Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » TIEDOTE: Tutkimus: Suomessa IT-yksikkö päättää henkilöstöhallinnon ulkoistusbudjetista

NorthgateArinso Finland

TIEDOTE: Tutkimus: Suomessa IT-yksikkö päättää henkilöstöhallinnon ulkoistusbudjetista

Tiedote.
Julkaistu: 13.09.2011 klo 11:39
Julkaisija: NorthgateArinso Finland

Tutkimus: Suomessa IT-yksikkö päättää henkilöstöhallinnon ulkoistusbudjetista

- Henkilöstöhallinnon strateginen rooli suomalaisyrityksissä on edelleen vaatimaton

Kansainvälisen henkilöstöhallinnon osaajan NorthgateArinson sekä Market-Vision tekemän tutkimuksen mukaan lähes joka toisessa suomalaisyrityksessä henkilöstöhallinnon ulkoistusbudjetista vastaa IT-yksikkö. IT-yksikön vastuulla ovat etenkin HR-sovellushankinta ja sovellusten ylläpito. Muissa Pohjoismaissa IT-yksiköillä on huomattavasti vähemmän vaikutusvaltaa.

Kevään 2011 aikana tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin HR-toiminnan organisoitumista ja kehityksen painopisteistä Pohjoismaissa. Samalla selvitettiin myös HR-ulkoistusten nykytilannetta ja kehitysnäkymiä sekä HR-toimintaa tukevien IT-järjestelmien hyödyntämistä.

Tutkimuksesta selvisi esimerkiksi se, että Ruotsi on johtava Pohjoismaa henkilöstötyön kehittämisessä. Ulkoistuksista tavoitellaan nimenomaan strategisia hyötyjä ja HR-johto on lähes aina yrityksen johtoryhmässä. Sen sijaan Suomessa HR:llä on johtoryhmärooli vain kolmessa neljästä kyselyyn vastanneista organisaatioista.

"Suuryritykset hyödyntävät ulkoistusta vahvistaakseen HR:n strategista ja liiketoimintaa tukevaa roolia. Rutiinitehtävät, kuten palkanlaskenta ulkoistetaan, jotta HR-yksikön resursseja voidaan kohdentaa vaativampiin kehitystehtäviin. Ulkoistamista harkitaan muutostilanteissa ja esimerkiksi käytetyn teknologian vanhentuessa, jolloin HR-järjestelmän kehitys ja ylläpito siirretään prosessiulkoistuksen myötä palveluntarjoajalle", NorthgateArinson Pohjoismaiden-toimitusjohtaja Marjukka Mäki-Hokkonen toteaa.

Ulkoistusten tärkeimmät syyt vaihtelevat. Suomessa tärkeimpänä syynä pidetään resurssien ohjaamista vaativiin, strategiaa palveleviin toimintoihin. Siinä, missä vain puolet haastatelluista suomalaisyrityksistä ilmoittaa tärkeimmäksi ulkoistussyyksi kulujen leikkaamisen, ajatteli yhdeksän kymmenestä tanskalaisyrityksestä kustannussäästöjen olevan tärkein syy. Ruotsissa ja Norjassa myös yrityksen fokuksen parantaminen koettiin tärkeäksi HR:n ulkoistuksen ajuriksi.

HR-prosesseista ulkoistukseen sopivimmaksi miellettiin palkkahallinto, niin Pohjoismaissa kuin muuallakin maailmassa. Kolmannes kaikista vastaajista mieltää myös rekrytoinnin, oppimisen, expatriaattien ja etujen hallinnan soveltuvaksi ulkoistettavaksi kokonaan tai osittain. Sen sijaan useita prosesseja kattava kokonaisvaltainen HR-ulkoitus on vielä harvinaista. Tyypillisesti ulkoistaminen koskee Pohjoismaissa yksittäisiä HR-prosesseja, joissa käytetään useita palvelutoimittajia, yhä useammin pilvipalveluiden tarjoajia.

Suomessa HR-järjestelmähankkeita oli käynnissä merkittävästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Lähes puolet (48 %) vastaajista kertoi järjestelmähankkeen kuuluvan tärkeimpiin HR-kehitysprojektihin.

Suomalaisvastaajat pitivät HR-ulkoistuksien suurimpana haasteena ulkoisen palveluntarjoajan sovellusten ja prosessien soveltumattomuutta omiin toimintamalleihin. Muissa Pohjoismaissa suurimmaksi haasteeksi koettiin ulkoistuksen laajuuden ja vastuiden määritys. Globaaleissa yrityksissä ulkoistuksen negatiiviset vaikutukset ja haasteet koettiin huomattavasti pienempinä kuin paikallisesti toimivissa yrityksissä.

Pohjoismaisen tutkimuksen on toteuttanut Market-Visio Oy. Haastatteluja on tehty Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Selvitykseen osallistui yrityksiä, jotka työllistävät yli 1 000 henkilöä kyseisessä Pohjoismaassa. Puhelinhaastatteluja tehtiin yhteensä 153, joista suomalaisia vastaajia oli 50. Henkilökohtaisia haastatteluja tehtiin 17, joista Suomessa tehtiin kuusi.

Lisätietoja:

NorthgateArinso, Nordic region

toimitusjohtaja Marjukka Mäki-Hokkonen

puh. 040 532 2133

marjukka.maki-hokkonen (at) northgatearinso.com

NorthgateArinso (NGA) on ketterän henkilöstöhallinnon edelläkävijä. HR- ja IT-osaamisen yhdistävä yhtiö tarjoaa konsultointia, järjestelmiä ja palveluja kaikilla henkilöstöhallinnon osa-alueilla. Valikoima ulottuu palkkahallinnon sovelluksista ja kehityshankkeiden suunnittelusta kokonaisulkoistuksiin. Tavoitteena on kehittää henkilöstöhallinnon rakenteita ja prosesseja sekä automatisoida työläitä rutiineja. Palveluissa hyödynnetään mm. SAP HCM -järjestelmää sekä NGA:n omaa euHReka-palvelualustaa, joka mahdollistaa henkilöstöhallinnon palveluiden siirtämisen web-pohjaisiksi. Alansa globaaleihin edelläkävijöihin kuuluvan NGA:n palveluksessa on noin 8 000 HR-, IT- ja liiketoimintaosaajaa 35 maassa. Pohjoismaiden toimintoja johdetaan vuonna 2003 perustetusta Suomen toimipisteestä. NorthgateArinso on osa eurooppalaista Northgate-konsernia. Lisätietoja: www.northgatearinso.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs