Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

TTS Työtehoseura

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Tiedote.
Julkaistu: 05.02.2015 klo 20:31
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Varastoalan yritykset tarvitsevat lisätietoa varastoturvallisuudesta ja erityisesti varastohyllyistä ja niihin kuuluvasta tarkastustoiminnasta. Varastoissa varastohyllyihin syntyy kolhuja ja iskuja. Vaikka useimmat vauriot eivät aiheuta välitöntä vaaraa, ne tulisi kuitenkin korjata tietyn aikajänteen aikana, ettei suurempia ongelmia pääse syntymään. Tämän vuoksi vauriot on syytä luokitella. Yleensä varastoissa suoritetaan tarkastustoimintaa hyvin epäsäännöllisesti ja tietämys tarkastettavista kohteista ja luokittelusta on suppea.

Työtehoseura on koordinoinut valtakunnallista kehittämishanketta, jonka tarkoitus oli herättää huomiota varastokalusteiden turvallisuuteen ja tarkastustoimintaan. Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön! -hankkeen parissa on työskennellyt 6 oppilaitosta aktiivisesti 1,5 vuoden ajan. Hankkeessa rakennettiin varastokalusteiden turvallisuuteen liittyvä koulutuskokonaisuus ja tuotettiin sen tueksi käytännönläheinen opas. Hankkeessa pidettiin päätösseminaari tammikuussa, johon osallistui yli 40 asialle vihkiytynyttä oppilaitosten ja yritysten edustajaa, jonka jokaisen mielenkiinnon kohteena oli kehittää omaa työympäristöä turvallisemmaksi ja ennalta ehkäistä työtapaturmia ja -onnettomuuksia.

Hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan, varastoissa suoritetaan tarkastustoimintaa hyvin epäsäännöllisesti ja tietämys tarkastettavista kohteista on suppeaa. Tämä selvitys paljasti tiedon lisäämisen tarpeellisuuden ja toiminnan konkretisoinnin, sekä koulutustarpeen ja järjestelmällisen systeemin luomisen havaintojen luokitteluun. Luokittelutarve syntyy siitä, että kaikki varastohyllyihin kohdistuneet kolhut ja iskut eivät aiheuta välitöntä vaaraa, mutta ne tulisi kuitenkin korjata tietyn aikajänteen aikana, ettei suurempia ongelmia pääse syntymään.


Yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistoimintaa lisättiin kyselytutkimustulosten keruun lisäksi myös yhteisillä koulutustilaisuuksilla. Tilaisuuksissa varastokalustevalmistajat kouluttivat oppilaitosten edustajia omalla konseptillaan, jolloin keskityttiin toimittajien laatimien turvallisuusohjeiden ja tarkastustoiminnan kohteiden havainnointiin toimittajakohtaisesti. Näin saatiin huomioitua myös kalustetoimittajien näkökulmaa laadittuun varastokalusteiden tarkastustoiminnan koulutukseen liittyen.

Koska varastokalusteiden tarkastustoiminta on Euroopassa lakiin perustuvaa toimintaa ja näin ollen pakollista, on siellä myös koulutustoiminta asiasta pidemmälle kehittynyttä ja ammattimaista. Hankkeen aikana tutustuttiin englantilaiseen koulutusmalliin, jossa tarkastajien peruskoulutus kesti 2 päivää ja kouluttajilla itsellään oli monivuotinen kokemus tarkastustoiminnasta. Yhteydenpito englantilaiseen kouluttajaan on varmistanut koulutuskokonaisuutemme oikeellisuutta ja luotettavuutta.

Hankkeessa laadittu koulutuskokonaisuus ja materiaalit suunnattiin kahdelle eri kohderyhmälle: oppilaitosten logistiikan perusopiskelijoille (koulutus on useamman päivän kokonaisuus) ja yritysten henkilöstökoulutuksiin (yhden päivän kokonaisuus). Kehitetty koulutus muodostuu teoria- ja ryhmäopetuksesta, mukaan otettiin myös ryhmäsimulaatiota ja paljon käytännön harjoituksia, joissa tutustutaan varastoon kameroiden, mittakeppien, luotinarujen ja vesivaakojen avulla.

Palautteet pilottikoulutuksista olivat todella hyviä ja koulutus koettiin erittäin tarpeelliseksi ja ajatuksia herättäväksi. Erityisesti yritysten työsuojeluihmiset kiinnostuivat koulutuksen tärkeydestä. Saatujen palautteiden perusteella voidaan sanoa, että koulutuskokonaisuus on täyttänyt hankkeessa asetetut tavoitteet ja hankkeessa onnistuttiin keräämään kokonaisuus, joka edistää varastoturvallisuutta yrityksissä.

Hankkeen päätösseminaarin tarkoituksena oli herättää keskustelua varastokalusteiden turvallisuustarkastusten suorittamisesta ja tarkastajien kouluttamisesta sekä kiinnittää huomiota varastokalusteiden tarkastustoiminnan merkitykseen yrityksen ja työntekijän toiminnalle. ”Varastokalusteisiin liittyviä tai niistä aiheutuvia onnettomuuksia tapahtuu yllättävän vähän, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tarkastustoimintaan tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän”, ihmetteli Marja Kaari Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta. ”Hankkeessa tuotettu opas tulee jakoon tapaturmavakuutuslaitosten liiton jäsenistölle”, Kaari kertoi.

Jukka Vahteri Kastenilta kertoi Eurooppalaisten standardien määrityksistä ja vaikutuksista varastokalusteisiin. Hän esitti kritiikkiä sille, että tarkastustoiminta ei ole Suomessa laissa määrättyä. ”Standardin alaiset rakenteet ovat asennusten jälkeen kärjistetysti sanottuna heitteillä”, hän totesi.

Lisätietoja: Pirita Niemi, TTS, 044 7143 732, pirita.niemi@tts.fi

TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs