Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistuu

Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö uudistuu

Tiedote.
Julkaistu: 02.07.2015 klo 10:00
Julkaisija: Tapaturmavakuutuskeskus

Tasavallan presidentti vahvisti uuden työtapaturma- ja ammattitautilain 24.4.2015. Laki tulee voimaan 1.1.2016 alkaen.

Uutta lakia aletaan soveltaa vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai tämän jälkeen. Tätä aikaisemmin sattuneisiin tapaturmiin ja tätä ennen ilmenneisiin ammattitauteihin sovelletaan edelleen nykyisin voimassaolevia lakeja.

Uudessa laissa on liki 300 pykälää. Työtapaturma- ja ammattitautilaki koskee vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä.

Keskeinen muutos tapahtuu työnantajan vakuuttamisvelvollisuudessa. Jos työnantaja maksaa työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 200 euroa vuodessa, on työnantajan otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Nykyisessä tapaturmavakuutuslaissa työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on määritelty työnantajan teettämien työpäivien lukumäärän mukaan, jos työnantaja teettää yli 12 työpäivää kalenterivuodessa on lakisääteinen tapaturmavakuutus otettava.

Yrittäjän määrittely muuttuu työeläkelakia vastaavaksi. Yrittäjän eläkevakuutuksella vakuutetun henkilön ei tarvitse uudenkaan lain mukaan vakuuttaa itseään työtapaturmien, mutta hän voi ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Yrittäjän perheenjäsenet on vakuutettava kuten työntekijät.

Työtapaturman määrittely uudistuu

Uudessa laissa on säädetty nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin siitä, mikä on lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Yksityiskohtaisuus näkyy esimerkiksi siten, että uusi laki sisältää erilliset pykälät työssä, työntekopaikan alueella ja työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneista tapaturmista. Lisäksi erikseen säädetään muun muassa koulutuksessa, virkistystilaisuudessa ja terveydenhuoltokäynnillä sattuneista tapaturmista.

Etuuksiin ei olennaisia muutoksia

Etuudet säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Lakiin on kuitenkin kirjattu nykyinen oikeus- ja korvauskäytäntö. Muutoinkin laki on kirjoitettu nykyistä yksityiskohtaisemmin, kuten perustuslaki edellyttää.

Muun muassa tapaturman ja korvattavan tapaturmavamman välillä vaadittava lääketieteellinen syy-yhteys on kirjattu uuteen lakiin.

Työnantajan on tehtävä ilmoitus vakuutusyhtiöön 10 vuorokauden kuluessa, siitä kun työnantaja sai tietää työntekijälle sattuneesta työtapaturmasta tai epäillystä ammattitaudista.

Korvauskäsittelyn oletetaan nopeutuvan uuden lain myötä. Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun se sai kaikki korvauskäsittelyssä tarvittavat asiakirjat. Nykyisen lain mukaan enimmäiskäsittelyaika on kolme kuukautta.

Tapaturmavakuutuskeskus

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) nimi muuttuu uuden lain myötä Tapaturmavakuutuskeskukseksi (TVK). TVK:n yhtenä laissa säädettynä tehtävänä tulee olemaan vakuuttamisvelvollisuuden valvonta.

Lisätietoja TVL:n kotisivuilta: http://www.tvl.fi/fi/TyTAL/

Lisätietoja antavat: lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504 228 sekä viestintäpäällikkö Sanna Sinkkilä, puhelin 0404 504 262.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL

  • koordinoi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa
  • tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä analysoi niiden syyt ja seuraukset
  • kehittää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanojärjestelmää
  • edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä sekä eri osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän yhteistyötä
  • tekee työtä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs