Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Undersökning: Få invandrare sysselsatta i den offentliga sektorn

Keva

Undersökning: Få invandrare sysselsatta i den offentliga sektorn

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.09.2016 kl. 13:28
Utgivare: Keva

Andelen invandrare av finländska arbetstagare väntas öka under de kommande åren. Invandring har presenterats som en lösning på bristen på arbetskraft som hotar i synnerhet den offentliga sektorn. Sysselsättningen bromsas dock av de strikta kraven i den offentliga sektorn.

Arbetstagare med utländsk bakgrund finns i varierande mån i den offentliga sektorn. I vissa branscher och områden är de relativt många, men de flesta organisationerna sysselsätter endast ett fåtal, eller inga invandrare. År 2013 hade 3,4 procent av arbetstagarna hos finska staten och i kommunerna utländsk bakgrund.

- Sett till antalet arbetar de flesta personerna med utländsk bakgrund i hälso- och socialvårdstjänster som också är de största branscherna i den offentliga sektorn, säger forskningsassistent Erika Paakkinen, som har genomfört en undersökning om invandring och den offentliga sektorn för Keva.

Tillgången till arbetskraft har väckt diskussion i den offentliga sektorn trots att det är svårt att bedöma läget på grund av vård- och landskapsreformen. Invandring har presenterats som en alternativ lösning på bristen på arbetskraft. Den offentliga sektorn gynnas av det arbete som utförs av invandrare, dels i form av arbetskraft, dels genom minskat behov av utkomstskydd för arbetslösa.

Enligt undersökningen anser de utländska arbetssökandena dock inte att den offentliga sektorn är lika attraktiv eller lättillgänglig som den privata sektorn. En orsak till detta är bland annat de strikta kraven på arbetsplatserna i den offentliga sektorn.

- Det är i den offentliga sektorns intresse att de utbildade invandrarna så fort som möjligt ska få arbete som motsvarar deras utbildning och kompetens. Det passar utmärkt i den offentliga sektorns natur att de anställda representerar en mångsidig och omfattande grupp av personer som också använder dess tjänster.

Betydelsen av invandring ökar så småningom i Kevas operativa miljö. I detta nu är andelen pensioner som betalas ut till invandrare marginell men läget ändras ständigt. I framtiden kommer en allt större del av Kevas kunder sannolikt att vara invandrare.

 

Uppgifterna baserar sig på en utredning om invandring och arbetslivet i den offentliga sektorn, ”Maahanmuutto ja julkisen sektorin työelämä”, som Keva beställt.

 

 

För ytterligare information:

 

Erika Paakkinen
erika.paakkinen@helsinki.fi

Pauli Forma
Direktör för arbetslivstjänster
tfn 040 525 4530
pauli.forma@keva.fi

Keva är Finlands största arbetspensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för den offentliga sektorn, dvs. kommunsektorns, statens, den evangelisk-lutherska kyrkans och FPA:s personal. Keva har cirka 1,3 miljoner personkunder. Kommunsektorns framtida pensioner tryggas bland annat genom placeringsverksamhet, och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 44,2 miljarder euro i slutet av 2015. Organisationens officiella namn är Keva. Namnet Kommunernas pensionsförsäkring slopades 2011.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs