskridit i den takt som man kunde förvänta sig efter de internationella ekonomiska och politiska löften som gavs”, säger Kyrkans Utlandshjälps direktor Pauliina Parhiala.

”De resurser som läggs på återuppbyggnad måste användas på ett sätt som stärker rättvisa, demokrati och hållbar utveckling”, understryker Parhiala. Det här kräver att internationella aktörer förbinder sig att stöda Haiti på lång sikt.

Man måste lägga vikt vid att haitiernas rättigheter förverkligas och att kanalerna för att delta utvecklas så att man inte återuppbygger landet till att bli ännu mer orättvist än tidigare och samtidigt mer benäget för nya kriser. Man måste lägga särskild vikt vid de allra svagaste gruppernas situation för att förhindra diskriminering.

”Man måste utveckla dialogen mellan förvaltningen och invånarna. Det är viktigt att människorna känner att de blir hörda och att deras behov observeras”, konstaterar Pauliina Parhiala. ”De politiska ledarna måste bära ansvar för sin verksamhet inför medborgarna så att förtroendet mot staten kan stärkas. I synnerhet måste man stöda de lokala aktörerna på gräsrotsnivån och deras resurser och påverkningsmöjligheter.”

Endast en liten del av den utlovade finansieringen har kunnat användas. Pengarnas väg från finansiärer och internationella finansiella institut till de egentliga verkställarna av biståndsarbetet på samfundsnivå har varit allt för långsam och byråkratisk. Även om det finns ett stort behov för koordinering av hjälpen så utgör den samtidigt en flaskhals. Det förekommer också problem med att flytta över finansiering från humanitär hjälp till återuppbyggnad.

Haiti-insamlingen har inbringat över tre miljoner euro

Kyrkans Utlandshjälps Haiti-insamling fick in över tre miljoner euro i fjol. Dessutom har Utrikesministeriet beviljat 800 000 euro till Utlandshjälpens nödhjälp i Haiti, FN:s kontor för humanitär hjälp OCHA 500 000 euro och ACT-alliansens medlemsorganisationer 600 000 euro.

Utrikesministeriet finansierar FN:s utvecklingsprograms UNDP:s skolbyggnadsprojekt som förverkligas av Kyrkans Utlandshjälp. Finlands stöd till projektet är 1,4 miljoner euro. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta i Haiti i många år framöver.

Kyrkans Utlandshjälp återuppbygger skolor

Jordbävningen för ett år sedan förstörde 67 procent av skolorna i det drabbade området. Utlandshjälpen har hjälpt genom att skaffa undervisningsutrymmen och -material samt genom att ge lärare och elever psykosocialt stöd. Hittills har 20 000 barn i åldern 4-16 fått gå i tältskolor och temporära skolor med Kyrkans Utlandshjälps stöd.

På jordbävningsområdet finns ett stort behov av att kunna flytta över barnen från de temporära skolorna till säkra och hållbara skolbyggnader som ger bättre förutsättningar för inlärning. Skolbyggnader används också som befolkningsskydd. Kyrkans Utlandshjälp använder skolnätverket för att sprida information om hur man förebygger kolera.

Kyrkans Utlandshjälp bygger som bäst två hållbara skolor. Den ena finns i St. Matthieu, där man bygger en skola av återvunnet material från raserade byggnader, och den andra, av något lättare konstruktion, i St. Joseph i ett svårtillgängligt bergsområde i Léogâne. Allt som allt planerar man bygga 50 hållbara skolbyggnader.

”I återuppbyggnaden av skolor har vi i arkitektur- och byggnadsplaneringen strävat efter bästa möjliga hållbarhet mot jordbävningar och orkaner”, berättar David Korpela, Kyrkans Utlandshjälps landsrepresentant i Haiti. ”Vi har byggt så miljö- och klimatvänligt som det bara är möjligt. Lokalsamfundet har varit med i planeringen och i själva byggandet genom Pengar för arbete-programmet.”

Mer information:

Pauliina Parhiala, direktor, tfn 0400 103 280
Saara Vuorensola-Barnes, regionalkoordinator för Latinamerika och Karibien, tfn 050 535 1107

David Korpela, landsrepresentant i Haiti, Kyrkans Utlandshjälp
Maria Halava, expert påverkningsarbete, Kyrkans Utlandshjälps kontor i Haiti

Intervjuförfrågningar till kontoret i Haiti koordineras av informatör Minna Elo, tfn 050 330 9747

Pressfoton: http://www.kua.fi/fi/ylanavigointi/media/pressikuvat/?id=1269

Man kan stöda återuppbyggnadsarbetet i Haiti till konto 157230-500504 Nordea, referensnummer: 1083.

Liitetiedostot

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation inom utvecklingssamarbete och näst störst inom humanitär hjälp. www.kyrkansutlandshjalp.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs