Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Tutkijoiden viesti johtajille: Kuunnelkaa alaisianne ja rohkaiskaa innovoimaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tutkijoiden viesti johtajille: Kuunnelkaa alaisianne ja rohkaiskaa innovoimaan

Tiedote.
Julkaistu: 11.05.2015 klo 08:00
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset asettavat alan johtajat uudenlaisten haas-teiden eteen. Muutostilanteissa hyvä esimies rohkaisee työntekijöitään ideoimaan ja ottamaan vastuuta työnsä kehittämisestä, toteavat Kaija Loppela sekä Merja Sankelo Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

Sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa ideoita kyllä saa esittää ja niitä kuunnellaan, mutta aina johto ei tartu niihin riittävän napakasti. Moni hyvä idea saattaa siksi jäädä toteutumatta Kaija Loppela ja Merja Sankelo kertovat.
– Esimerkiksi hoitotyöntekijöille suunnattu laaja verkkokysely osoitti, että esimiehiltä odotetaan nykyistä enemmän tukea ja rohkaisua innovointiin. Työntekijät kokevat, ettei palautetta työstä ja esitetyistä ideoista anneta riittävästi ja ideoista palkitseminen on harvinaista.

 

Innovatiivisuutta voidaan tukea pienin toimenpitein

Vaikka organisaatioiden johtamisessa riittää kehitettävää, tilanne voi kohentua yksinkertaisilla arjen toimenpiteillä, kuten tarjoamalla tilaa ryhmäkeskusteluille, kirjaamalla keskusteluissa esiin nousseet ideat ja raportoimalla niistä johdolle, elleivät johdon edustajat ole olleet läsnä keskustelussa. Lisäksi tulee päättää selkeistä kehittämistoimenpiteistä ja seurata niiden toteutumista.

Sosiaali- ja terveysalan innovaatiot ovat usein pieniä, arjen työtä helpottavia tai palvelun laatua parantavia oivalluksia. Tutkijat toivovatkin, että alan innovaatiotoimintaa voitaisiin tehdä näkyväksi, vahvistaa sen resursointia ja tarvittaessa tukea innovointia erityisin kehittämisrakentein. Niin ikään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden välistä yhteistyötä tulisi lisätä.

 

Seminaarista eväitä johtajuuden kehittämiseen

SeAMK Sosiaali- ja terveysala on osallistunut kahteen laajaan, Tekesin rahoittamaan tutkimushankkeeseen, joissa on tarkasteltu sosiaali- ja terveysalan johtajuutta. Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa (Osuva) -hankkeen tutkimuskohteena on ollut osallistuvan innovaatiotoiminnan toteutuminen, sen johtaminen ja edistäminen sosiaali- ja terveysalalla. Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä (Dinno) -hankkeessa on puolestaan selvitetty mahdollisuuksia parantaa organisaatioiden innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä sekä toiminnan asiakaslähtöisyyttä dialogisen johtamisen keinoin.

Hankkeiden tuloksista on mahdollista kuulla lisää SeAMK Sosiaali- ja terveysalan järjestämässä maksuttomassa seminaarissa 18.5.
– Innovaatiotoiminta sosiaali- ja terveysalalla ei toteudu, ellei johto nykyistä paremmin tiedosta sen osuutta johtamisessa ja merkitystä toimintojen uudistamisessa, Merja Sankelo tiivistää tutkijoiden viestin.

 

Lisätietoja:
Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä (Dinno) -hanke
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kaija Loppela
SeAMK Sosiaali- ja terveysala
puh. 020 124 5080, kaija.loppela(a)seamk.fi
www.dinno.fi

 

Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosi-aali- ja terveydenhuollon muutoksessa (Osuva) -hanke
Opetusylihoitaja Merja Sankelo
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
puh. 044 415 4976, merja.sankelo(a)epshp.fi
(Hankkeen toteutusajankohtana Merja Sankelo on toiminut tutkijayliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.)
www.osuva-foorumi.fi

 

Liitetiedostot

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs