Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Suomen on tärkeää saada investoinnit käyntiin

Teknologiateollisuus ry

Suomen on tärkeää saada investoinnit käyntiin

Tiedote.
Julkaistu: 29.03.2016 klo 14:42
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Suomelta jäi yksi maailmantalouden kasvukierros väliin. Kehysriihessä on huolehdittava paitsi talouden tasapainottamisesta, myös kasvun eväistä. Teollisuuden kustannustaakkaa ei saa lisätä. 

Suomi ei ole päässyt kiinni maailmantalouden kasvuun. Rasitteenamme on kilpailijamaitamme heikompi kustannuskilpailukyky. Työvoimakustannuksemme ovat nousseet tuottavuutta nopeammin.

- Suomen taloudellinen kasvu ja hyvinvointi perustuu vientialan kilpailukykyyn. Siksi paljon toiveita ladataan kilpailukykysopimuksen liitokohtaisiin soveltamisneuvotteluihin. Ratkaisut kaikilla aloilla on mitoitettava niiden oman tuottavuuskehityksen ja tilanteen mukaan, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen korostaa.

Kasvun perusta on pidettävä kunnossa

Kehysriihen mahdolliset lisäsäästöt eivät saa kohdistua tutkimukseen ja kehitykseen eivätkä osaamiseen. Niistä on viime vuosien aikana tehty jo merkittäviä leikkauksia.

- Tutkimus ja tuotekehitys ovat keskeisiä keinoja yritysten uusiutumiselle ja kokonaan uusien liiketoimintojen kehittämiselle. Selvitykset myös osoittavat, että esimerkiksi Tekesin kautta tehdyn rahoituksen tuotto on ollut hyvä. Neljässä vuodessa liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä 18 ja työpaikat 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin pk-yrityksissä keskimäärin, Turunen toteaa.

Teknologiateollisuus vastaa kolmesta neljäsosasta kaikesta elinkeinoelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

- Osaaminen on teknologiateollisuudelle tärkeää. Rakenneuudistuksilla sekä yhteistyöllä ja työnjaolla voidaan vastata säästötarpeisiin vaarantamatta koulutuksen laatua, Turunen painottaa.

Yliopistojen profiloinnissa tarvitaan vahvaa kokonaisnäkemystä. Muutos ei synny alhaalta ylös, vaan se vaatii ohjausta koko järjestelmästä vastaavalta taholta.

- Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää suuntautua osaamiseen, jolle on kysyntää, ja sen määrittävät yritykset, Turunen linjaa.

Ei lisälaskua teollisuudelle

Teknologiateollisuus lähtee siitä, että kehysriihessä ei tehdä päätöksiä, joilla teollisuuden kustannukset nousisivat. Näin on hallitus aikaisemmin luvannut.

- Valtion päätökset eivät saa aiheuttaa uusia rasitteita vientiteollisuudelle. Valtio kompensoi päästökaupan epäsuorat kustannukset Suomen keskeisissä kilpailijamaissa. Kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että myös Suomessa kustannukset kompensoidaan hallitusohjelmassa luvatun mukaisesti täysimääräisesti. On muistettava, että uudet kotimaiset lisärasitteet johtavat aina suomalaisten työpaikkojen menetyksiin, Turunen sanoo.

Investointikuilu umpeen

Investoinnit ovat jo pitkään olleet alhaisella tasolla. Vaikka kasvu maailmalla lähtisi huomenna käyntiin, ei Suomi siitäkään saisi kaikkea irti.

- Aluksi otettaisiin vapaa kapasiteetti käyttöön ja hyvä niin. Aika pian kuitenkin huomattaisiin, että investointilama on vienyt kasvupotentiaalin. Tuotantokoneisto on vanhentunut eikä uuteen ole investoitu. Tämä kuilu pitäisi nopeasti saada umpeen, Turunen toteaa.

- Usko Suomeen on palautettava ja siinä kehysriihen ryhdikkäillä päätöksillä on tärkeä rooli. Velkaantuminen on pysäytettävä ja teollisuudelle ei saa tulla lisäkustannuksia.

 

Lisätietoja:   Toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. 0500 445 444

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 75 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 280 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs