Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Työkaari pidentää työuria

Teknologiateollisuus ry

Työkaari pidentää työuria

Tiedote.
Julkaistu: 21.09.2015 klo 15:12
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden valtakunnallinen Työkaari kantaa -hanke tähtää konkreettisiin toimiin työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hankkeella lisätään tietoisuutta eri-ikäisten työntekijöiden tarpeista ja aktivoidaan yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sen ennaltaehkäisevän roolin vahvistamiseksi.

Tavoitteena on luoda työpaikoille toimintakulttuuri, jossa eri-ikäisten osaamista ja työpanosta arvostetaan ja hyödynnetään paremmin. Tällä saavutetaan työtyytyväisyyden ja työhön sitoutumisen kasvu, työurien eheytyminen ja piteneminen, työhyvinvoinnin paraneminen ja eläköitymisiän nousu.

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa väestö ikääntyy, työurat ovat katkonaisia ja syntyvyys laskee. Teknologiateollisuuden asiantuntija Marjo Uusi-Pantin mukaan työkaarimallin tavoitteena on eheyttää työuria ja nostaa keskimääräistä eläköitymisikää.

”Työeläkeuudistuksen onnistuminen vaatii lainsäädäntömuutosten lisäksi yrityksiltä ja niiden henkilöstöiltä työhyvinvointiin panostamista ja eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamisen tukemista. Sekä työnantajien että työntekijöiden asenteiden on muututtava”, Uusi-Pantti korostaa.

Työkaari-hankkeen keskeisin tavoite on luoda asennemuutosta suomalaisissa teknologia-alan yrityksissä ja kotimaisilla työmarkkinoilla. Yritysten on suunniteltava johtamiskäytännöt, jotka tukevat kaikenikäisten työntekijöiden työssä jaksamista. Myös työntekijöiden asenteiden on muututtava. Oman työkyvyn ja osaamisen ylläpitoon on opittava suhtautumaan uudella tavalla. Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolten vuosina 2010-15 toteuttamassa Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa saadut kokemukset osoittavat, että työuraa tukevia toimenpiteitä on syytä kohdentaa koko työuran ajalle.

Työpaikan kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja toiminnallisten tavoitteitten asettaminen tulee tehdä yhdessä sopimalla ja hyvällä yhteistyöllä.

”Kun koko henkilöstö on aidosti ja ajoissa mukana suunnittelemassa toimenpiteitä, saadaan vahvempi sitoutuminen kehittämiseen. Tavoite on, että yrityksissä tehdään konkreettisia toimenpiteitä ja viedään ne aktiivisesti osaksi päivittäistä toimintaa”, Uusi-Pantti painottaa.

Hanke osaltaan toteuttaa Työelämä2020 -hankkeen tavoitteita ja siinä on tarkoitus hyödyntää alan parasta asiantuntemusta ja yhteistyötahoja. ESR-hanke toteutetaan yhteistyössä alan palkansaajajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:
Asiantuntija Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 145 8595

Liitetiedostot

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan lähes 275 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs