Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Varhainen välittämisen malli työyhteisön yhteinen asia

Lahden ammattikorkeakoulu

Varhainen välittämisen malli työyhteisön yhteinen asia

Tiedote.
Julkaistu: 29.06.2015 klo 09:45
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Tämä käy ilmi Tarja Latvasen ja Tiina Lauhteen opinnäytetyöstä. Latvanen ja Lauhde kehittivät opinnäytetyönään Varhaisen välittämisen mallin MediVida Oy:ssä. Varhaisen välittämisen malli kehitettiin työyhteisön työhyvinvoinnin sekä työkyvyn ylläpitämisen tukemiseen. Varhaisen välittämisen mallin kehittämisen taustalla oli eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen teettämän työhyvinvointikyselyn tulokset ja niiden pohjalta nousseet kehittämisen aiheet.  Varhaisen välittämisen malli on osa MediVida Oy:n laajempaa työhyvinvointiohjelmaa.

Työhyvinvoinnin merkitys yritysten ja yhteisöjen menestyksessä on korostunut, koska työelämän haasteellisuus ja työtehtävien monipuolisuus ovat lisääntyneet. Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan se vaatii systemaattista johtamista. Vaikka esimiehen rooli työntekijän työkyvyn tukijana sekä työyhteisön hyvinvoinnin huolehtija on korostunut, työhyvinvoinnin edistäminen on koko organisaation ja jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla.  

Osallistamalla ja yhdessä tekemällä

Varhaisen välittämisen malli kehitettiin yhdessä työntekijöiden sekä esimiesten kanssa. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen teettämästä työhyvinvointikyselystä nousseet kehittämiskohteet valittiin teemoiksi Varhaisen välittämisen mallia kehitettäessä.

-Yhdessä tekeminen oli alusta pitäen kehittämishankkeemme punainen lanka. Halusimme osallistaa työntekijät ja esimiehet Varhaisen välittämisen mallin kehittämiseen. Silloin malliin myös sitoudutaan paremmin. Saimme myös tällä tavalla esille aitoja, arjessa koettuja asioita, joita kehittämällä ja huomioimalla voidaan tukea yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön työhyvinvointia, Latvanen ja Lauhde kertovat.

Esimiehiltä odotetaan aitoa läsnäoloa ja kuuntelemista

Tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu on haasteellista sekä työntekijöiden että esimiesten mielestä.  Yhteiset kirjatut sopimukset sekä kirjatut työelämän pelisäännöt koettiin hyviksi keinoiksi tukea tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua. Esimiehiltä toivotaan myös aitoa läsnäoloa ja kuuntelemista. Tiedon kulkuun ja tiedottamiseen toivottiin yhdenaikaisuutta ja yhteisten keskustelufoorumien lisäämistä.

- Työhyvinvoinnin ja varhaisen välittämisen edistämisessä erityisen tärkeäksi tekijäksi nousi esimiehen läsnäolo arjessa, avoin keskustelu sekä toiveiden huomioiminen ja kuulluksi tuleminen. Aitoa läsnäoloa ja kiinnostusta toivottiin osoitettavan yksinkertaisilla kysymyksillä ja arjen huomioimisella, Latvanen ja Lauhde kertovat

Varhaisen välittämisen malli tueksi esimiestyöhön

Varhaisen välittämisen malli voidaan kiteyttää sanaan luottamus, toteavat Latvanen ja Lauhde. Luottamuksellisessa työyhteisössä voidaan hyvin ja haasteista selviäminen on helpompaa. Luottamukseen päästään arjen vuoropuhelulla sekä dialogilla ja alaisten kuuntelemisella. Luottamuksellisessa ilmapiirissä esimiehen on myös helpompi ottaa vaikeat asiat puheeksi ja riittävän ajoissa.

Opinnäytetyö: Yhdessä tukien - Varhaisen välittämisen malli esimiehille http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505188716

LISÄTIETOJA:
Tarja Latvanen
p. 040 7492575
tarja.latvanen@gmail.com

Tiina Lauhde
p. 0400 468760
tiina.lauhde@wippies.fi

www.lamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs