Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Turun seudun kunnat ottavat lisävastuuta työllisyyspalveluista uudessa työllisyys- ja elinkeinokokeilussa

Turun kaupunki

Turun seudun kunnat ottavat lisävastuuta työllisyyspalveluista uudessa työllisyys- ja elinkeinokokeilussa

Tiedote.
Julkaistu: 11.07.2016 klo 09:49
Julkaisija: Turun kaupunki

Kilpailukyky-ministeriryhmä on hyväksynyt alueellisiin työvoima- ja yrityspalvelujen kokeiluihin kolme maakunnallista ja kuusi kuntapohjaista kokeilua. Yksi hyväksytyistä on Turun seudun kokeilu. Siinä testataan uudenlaisia palveluratkaisuja, jotka nivotaan työttömyyden eri vaiheisiin.

Turun seudulla työttömät nähdään aktiivisina toimijoina ja palvelut halutaan tuottaa elinkeinoelämälähtöisesti yhteistyössä sekä yritysten että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelut tuotetaan työvoimajanan mukaisesti siten, että työttömyyden pitkittyessä työnhakija saa erilaiset palvelut.

Esitetyssä mallissa työttömyyden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työtön henkilö hakee työtä omatoimisesti. Tällöin hän ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi, mutta häneen ei kohdisteta nykyisenkaltaisia kontrollitoimia. Jos työttömyys kestää kolme kuukautta, työnhakijan kanssa laaditaan osaamis- ja potentiaalikartoitus ja häntä tuetaan aloittamaan sen mukaiset työllisyyttä edistävät toimenpiteet. Mikäli työttömyys kestää 500 päivää ja ansiosidonnainen työttömyysturva päättyy, työtön ohjataan koulutussopimuksen tai työkokeilun kautta yrityksiin. Työttömyyden edelleen pitkittyessä laaditaan terveyskartoitus ja työtön pyritään työllistämään kuntaan, yrityksiin tai kolmannelle sektorille tuetusti.

Kokeiluesityksen mukaisesti tullaan kokeilemaan myös uudenlaisia palveluja ja niiden tarjoamiseen rakennetaan yhteinen järjestelmä. Työllisyyden edistämistä koskevat tiedot jaetaan eri toimijoiden kesken entistä tehokkaammin.

Yhdessä elinkeinoelämän, ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä kokeilukuntien kanssa perustetaan työvoimahautomoja. Hautomoissa vahvistetaan työnhakijoiden sektorikohtaista osaamista ja niiden kautta välitetään työvoimaa kyseisen klusterin yrityksille.

Kuntouttavan työtoiminnan osalta kokeillaan palveluseteliä. Työnetsijäpalvelut kilpailutetaan kokeilua tukeviksi. Ammatilliset oppilaitokset otetaan mukaan tekemään osaamis- ja potentiaalikartoituksia. Yhdessä kolmannen sektorin kanssa perustetaan pisimpään työttömänä olleille voimaannuttavia vertaisryhmiä.

Käynnistettävän työllisyys- ja elinkeinokokeilun myötä Turku ja muut Turun seudun kunnat ottavat entistä laajemman vastuun työllisyyspalvelujen tuottamisesta. Turun seudun kokeilu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden kuntapohjaisten kokeilujen, etenkin Tampereen ja Oulun seutujen sekä mahdollisen pääkaupunkiseudun kokeilun kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Varsinais-Suomen sisällä erityisesti Salon seudun kanssa.

Lisätiedot:

Palvelujohtaja Mika Helva, p. 040 124 6498, mika.helva@turku.fi

TEMin tiedote 23.6.2016 ja päätös työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisista kokeiluista

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs