Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Taloushallinnon ohjelmistotoimittajilla heikko tunnettuus

Suomen Taloushallintoliitto ry

Taloushallinnon ohjelmistotoimittajilla heikko tunnettuus

Tiedote.
Julkaistu: 20.01.2014 klo 10:00
Julkaisija: Suomen Taloushallintoliitto ry

Auktorisoituja tilitoimistoja edustava Taloushallintoliitto teetti valtakunnallisen tutkimuksen tilitoimistojen käytössä olevien taloushallinto-ohjelmistojen käytettävyydestä, asiakkaiden käyttökokemuksista ja ohjelmistotoimittajiin liittyvistä mielikuvista.

Tilitoimistojen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä raportteja ja analyysejä,  joten alan ohjelmistoilta toivotaan erityisesti sellaisia toimintoja, joilla pystytään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Sekä viranomaisten että asiakkaiden vaatimukset talousraportointia kohtaan kiristyvät vuosi vuodelta.

Taloushallintoliiton johtaja Sirpa Airola:

– Koska Taloushallintoliitto edustaa laajasti koko tilitoimistokenttää, pystyimme tutkimuksen avulla tuomaan tilitoimistojen toiveet laajalla rintamalla ja keskitetysti ohjelmistotalojen hyödyksi. Lähes jokainen vastaajista käyttää useampaa kuin yhtä ohjelmistoa ja tällä tutkimuksella saavutettiin yhteismitalliset tulokset.

–  Jokainen tutkimukseen osallistunut ohjelmistotoimittaja sai tietää oman tuotteensa arvion suhteessa 16:een eniten käytettyyn ohjelmistoon ja pystyy näkemään omat vahvuuteensa ja heikkoutensa verrattuna muiden kokonaistuloksiin. Tuloksia tarkastelemalla ja avoimesti keskustellen pääsemme yhdessä kehittämään parempia työkaluja tilitoimistokentälle, Airola jatkaa.

Taloushallintoliiton tutkimuksessa oli mukana 11 ohjelmistotoimittajaa yhteensä 13:lla eri ohjelmistotuotteella.  Lisäksi annetuissa vastauksissa löydettiin 3 muuta paljon käytettyä ohjelmistoa, jotka pystyttiin ottamaan mukaan tausta-aineistoon. Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 1 000 tilitoimistossa työskentelevää henkilöä, jotka edustivat tasaisesti eri kokoisia tilitoimistoja niin henkilömäärän, asiakasmäärän kuin liikevaihdon suhteen.

Ohjelmiston myyntitilanteeseen kohdistuu paljon odotuksia

Yli kolmanneksella tilitoimistoista on ollut haasteita tarjousten ja ohjelmistojen ominaisuuksien vertailussa. Hankintakriteereistä tärkeimpiä olivat käyttöönoton varmuus ja helppous, käyttökustannukset ja raportointiominaisuudet. Myös aikaisemmat kokemukset, toimittajan uskottavat resurssit ja suosittelu ovat keskeisiä valintaperusteita. Vain kolmannes kokee, että ohjelmistotoimittajat ovat onnistuneet antamaan oikeaa tietoa. Tämä ongelma leimaa melko yhtenäisesti kaikkia ohjelmistotoimittajia: parhaan ja heikoimman välinen ero jäi pieneksi.

Markkinointiviestintä ei kohtaa asiakkaita

Vastaajista 39 % sanoo, ettei ole kohdannut ohjelmistotalojen markkinointiviestintää viimeisen kahden vuoden aikana ollenkaan. Myös tunnettuus on heikko kohderyhmässä: tilitoimistoilla ei ole pääsääntöisesti lainkaan mielikuvia niistä ohjelmistoista, joita he eivät itse käytä. Monen ohjelmiston kohdalla yleinen mielikuva on jopa heikompi, kun ohjelmiston käyttäjien tyytyväisyys tai suositteluhalukkuus. Lisäksi yleiset mielikuvat eivät vastaa ohjelmiston käyttäjien arvioita toimivuudesta.

Käyttökokemuksissa merkittävää vaihtelua

Ohjelmistojen välillä on merkittäviä eroja kokonaistyytyväisyydessä ja suositeltavuudessa. Ohjelmistot saavat parhaita arvioita toimivuudesta: ohjelmistot toimivat ilman pitkiä odotusaikoja (tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 72 %) ja ovat helppokäyttöisiä (68 %). Kriittisyys on korkeinta siinä, millaisen etäkäyttömahdollisuuden ohjelmistot tarjoavat (kriittisiä tai erittäin kriittisiä 14 %), kuinka helppoa ohjelmistoa on käyttää yhdessä asiakkaan kanssa (16 %), kuinka helppoa asiakaskohtaisten raporttien laatiminen on (17 %), ja kuinka käyttäjien kehitysideoita on hyödynnetty ohjelmiston kehittämisessä (19 %). Jokaisella ohjelmistotuotteella oli kuitenkin omat vahvuutensa.

Ohjelmiston suositteluhalukkuutta lisäävät (korreloivat suositteluun) helppokäyttöisyys, mahdollisuus tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia ja se, miten ohjelmiston on koettu mukautuvan muuttuviin asiakastarpeisiin.

Henkilöt, jotka eivät ole valmiita suosittelemaan ohjelmistoa muille, suhtautuvat kriittisesti mm. seuraaviin tekijöihin: ohjelmisto helpottaa tilinpäätöksen ja tasekirjan tekemistä, ohjelmisto pystyy helposti mukautumaan muuttuviin asiakastarpeisiin ja asiakaskohtaisten raporttien laatiminen on helppoa.

Katso suosittelun kannalta kriittiset tekijät, kuva liitteenä.

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 tutkimus toteutettiin marraskuussa 2013 ja tutkimuksen toteutuksesta vastasi Promenade Research Oy. Tutkimuksen tulokset julkistettiin 20.1.2014 Taloushallintoliiton Tili- ja veropäivillä Finlandia-talossa.

Tarkemmat tutkimustulokset Taloushallintoliiton verkkosivulla: www.taloushallintoliitto.fi/taloushallintoliitto/ajankohtaista/tutkimuksia/taloushallinnon-ohjelmistot-2014/

Yhteistyössä:

Basware, EmCe Solution Partner Oy, Heeros Systems Oy, Lemonsoft Oy, Maestro, Netbaron Solutions Oy, Opus Capita, ProCountor International Oy, Talgraf, Visma Software Oy, Western Systems Oy

Lisätietoja:
Taloushallintoliitto:
- johtaja Sirpa Airola, p. 040 7532378, Valokuvat: Sirpa Airola
- viestintäpäällikkö Outi Mäkiniemi, p. 040 5601742, outi.makiniemi@taloushallintoliitto.fi

Promenade Research Oy
- Research Director Pekka Harjunkoski, p. 050 5990079

Taloushallintoliitto pähkinänkuoressa

Taloushallintoliitto TAL on Suomessa toimivien taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen liitto. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat yli 130.000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Auktorisointijärjestelmä ja määräajoin suoritettavat tarkastukset varmistavat tilitoimiston laadun ja osaamisen tason. Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen -merkki on selkein todiste asiantuntemuksesta. Liiton jäsenyritykset tarjoavat kirjanpidon, verotuksen, palkkahallinnon, talouden ja laskennan, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin, talousjohtamisen, koulutuksen sekä tietotekniikan palveluja erityisesti pk-yrityksille.

www.taloushallintoliitto.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs