Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen arvostus näkyy palkkakehityksessä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen arvostus näkyy palkkakehityksessä

Tiedote.
Julkaistu: 01.03.2012 klo 16:00
Julkaisija: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työllisyystilanne on hyvä ja ansiotaso nousujohteinen. Kokopäivätyössä on runsas 90 prosenttia työvoimasta, ja jäsenkunnan työttömyys on vajaat kolme prosenttia. Vastavalmistuneiden työttömyys on korkeampaa: joka neljäs vastavalmistuneista on kokenut työttömyyttä. Tulokset käyvät ilmi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (ennen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry) tekemästä vuotuisesta työmarkkinatutkimuksesta.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ansiot nousussa

Työmarkkinatutkimuksen mukaan 70 prosentilla palkka on noussut vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna ja 20 prosentilla pysynyt ennallaan. Työ- tai virkaehtosopimuksen mukainen yleiskorotus on yleisin syy muutokseen kokonaiskuukausiansioissa. Vastaajista useamman kuin kahden kolmesta palkka on noussut tällä perusteella. Joka kymmenes on saanut nostettua palkkaansa vaihtamalla työpaikkaa. Muita syitä ansiotason nousuun ovat henkilökohtainen korotus ja siirtyminen vaativampiin tehtäviin.

Koko jäsenistön bruttopalkka on keskimäärin 4 270 euroa/kk. Keskimmäisin palkka eli mediaanipalkka on 4 000 euroa/kk. Työantajasektoreittain eriteltyinä ovat erot ansiotasoissa suuret: yrityksissä keskikuukausipalkka on 5 480 €, valtiolla 4 350 €, kunnissa 4 000 €, järjestöissä 4 280 € ja yliopistosektorilla 3 870 €.

-Tutkimuksen mukaan jäsentemme palkat ovat nousseet keskimäärin yleiskorotuksia enemmän. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palkkojen nousujohteisuus kertoo ennen kaikkea yhteiskunta-alan tutkinnon suorittaneiden aseman paranemisesta työmarkkinoilla. Yhä useammat sijoittuvat asiantuntija- ja esimiestehtäviin ja saavat tehtävien vaativuustason mukaista palkkaa, arvioi liiton toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. –Liiton edunvalvonta on tehnyt hyvää työtä palkkaneuvonnassa ja sopimusneuvotteluissa, Pöyhönen korostaa.

Huomio vastavalmistuneiden työttömyyteen

Vastavalmistuneiden eli vuosina 2010 - 2011 valmistuneiden työttömyys (7%) on noussut vuodentakaisesta prosenttiyksikön. Vastavalmistuneista noin joka neljäs on ollut jossain vaiheessa valmistumisensa jälkeen työtön.

-Vastavalmistuneiden kohdalla on pääsääntöisesti kyse hetkellisestä työttömyydestä valmistumisen ja työllistymisen välillä, ei niinkään pitkäkestoisesta ongelmasta, toteaa neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen. –Sama tulkinta näyttää pätevän myös koko jäsenkunnan työttömyyteen, joka on useimmiten lyhytkestoista työttömyyttä vanhan ja uuden työn välillä, Pursiainen lisää.

-Vastavalmistuneet on saatava mahdollisimman pikaisesti työllistymispolulle. Liitto tarjoaa valmistumisvaiheen opiskelijoille mentorointia, mikä auttaa työmarkkinoille siirtymisessä. Työttömiä ja määräaikaisuuksia tekeviä tuemme urakoulutuksilla ja –palveluilla, Pöyhönen sanoo.

 

Työmarkkinatutkimuksen tiedot on kerätty lokakuussa 2011 otantana liiton jäsenkunnasta. Tutkimuksia jäsenistön työllisyystilanteesta ja palkkatasosta on tehty vuodesta 1994 lähtien.

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen p. 050 3414 677

neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen p. 040 575 8980

 

viestintäpäällikkö Kati Ahtiainen p. 050 3013 998

 

 

 

 

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (1.3.2012 alkaen) on akavalainen etu- ja palvelujärjestö, joka edustaa eri yhteiskunta-alan tutkinnon suorittaneita tai alaa opiskelevia sekä yhteiskunnallisilla aloilla työskenteleviä korkeakoulutettuja. Liiton jäsenet työskentelevät hallinnon, talouden, tutkimuksen, koulutuksen sekä viestinnän esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Jäsenmäärä kasvaa voimakkaasti ja on lähes 11 500. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista runsas 60 prosenttia on naisia ja keski-ikä on 41 vuotta. Liiton jäseniä työskentelee laaja-alaisesti eri työnantajasektoreilla: valtiolla 31%, kunnissa 22%, yrityksissä 21%, järjestöissä 14% ja yliopistoissa 11%. Helmikuun loppuun asti liiton nimi oli Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry. Lisätietoja liitosta löydät osoitteessa www.sval.fi (myöhemmin osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs