Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Valfriheten efter vårdreformen kan strama åt beskattningen

Keva

Valfriheten efter vårdreformen kan strama åt beskattningen

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.09.2016 kl. 14:00
Utgivare: Keva

De finländska skattebetalarna måste eventuellt betala den valfrihet som ska införas i samband med vårdreformen. När tjänsterna efter vårdreformen ska erbjudas på marknadsvillkor, kan en stor andel arbetstagare i den offentliga sektorn försvinna, vilket leder till ändringar i finansieringen av arbetspensionerna. För att pensionerna i den offentliga sektorn framöver ska kunna betalas måste pensionsavgifterna eventuellt höjas så mycket att det också leder till tryck på skattehöjningar. En överföringsavgift kunde lösa problemet.

Utöver kommunsektorn vänder vårdreformen upp och ner också på arbetspensionssystemet. Pensionerna för medarbetarna i den offentliga sektorn kan riskeras eftersom finansieringen av pensionerna ändras betydligt. Arbetspensionerna finansieras i huvudsak med de arbetspensionsavgifter som tas ut av arbetstagarna och deras arbetsgivare.

– Utgångspunkten för vård- och regionförvaltningsreformen är bra med tanke på personalens pensionsskydd: landskapen och serviceinrättningarna inom dem blir medlemssamfund i Keva, och de bolag och organisationer som landskapen har bestämmande inflytande i kan ansöka om medlemskap. Således kan vi trygga pensionsskyddet för den personal som övergår till landskapen utan extra kostnader, säger Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen på Kommunmarknaden i Helsingfors 15.9.

– Problemet blir den privata och tredje sektorns ökade andel av serviceproduktionen som är ett av målen med vårdreformen. Denna typ av ändringar på marknaden minskar Kevas avgiftsinkomst och leder till behov att höja pensionsavgifterna. Om övergången blir stor ökar avgiftsförhöjningarna trycket på skattehöjningar i staten och i kommunerna, säger Kietäväinen.

Keva har föreslagit en övergångsavgift som lösning på problemet. Den skulle avvärja den offentliga sektorns behov att höja pensionsavgifterna samtidigt som skattehöjningar blir onödiga.

– Vårt mål är att stabilisera finansieringen av pensionssystemen i relation till ändringarna i marknadsandelarna i samband med vårdreformen. Den växande arbetspensionssektorn, alltså sannolikt ArPL-systemet, avses enligt förslaget betala en överföringsavgift till Keva som hänförs solidariskt till hela ArPL-systemet. Detta leder inte till tryck på att höja ArPL-pensionsavgifterna, utan begränsar endast den möjlighet till sänkningar av avgifterna som marknadsförändringarna för med sig, säger Kietäväinen.

Han betonar att överföringsavgiften inte inverkar på enskilda arbetspensionsbolag eller verksamhetsförutsättningarna för bolagen i social- och hälsovårdsbranschen.

Ärendet behandlas i Pensionsskyddscentralens arbetsgrupp, vars arbete ska vara klart i slutet av september.


Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen berättar om effekterna av vårdreformen på Kommunmarknaden den 15 september kl. 13–13.45 i Kommunernas hus i Helsingfors.

 

För ytterligare information:

Verkställande direktör Timo Kietäväinen

tfn 0400 486 043

Keva är Finlands största arbetspensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för den offentliga sektorn, dvs. kommunsektorns, statens, den evangelisk-lutherska kyrkans och FPA:s personal. Keva har cirka 1,3 miljoner personkunder. Kommunsektorns framtida pensioner tryggas bland annat genom placeringsverksamhet, och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 44,2 miljarder euro i slutet av 2015. Organisationens officiella namn är Keva. Namnet Kommunernas pensionsförsäkring slopades 2011.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs