Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Ulkomaisen työvoiman opas metsäalalle

TTS Työtehoseura

Ulkomaisen työvoiman opas metsäalalle

Tiedote.
Julkaistu: 22.05.2015 klo 10:08
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Ulkomaisen työvoiman ja ulkomaisten yritysten lisääntyvä osuus metsätöissä on asettanut alan toimijat uuden haasteen eteen. Sosiaalisesti kestävä metsätalous, metsäsertifiointikriteerit sekä työehtosopimukset edellyttävät, että metsätyönantajat ja metsässä työskentelevät ovat tietoisia ja noudattavat voimassa olevia työskentelyä ohjaavia lakeja, asetuksia ja suosituksia.

Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus, työvoiman vaihteleva tausta, kielitaito, työvoiman vaihtuvuus, alihankkijoiden käyttö ja pieni yrityskoko lisäävät helposti saatavilla olevan ja nopeasti omaksuttavan opasmateriaalin tarvetta. Metsätöihin räätälöityä opasta ei toistaiseksi ole saatavilla.

TTS Työtehoseura tuottaa oppaat ulkomaalaisille metsätöissä työskenteleville työntekijöille, yrityksille ja työn tilaajille. Suomen, englannin, puolan, romanian, venäjän ja viron kielille käännettävissä oppaissa esitetään tiivistetysti ja käytännönläheisesti lakiin, säädöksiin ja muihin kriteereihin (mm. metsäsertifiointi ja työehtosopimukset) perustuvat ulkomaalaisen työvoiman käyttöä Suomessa ohjaavat normit.

Vuoden 2015 lopussa sähköisessä muodossa julkaistavat ja tulostettavissa olevat oppaat tullaan jakamaan työntekijä-, työnantaja- ja työn tilaajatahoille. Lisäksi opasta jaetaan mm. Ely-keskuksiin, TE-keskuksiin, viranomaistahoille ja oppilaitoksiin. Oppaat tulevat olemaan ladattavissa myös TTS:n internetsivuilta.

Työtä ohjaa ja sen tekemiseen osallistuu Koneyrittäjien liitto ry:n, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry:n, Metsäteollisuus ry:n, Metsähallituksen, Metsänhoitajaliitto ry:n, Puuliitto ry:n ja Yksityismetsätalouden työnantajat ry;n edustajista nimetty ohjausryhmä. Hanke toteutetaan Metsämiesten Säätiön ja TTS:n rahoituksella.


Lisätietoja
Aki Jouhiaho
puhelin 044 7143 685
aki.jouhiaho@tts.fi

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs