Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Utredning om ungas uppfattningar: Kommunsektorn står för ett människonära och viktigt arbete

Kuntatyö

Utredning om ungas uppfattningar: Kommunsektorn står för ett människonära och viktigt arbete

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.01.2013 kl. 10:00
Utgivare: Kuntatyö

Unga tror att kommunsektorn är en betydligt smalare arbetssektor än vad den de facto är, framgår det av en utredning som KT Kommunarbetsgivarna, Kommunförbundet och Keva låtit göra.

I själva verket är det få sektorer som erbjuder så mångsidiga och varierande arbetstillfällen och arbetsmöjligheter som kommunsektorn gör i dag.

Kommunalt arbete har mindre dragningskraft på unga, som tror att det innebär tungrodd byråkrati och låga löner. Endast en femtedel av de unga bedömer att ledarskapet eller arbetsklimatet i kommunerna är gott.

Men de unga anser också att kommunsektorn är viktig för morgondagens Finland och de tror att kommunsektorn erbjuder folk arbete också i framtiden.

De unga söker sig tämligen väl till sådana utbildningsområden som öppnar dörren till anställning i kommunen.

De unga anser att det viktigaste i arbetet är ett gott arbetsklimat, anställningstrygghet, möjligheter att påverka ens eget arbete, mångsidighet och eget välbefinnande.

Största delen av de unga anser att kommunalt arbete erbjuder möjligheter att påverka människors liv, ger trygghet och innebär människonära uppgifter som spelar en viktig roll.

Styrka och potential inom kommunalt arbete

Enligt utredningen anser unga att kommunalt arbete utförs för det allmänna bästa. Också ryktet som en rättvis arbetsgivare stärker kommunens aktier som potentiell arbetsgivare. De värderingar som kommunen står för är viktiga för många unga.

Kommunerna bör i allt högre grad lyfta fram den utveckling som skett inom servicen och ledarskapet och på arbetsplatserna samt fortsätta reformarbetet. På det sättet kan unga bli mer intresserade av att arbeta inom det kommunala. Av utredningen framgår att de ungas erfarenheter av kommunal kundservice påverkar deras uppfattning om hur det vore att vara kommunalt anställd.

Utredningen ger vidare vid handen att unga anser att styrkan i kommunsektorn är en trygg och långvarig karriär, rent spel, det vill säga man följer lag och förordning, goda resurser i en stor organisation, kritik av pengarnas makt, arbete för det allmänna bästa samt sommarjobb och praktik inför arbetslivet. Dessa fördelar bör kommunen understryka när den planerar rekrytering.

Enkäten om kommunsektorns dragningskraft utfördes hösten 2012 och kartlägger hur 541 unga i åldern 15–25 i Fastlandsfinland ser på kommunsektorn. Enkäten är gjord av 15/30 Research.

Närmare upplysningar:

Tiina Häyhä, utvecklingschef, KT, tfn 050 591 8445
Jorma Palola, förhandlingschef, KT, tfn 050 512 5300
Pauli Forma, forsknings- och utvecklingsdirektör, Keva, tfn 040 525 4530 
Mikko Ampuja, utvecklingsdirektör, 15/30 Research, tfn 050 306 7000

Utredningen finns på adressen www.kt.fi/fi/kunta-tyonantajana/tyovoiman-saatavuus/kuntatyo

Faktaruta

Utbildningsområden för kommunalt anställda, oktober 2011 (källa: www.kt.fi)    

  • Social- och hälsovårdsutbildning 41 %    
  • Merkantil och samhällsvetenskaplig utbildning 12 %    
  • Utbildning inom servicesektorn 11 %    
  • Pedagogisk utbildning och lärarutbildning 10 %    
  • Annan utbildning eller utbildningen okänd 7 %    
  • Teknisk utbildning 7 %    
  • Humanistisk och konstnärlig utbildning 5 %    
  • Allmänbildande utbildning 3 %    
  • Jord- och skogsbruksutbildning 2 %    
  • Naturvetenskaplig utbildning 2 %

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs