Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Teknologiateollisuus hallitusohjelmasta: Huoli Suomen kilpailukyvystä säilyy, elinkeinopolitiikassa askelia oikeaan suuntaan

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus hallitusohjelmasta: Huoli Suomen kilpailukyvystä säilyy, elinkeinopolitiikassa askelia oikeaan suuntaan

Tiedote.
Julkaistu: 17.06.2011 klo 20:34
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus pitää lähiajan tärkeimpänä tehtävänä suomalaisen työn ja teollisuuden kilpailukyvyn parantamista. Vientiteollisuus tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin puolet. Suomen ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen on koko hyvinvointivaltion elinehto. Pelkona on, että teollisuuden kilpailukyky heikkenee edelleen ja työpaikkojen siirtyminen pois Suomesta jatkuu.  

Suomen suurimpia haasteita on houkutella maahan investointeja ja pääomia sekä edistää uuden osaamisen syntymistä. Näihin haasteisiin hallitusohjelman verolinjaukset ovat pettymys ja vievät kehitystä väärään suuntaan.

Tärkeitä positiivisia linjauksia ovat energiaveroleikkurin kehittäminen sekä elinkeinopolitiikan yleislinja. On myös noteerattava sitova lupaus siitä, että työn verotus ei kiristy.

Innovaatiopolitiikassa on tärkeää, että hallitus on sitoutunut kunnianhimoiseen tavoitteeseen 4 prosentin bkt-osuudesta. On myönteistä, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoituksessa huomiota kiinnitetään kasvuhakuisiin ja kansainvälistyviin pk-yrityksiin. Hallituksen on tavoitteidensa saavuttamiseksi perusteltua ottaa käyttöön hallitusohjelmassa mainittu t&k-verokannustin.

Vientirahoituksen kehittäminen kilpailijamaiden tasolle on tärkeä uudistus. Lainoitus- ja takausmahdollisuuksien riittävällä tasolla on myönteinen vaikutus yritysten vientiponnisteluissa.

Koulutuspolitiikan linjauksissa myönteistä ovat AMK-järjestelmän uudistaminen ja yliopistouudistuksen jatkaminen. Ohjelma ei ota riittävästi huomioon osaajien saatavuuden takaamista vientiteollisuudessa. Ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten työelämälähtöisyyttä on tärkeää edelleen vahvistaa.

- Globaalin rakennemuutoksen keskellä hallitusohjelma jää tarpeista parantaa Suomen kilpailukykyä. Tämä johtaa siihen, että työpaikkojen siirtyminen pois Suomesta jatkuu, sanoo Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

- On myönteistä, että hallituksen eräänä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä, mm. koulutuksessa. Linjaukset tietotekniikan paremmasta hyödyntämisestä julkisessa palvelutuotannossa ovat myös askelia oikeaan suuntaan. Uudistusten toteuttamisessa on oltava määrätietoinen ote.

- On keskeistä, että hallitus on vahvasti sitoutunut turvaamaan merikuljetusten kilpailukykyisyyden IMO:n ja EU:n ratkaisuissa. Tämä on elintärkeää vientiteollisuudelle.

- Työmarkkinoilla on edelleen siirryttävä kohti yrityskohtaista sopimista. Hallituksen piiristä tulevat ajatukset keskitetyistä palkkaratkaisuista ovat haikuja menneiltä ajoilta. Paikallisen sopimisen tieltä ei ole paluuta, toteaa Turunen.

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. (09) 192 3310, 0500 445 444
viestintäjohtaja Mika Nykänen, puh. 040 825 7329

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointiala sekä tietotekniikka-ala. Toimialalla tehdään 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala vastaa 60 % Suomen koko viennistä, ja liikevaihdosta yli 70 % kertyy globaaleilta markkinoilta. Teknologiateollisuus ry:n runsaat 1 500 jäsenyritystä edustavat lähes 90 % Suomen koko teknologiateollisuudesta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs