Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Sosiaali- ja terveysalalle vahvan turvallisuusasenteen omaavia ammattilaisia

Suomen Palopäällystöliitto

Sosiaali- ja terveysalalle vahvan turvallisuusasenteen omaavia ammattilaisia

Tiedote.
Julkaistu: 25.02.2015 klo 13:15
Julkaisija: Suomen Palopäällystöliitto

Tekniikan aloilla on jo vuosia suoritettu osana perusopintoja erilaisia ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksia, kuten työturvallisuuskortti- ja tulityökorttikoulutuksia. Sosiaali- ja terveysalalla vastaava kulttuuri on vasta alkutekijöissä. Suurimmassa osassa oppilaitoksista säännönmukaista ja valtakunnallista turvallisuuskoulutusta ei ole osana alan opintoja. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta on tästä huolissaan, sillä sote-alalla asiakkaina on usein toimintakyvyltään rajoittuneita henkilöitä ja riskit ovat suuret.

Perustiedot turvallisuudesta haltuun jo opiskeluvaiheessa

Turvallisuustoimikunta on kehittänyt alalle valtakunnallisen koulutusmallin, joka perustuu opetushallituksen alalle asettamiin ammattitaitovaatimuksiin. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä (Sataedu) sosiaali- ja terveysalan turvakortti on koulutettu kaikille lähihoitajille vuoden 2013 syyslukukaudesta lähtien. Tämä vakiintunut käytäntö sai alkunsa Sataedun opettajien TtM Anne-Mari Hakunin ja KM Minna Mari Virtasen yhteisestä tahtotilasta. He ovat kokeneita ensiapu- ja turvallisuuskouluttajia ja suunnittelivat nyt käytössä olevan toimintamallin Sataeduun. Opiskelijoille suunnatun sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen ja sen myötä vahvistuvan turvallisuusosaamisen näkivät tärkeäksi myös sosiaali- ja terveysalan koulutuspäälliköt, mikä mahdollisti korttikoulutuksen aloittamisen.

”Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on saada valmistumaan sosiaali- ja terveysalalle rautaisia ammattilaisia, joilla on vahva turvallisuusasenne, joka näkyy myönteisesti arjen hoitotyössä ja hoitolaitosten turvallisuuden kehittämisessä”, toteavat Hakuni ja Virtanen yhdessä.

Turvallisuustiedot ja -taidot osa ammattitaitoa

Opiskelijat kaikilla osaamisaloilla ovat ottaneet korttikoulutuksen hyvin motivoituneina vastaan ja näkevät turvallisuustietojen ja -taitojen olevan iso osa omaa ammattitaitoa lähihoitajan työssä. He ovat myös kokeneet, että oman turvallisuusosaamisen myötä asiakkaiden sekä koko työyhteisön arjen turvallisuus lisääntyy. Koulutuksen avulla oman työn riskeihin osataan varautua paremmin ja vaaratilanteiden syntymistä pystytään ennaltaehkäisemään. Jos jotain yllättävää ja poikkeavaa kuitenkin sattuu, koulutuksessa saamillaan opeilla lähihoitajat pystyvät toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja ripeästi turvallisuutta uhkaavissa vaaratilanteissa.

”Tästä koulutuskäytännöstä emme enää luovu, sillä opiskelijoilta on tullut palaute on niin palkitsevaa ja motivoivaa opettajillekin”, kertovat innostuneet opettajat kokemuksistaan.

”Turvallisuuden pitäisi olla itsestäänselvyys sosiaali- ja terveysalalla, mutta se ei synny tyhjästä. Tämän vuoksi toivommekin, että myös sote-alan työpaikoilla herätään kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Pystymme räätälöimään turvallisuuskoulutuksen kaikille sote-alan työpaikoille myös täydennyskoulutuksena. Aidoissa työ- ja toimintaympäristöissä pidetyt koulutukset ja turvallisuuskävelyt parantavat huomattavasti työpaikan turvallisuustasoa”, muistuttaa Virtanen.

Valtakunnallinen turvallisuuskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus on aloitettu vuonna 2006 ja sen on suorittanut yli 25 000 alalla opiskelevaa ja työskentelevää henkilöä. Koulutusaineistoa kehittää Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, jossa on edustus Suomen Palopäällystöliitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, pelastuslaitoksilta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Kuntaliitosta.

”Koulutus antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutuksen avulla on mahdollista saada alalla työskentelevien turvallisuustieto ja -taito samalle tasolle sekä saada turvallisuuskoulutus säännölliseksi.”, sanoo toimikunnan puheenjohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen.

Koulutus on kestoltaan yhden päivän mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennalta ehkäisijänä ja pitää sisällään turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja valinnaisen käytännön harjoituksen. ”Opiskelijoilla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan turvakortti siirryttäessä työelämään, jotta he voivat todistaa, että perusasiat turvallisuudesta ovat hallussa. Osa työnantajista vaatiikin jo turvakorttia keikka- ja vuokratyöntekijöitä.”, jatkaa Tamminen. 

Lisätietoja antaa:
Veera Heinonen                                                                                   
toimikunnan sihteeri
koulutus- ja viestintäsuunnittelija
Suomen Palopäällystöliitto
0440 340 112
veera.heinonen(a)sppl.fi 

Minna Mari Virtanen
Opettaja, KM, NTM, ETK
Projektipäällikkö
SATAEDU, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
040 199 4218
minnamari.virtanen(a)sataedu.fi

 

Suomen Palopäällystöliitto — Finlands Brandbefälsförbund ry on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa jäsenistön ammattiosaamista sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta estää onnettomuuden jo ennalta ja toimia oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Sen sijaan turvallisuuden edistäminen on tärkein tehtävämme.

 Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs