Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Selvitys nuorten mielikuvista: Kunta-ala tarjoaa nuorten mielestä ihmisläheistä ja merkityksellistä työtä

Kuntatyö

Selvitys nuorten mielikuvista: Kunta-ala tarjoaa nuorten mielestä ihmisläheistä ja merkityksellistä työtä

Tiedote.
Julkaistu: 29.01.2013 klo 10:00
Julkaisija: Kuntatyö

Nuorten mielikuvat työstä kunta-alalla ovat merkittävästi kapea-alaisemmat kuin mitä kunta työnantajana todellisuudessa tarjoaa, ilmenee KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton ja Kevan teettämästä selvityksestä.

Tosiasiassa harva sektori tarjoaa niin monipuolisesti erilaisia työpaikkoja ja työmahdollisuuksia, kuin mitä kunta-ala tänä päivänä pystyy tarjoamaan.

Kuntatyön vetovoimaa nuorten keskuudessa vähentävät mielikuvat jähmeästä byrokratiasta ja alhaisesta palkkauksesta. Vain viidennes nuorista arvioi johtamisen tai työilmapiirin kunnissa olevan hyvää.

Toisaalta nuoret pitävät kunta-alaa Suomen tulevaisuudelle tärkeänä ja uskovat kunta-alan tarjoavan työtä myös tulevaisuudessa.

Nuorten hakeutuvat varsin hyvin koulutusaloille, jotka tarjoavat mahdollisuuden työllistyä kuntiin.

Nuorten mielestä tärkeintä työssä on hyvä työilmapiiri, varmuus työpaikan säilymisestä, mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön, monipuolisuus ja oma hyvinvointi.

Valtaosa nuorista näkee kunta-alan työn tarjoavan mahdollisuuden vaikuttaa ihmisten elämään ja tarjoavan turvallista, ihmisläheistä työtä, jolla on merkitystä.

Kuntatyöllä on vahvuuksia ja potentiaalia

Selvityksen mukaan nuoret pitävät kuntatyötä yhteisen hyvän puolesta työskentelynä. Myös maine oikeudenmukaisena työnantajana vahvistaa kuntien mainetta potentiaalisena työnantajana. Se arvomaailma, jota kunnat edustavat, on monelle nuorelle arvokas.

Kuntien on entistä enemmän tuotava esille palveluissa, johtamisessa ja työyhteisöissä tapahtunutta kehitystä ja jatkettava uudistuksia, jotta nuorten kiinnostus kuntatyöhön kasvaa. Selvityksen mukaan nuorten saamilla kokemuksilla kuntien asiakaspalvelusta on vaikutusta heidän mielikuvaansa siitä, millaista olisi työskennellä kunnan palveluksessa.

Selvityksestä ilmenee, että nuoret näkevät kunta-alan vahvuuksina turvallisen ja pitkäaikaisen työuran, reilun pelin eli lakien ja säädösten noudattamisen, ison organisaation myötä hyvät resurssit, rahan vallan kritiikin ja yhteisen hyvän eteen työskentelyn sekä kesätyöt ja työelämäharjoittelu. Näitä vahvuuksia olisi hyvä korostaa kunnan pohtiessa rekrytointitoimenpiteitään.

Syksyllä 2012 toteutettu kysely kunta-alan vetovoimasta kartoitti 541 Manner-Suomessa asuvien 15–25-vuotiaden näkemyksiä kunta-alasta. Kyselyn toteutti 15/30 Research.

Lisätietoja:

KT:n neuvottelupäällikkö Jorma Palola, puh. 050 512 5300
Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530 ja
Kuntatyön kehittämispäällikkö Tiina Häyhä, puh. 050 591 8445
15/30 Researchin kehitysjohtaja Mikko Ampuja, puh. 050 306 7000

Selvitys löytyy osoitteesta: www.kt.fi/fi/kunta-tyonantajana/tyovoiman-saatavuus/kuntatyo

Faktalaatikko

Kuntahenkilöstön koulutusalat lokakuussa 2011 (lähde: www.kt.fi)    

  • Terveys- ja sosiaalialan koulutus 41 %    
  • Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 12 %    
  • Palvelualojen koulutus 11 %    
  • Kasvatustieteellinen ja opettajakoulutus 10 %    
  • Muu tai tuntematon koulutusala 7 %    
  • Tekniikan koulutus 7 %    
  • Humanistinen ja taidealan koulutus 5%    
  • Yleissivistävä koulutus 3 %    
  • Maa- ja metsätalouden koulutus 2 %    
  • Luonnontieteellinen koulutus 2 %

Liitetiedostot

Kuntatyö-toiminnan tarkoituksena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta kunta-alalla. Kuntia ja kuntayhtymiä sekä kunnallisia osakeyhtiöitä tuetaan parantamalla kuntien mahdollisuuksia kilpailla työvoimasta luomalla kunnista entistä houkuttelevampia ja kilpailukykyisempiä työnantajia. Kuntatyö-toimintaa toteuttavat yhdessä Suomen Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat ja Keva.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs