Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » SYL hakee koulutuspoliittista sihteeriä / FSF söker högskolepolitisk sekreterare

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

SYL hakee koulutuspoliittista sihteeriä / FSF söker högskolepolitisk sekreterare

Tiedote.
Julkaistu: 27.02.2015 klo 10:59
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Työpaikkailmoitus 27.2.2015

(Arbetsplatsannons finns på svenska nedan. The Job advertisement is in English below.)

Haluaisitko sinä olla koulutuspoliittinen sihteeri Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) edunvalvontatiimissä?

Etsimme koulutuspoliittista sihteeriä vakituiseen työsuhteeseen 7.4.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Palatko halusta kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää? Kiinnostaako sinua kaupallistumisen vaikutus koulutukselliseen tasa-arvoon? Pohditko iltaisin, miten opiskelijavalinnat tulisi suorittaa ja rahoitusmallia uudistaa? Ovatko koulutuspoliittiset seminaarit unelmiesi matkakohteita? Onko vastuullinen asiantuntijatyö seuraava askel urallasi? Vaikket ihan kaikkiin vastannutkaan kyllä, saatat olla juuri oikea henkilö SYL:n sihteeristöön!

 

Me olemme

- 15 ylioppilaskuntaa ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava järjestö

- tehokas edunvalvoja sekä vastuullinen ja innokas yhteiskunnallinen vaikuttaja

- kiinnostuneita opiskelijan paremmasta huomisesta, suomalaisesta ja eurooppalaisesta koulutus- ja sosiaalipolitiikasta, työelämäkysymyksistä sekä kansainvälisestä toiminnasta ja kehitysyhteistyöstä

 

Sinä olet

- oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen ja analyyttinen

- suorittanut ainakin jonkin verran korkeakouluopintoja, ehkä jopa tutkinnon

- perehtynyt koulutuspolitiikan ja korkeakoulujen ajankohtaisiin kysymyksiin

- innokas viestimään työstäsi ylioppilaskunnille ja sidosryhmille

- kyvykäs keksimään Suomen parhaat vaikuttamiskampanjat yhdessä muun edunvalvontatiimin kanssa

- kielitaitoinen

- ehkä ollut mukana opiskelijajärjestö- tai ylioppilaskuntatoiminnassa

 

Haluaisimme tarjota sinulle

- mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan

- rennon mutta tarmokkaan työyhteisön ja kivat työkaverit

- palkkaluokan SYL 4 (2459 €/kk) mukaista palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen

- erittäin hyvät työsuhteen edut

Hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@syl.fi viimeistään maanantaina 16.3.2015 klo 23.59 mennessä. Haastattelut järjestetään keskiviikkona 1.4. Helsingissä tai sovitusti. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Juha Töyrylä, etunimi.sukunimi(at)syl.fi, p. 041 515 2229

Koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, etunimi.sukunimi(at)syl.fi, p. 041 515 2230

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Lapinrinne 2

00180 Helsinki

www.syl.fi

facebook.com/SYL.FIN

twitter.com/SYL_FIN
 
----------------------------------

Arbetsplatsannons 27.2.2015

Vill du bli högskolepolitisk sekreterare i FSF:s intressebevakningsteam?

Vi söker en högskolepolitisk sekreterare för fast anställning med början 7.4.2015 eller enligt överenskommelse.

Brinner du med iver för att utveckla det finländska utbildningssystemet? Är du intresserad av kommersialiseringens påverkan på den utbildningsmässiga jämlikheten? Sitter du om kvällarna och funderar på hur studenturvalet borde göras och hur finansieringsmodellerna borde förnyas? Är högskolepolitiska seminarier dina drömresemål? Är ett ansvarsfullt jobb som sakkunnig det nästa steget i din karriär? Även om du inte svarade ja på precis alla frågor är du kanske ändå rätt person för FSF:s sekretariat!

 

Vi är

- en organisation som representerar 15 studentkårer och 132 000 universitetsstuderande

- en effektiv intressebevakare samt en ansvarfull och entusiastisk samhällspåverkare

- intresserade av att skapa en bättre morgondag för studerande, finländsk och europeisk högskole- och socialpolitik, arbetslivfrågor samt internationell verksamhet och utvecklingssamarbete

 

Du

- är initiativrik, samarbetsvillig och analytisk

- har avlagt åtminstone en del högskolestudier, kanske till och med en hel examen

- är insatt i högskolepolitik och aktuella frågor som berör högskolorna

- är ivrig att kommunicera om ditt arbete till studentkårer och intressentgrupper

- klarar av att skapa Finlands bästa påverkningskampanjer tillsammans med resten av intressebevakningsteamet

- är språkkunnig

- har kanske varit med i studerandeorganisations- eller studentkårsverksamhet

 

Vi vill erbjuda dig

- en intressant, självständig och utmanande arbetsbeskrivning

- en avslappnad men energisk arbetsgemenskap och trevliga arbetskompisar

- lön enligt löneklassen FSF 4 (2459 €/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg

- särskilt goda arbetsförmåner

Ansökningarna adresseras till styrelsen och ska vara Finlands studentkårers förbund skriftligen tillhanda per e-post på adressen hakemukset@syl.fi senast måndagen 16.3.2015 kl. 23.59. Intervjuerna ordnas onsdagen den 1 april i Helsingfors eller enligt överenskommelse. En prövotid på fyra månader tillämpas.

I sin verksamhet betonar FSF mångfald och jämlika möjligheter. Vi välkomnar sökande av olika bakgrund och kön.

Ytterligare information:

Generalsekreterare Juha Töyrylä, fornamn.efternamn(at)syl.fi, tfn 041 515 2229

Högskolepolitisk sekreterare Jarmo Kallunki, fornamn.efternamn(at)syl.fi, tfn 041 515 2230

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf, som representerar 15 medlemsorganisationer och 132 000 universitetsstuderande, är landets största intressebevaknings- och serviceorganisation för universitetsstuderande.

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf

Lappbrinken 2

00180 Helsingfors

www.syl.fi

facebook.com/SYL.FIN

twitter.com/SYL_FIN

----------------------------------

Job advertisement 27.2.2015

Would you like to work as an Education Policy Officer on SYL's lobbying team?

We are looking for an Education Policy Officer to fill a permanent position from 7th April 2015 or as agreed.

Are you burning to develop the Finnish education system? Are you interested in the effects of commercialisation on educational equality? Do you spend your nights pondering how student selection should be carried out or how the funding model should be reformed? Do you dream of travelling to seminars on education policy? Is a responsible expert position the next step on your career? Even if you didn't answer all the above questions with a yes, you may still be just the right person to join SYL's secretariat!

 

We are

- an organisation representing 15 student unions and 132 000 university students

- an efficient lobbyist and a responsible and enthusiastic influencer in society

- interested in creating a better tomorrow for students, Finnish and European education and social policy, issues related to working life, international activities and development cooperation

 

You

- are hands-on, cooperative and analytical

- have completed at least some university studies, or maybe even an entire degree

- are familiar with education policy and current issues that universities are facing

- are eager to communicate about your work to universities and interest groups

- are able to create Finland's most influential campaigns together with the rest of the lobbying team

- have language skills

- have maybe taken part in student organisations' or student unions' activities

 

We would like to offer you

- an interesting, independent and challenging job description

- an easy-going but energetic work community and friendly colleagues

- a grade SYL 4 (€2459/month) salary with possible supplements based on education and experience

- excellent benefits

Written applications addressed to the Board should be sent by e-mail to hakemukset@syl.fi and arrive at the National Union of University Students in Finland by Monday 16.3.2015 at 23.59 o'clock. Interviews will be held in Helsinki on the 1st April or as agreed. The trial period for the position is four months.

In its work SYL emphasises pluralism and equal opportunities. All backgrounds and genders are encouraged to apply.

Further information:

Juha Töyrylä, Secretary General, firstname.lastname(at)syl.fi, tel. 041 515 2229

Jarmo Kallunki, Education Policy Officer, firstname.lastname(at)syl.fi, tel. 041 515 2230

The National Union of University Students in Finland (SYL) represents 15 member organisations and 132 000 students and is the country's largest lobbying and service organisation for university students.

National Union of University Students in Finland (SYL) ry

Lapinrinne 2

00180 Helsinki, Finland

www.syl.fi

facebook.com/SYL.FIN

twitter.com/SYL_FIN
 

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs