Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Turku valmistautuu ottamaan suuremman vastuun työllisyyden hoidosta

Turun kaupunki

Turku valmistautuu ottamaan suuremman vastuun työllisyyden hoidosta

Tiedote.
Julkaistu: 12.08.2015 klo 11:51
Julkaisija: Turun kaupunki

Turun kaupunki hoitaa työllisyyttä aktiivisin ottein. Passiivisen tuen maksamisen sijaan työttömyyttä nujerretaan työllistämällä. Kaupungilla on käynnissä työllistämistalkoot, joiden tavoitteena on työllistää työttömiä työnhakijoita kaupunkiorganisaatioon niin, että vähintään 5 % toimialojen henkilökunnasta olisi työllistettyjä. Vuoden alusta on ehditty työllistää lisätyötä vaativiin tehtäviin jo 428 henkilöä.

Yritysten ja yhteisöjen työllistämistä helpottamaan on elokuun alusta lähtien tarjottu kuntalisää. Kuntalisää maksetaan yhdessä TE-toimiston työllistämistuen kanssa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Tukiaika on yleisimmin seitsemän kuukautta.

Sekä kuntalisän että työllistämistalkoiden käyttöä hidastaa kuitenkin tällä hetkellä valtion talousarvion 51. momentin eli työllisyysmäärärahojen loppuminen. Ilman työllistämistukea myös kaupungin tarjoaman kuntalisän käyttö on mietittävä uusiksi. Turku onkin muiden suurten kaupunkien tapaan valmis ottamaan työllisyyden resursseineen valtiolta kuntien hoidettavaksi.

- Kunnalle on aikamoinen haaste, kun valtio on päästänyt omat työllisyysmäärärahansa loppumaan. Monet yleishyödylliset yhdistyksetkin joutuvat ajamaan toimintansa alas työllistämistukien loppuessa. Kunnan on nyt työllistettävä kokonaan omalla rahalla tai annettava työttömyyden kasvaa hallitsemattomasti. Näistä syistä Turku on valmis ottamaan työllisyyden resursseineen kokonaan hoidettavakseen. Meillä on kuitenkin viime kädessä vastuu omista kuntalaisistamme, sanoo palvelupäällikkö Mika Helva.

Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu lisää tukimenoja

Kesäkuun lopussa työttömänä oli 16 400 turkulaista, joista 5000 oli pitkäaikaistyöttömiä. Vuotta aiempaan verrattuna työttömien määrä Turussa kasvoi 1 300 henkilöllä. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi, yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 25 % enemmän kuin vuotta aiemmin. (VS työllisyyskatsaus 6/2015)

Vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos asetti kunnille entistä suuremman rahoitusvastuun pitkäaikaistyöttömien perusturvasta. Nykyisellään kunnat maksavat työmarkkinatuesta 50 % niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää. Jos työmarkkinatukea on saatu vähintään 1000 päivää, kaupungin osuus on 70 %. Turun kaupungin vastuulle tulevia on tänä vuonna noin 5000 henkilöä, jolloin kaupungin maksaman työmarkkinatuen kuntaosuus nousee arviolta jopa 23,3 milj. euroon.

Yhtenä mahdollisuutena on, että kaupunki jatkaa pitkäaikaistyöttömien työllistämistä omalla rahoituksella, vaikka valtion työllisyysmäärärahaa ei ole. Määrärahojen näin puolittuessa pystyttäisiin työllistämään entistä vähemmän, mutta sekin olisi kannattavaa.

- Työllistäminen säästää pitkällä tähtäimellä kaupungin maksamia työmarkkinatuen kuntaosuuksia kun työllistetty palaa ansiosidonnaiselle päivärahalle ja sen jälkeen valtion työmarkkinatuelle. Lisäksi se tukee työkyvyn säilymistä ja parantaa elämänlaatua, jolloin säästetään myös kaupungin sosiaali- ja terveysmenoissa. Säästöä tulee pitkällä tähtäimellä ilman valtionosuuttakin, sanoo Helva.

 Yhteispalvelupiste tarjoaa laaja-alaista palvelua

Yhtenä työllisyyttä edistävänä toimenpiteenä Turku on käynnistämässä koko Varsinais-Suomen yhteisen monialaisen yhteispalvelupisteen toimintaa. Mukana on 27 kuntaa ja toimintaa ohjaa yksi maakunnallinen johtoryhmä.

- Vaikka Turussa yhteispalvelupistetoimintaa on ollut jo aiemmin, on Varsinais-Suomi edelläkävijänä yhden, kaikkien kuntien yhteisen, työllisyyttä edistävän yhteispalvelun synnyttämisessä. Uudellamaalla pisteitä on kuusi, Pirkanmaalla neljä, sanoo johtoryhmän puheenjohtaja Helva.

Yhteispalvelupisteen asiakkaita ovat monialaista palvelua tarvitsevat henkilöt, joilla on takanaan 12 kk työttömyyttä javähintään 300 päivää työmarkkinatukea. Avainsanoja ovat henkilökohtaisuus ja monialaisuus; toiminnassa ovat mukana työllisyyspalveluiden lisäksi mm. Kela, sosiaalitoimi ja terveystoimi. Asiakkaat ohjautuvat yhteispalvelupisteeseen TE-toimiston lisäksi myös näiden kautta.

- Laajan kartoituksen jälkeen pystytään tunnistamaan kunkin asiakkaan tarpeet ja laatimaan henkilökohtainen, monialainen työllisyyssuunnitelma, joka tukee työllistymistä parhaalla mahdollisella tavalla, Helva jatkaa.

Lisätietoja:

Konsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä, palvelujohtaja Mika Helva, puh. 040 1246 498
Työllisyyspalvelukeskus, työllisyyspalvelujohtaja Jukka Juvonen, puh. 050 557 6817

---------------------------

Turun kaupungin työllisyyttä tukevia hankkeita

Tuttu auttaa työllistymään

Sanotaan, että töitä saa vain tutun kautta. Turussa alkaa syksyllä Tuttu-hanke, jossa uutena innovatiivisena kokeiluna työttömien omien ongelmien ratkomisen sijaan hyödynnetään heidän potentiaaliaan yritysten ongelmien ratkojina tulevaisuuspajoissa. Tätä kautta luodaan uusia työpaikkoja ja yrityksille uutta kilpailukykyä. Tuttu on Turun ja Tampereen kaupunkien yhteinen työllistämishanke, jonka kohderyhmänä ovat 300 päivää työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olevat, nuoret sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät turkulaiset. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja: palvelujohtaja Mika Helva, puh. 040 1246 498

Parempaa työ- ja toimintakykyä - Turun Party

Turun Party -hankkeen kohderyhmänä ovat vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät turkulaiset, joita on arvion mukaan noin 2000. Hankkeessa selvitetään pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä sekä pyritään muotoilemaan yksilölliset palvelupolut heidän tarvitsemiinsa palveluihin.

Hankkeen kautta saadaan laaja näkemys työttömien yksilökohtaisista tarpeista. Hankeen aikana kehitetään toimintatapoja ja palveluja, esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja työ- ja toimintakyvyn arviointeja oikeissa työtehtävissä. Päätavoitteena jatkokehittää ja vakiinnuttaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintatapoja ja kuntien pitkäaikaistyöttömyyden hoitoa.

Asiakkaaksi hankkeeseen tullaan eri kanavia pitkin: TE-toimiston virkailijan lähettämänä, sosiaalityön, terveydenhuollon, muiden palveluiden ja hankkeen työntekijän suoran kontaktin avulla sekä erilaisten hyvinvointipäivien/infotilaisuuksien myötä. Hanke tekee yhteistyötä esim. vapaa-aikatoimialan Evivan sekä Turun seudun työttömien yhdistyksen kanssa asiakkaiden tavoittamiseksi. Muita yhteistyötahoja ovat mm TE-toimisto, Kela ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala.

Valtakunnallisen hankkeen päähallinnoijana toimii Rauman kaupunki ja Turulla on oma osahankkeensa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), sosiaali- ja terveysministeriö sekä hankkeessa mukana olevat kunnat. Hanke alkoi keväällä 2015 ja jatkuu 31.3.2018 asti.

Lisätietoja: Turun Party, hankevetäjä, Sisko Lipponen, puh. 040 652 9162

Turun Ohjaamo -hanke tukee nuorten elämänhallintaa

Turun Ohjaamo on 16-29 -vuotiaille turkulaisnuorille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupaikka Turun ydinkeskustassa. Palvelut on kohdennettu työttömille ja opiskeleville nuorille, joille Ohjaamo tarjoaa henkilökohtaisesti räätälöityjä neuvoja ja ohjausta työllistymis- koulutus sekä kuntoutusasioissa. Ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. 

Palveluita voivat hyödyntää myös nuorten, työnhaun ja urasuunnittelun parissa työskentelevät ammattilaiset. Tärkeä osa toimintaa ovat kuukausittaiset messut ja pop-up -tapahtumat vaihtuvilla teemoilla. Asiakkaita Ohjaamolle odotetaan noin 3500 vuodessa.

Turun Ohjaamon toimintaa on myös uusi nuorten suunnittelema ja nuorille suunnattu Raiteille-festari, joka järjestetään torstaina 1.10. klo 12-17. Maksuton iltapäivätapahtuma tarjoaa Turun seudun nuorille tietoa työstä, opiskelusta, unelmista ja siitä, miten niistä saa kiinni. Ohjelmassa on työnhaun harjoittelua, CV-työpaja, seksuaaliterapeutin vastaanotto, nuorten yrittäjien haastatteluja sekä stand up -komiikkaa ja Turku Rock Academyn bändejä. Lisäksi tunnetut poliitikot ottavat toisistaan mittaa kaksintaisteluissa, joissa väitellään nuorille tärkeistä asioista. Nuorten on myös mahdollisuus päästä työhaastatteluun suoraan työnantajille. Tapahtuman järjestävät Turun kaupunki, Turun Ohjaamo, Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Yle Turku ja siitä suunnitellaan jokavuotista ja valtakunnallista.

Turun Ohjaamo on osa valtakunnallista Ohjaamo-verkostoa, toimii Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen alaisuudessa ja on osittain Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Lisätietoja: Ohjaamo, hankekoordinaattori Hanna Hyytiä, puh. 040 510 7542

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs