Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa

Suomen sairaanhoitajaliitto

Sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa

Tiedote.
Julkaistu: 26.01.2015 klo 09:00
Julkaisija: Suomen sairaanhoitajaliitto

Sairaanhoitajaliitto käynnisti 90-juhlavuotensa julkistamalla sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset. Kolmatta kertaa toteutettu tutkimus paljastaa, että työhyvinvoinnin kehittämishankkeet eivät vielä näy hoitotyön arjessa. Sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa.

- On huolestuttavaa, että kaikilla mitatuilla osa-alueilla tulokset ovat heikentyneet. Ainoan poikkeuksen tekee työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Siinä tulokset ovat pysyneet entisellä tasolla. Heikoimman arvosanan tutkimuksessa sai osallistavan johtamisen osa-alue.  Eniten kehitettävää on päätöksenteon läpinäkyvyydessä, nopeassa puuttumisessa ongelmatilanteisiin ja sääntöjen johdonmukaisessa noudattamisessa, kehittämispäällikkö Nina Hahtela sanoo.

Barometri vahvistaa myös aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että tyytymättömimpiä johtamiseen ja työelämään ovat nuoret sairaanhoitajat, joiden odotukset työelämästä eivät vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen todellisuutta.

 - Sairaanhoitajilla on vahva ammattietiikka ja ylpeys omasta työstä. Tyytymättömyys työoloihin ei näy huonona hoitona vaan ajaa sairaanhoitajia pois alalta. Erityisesti 26 - 35 -vuotiaat ovat herkimpiä lähtemään.  He hakeutuvat muille aloille, jos heillä ei ole mahdollisuutta tehdä työtään hyvin ja kehittyä siinä. Tämän perälautavuodon pysäyttäminen on sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman riittävyyden kynnyskysymyksiä, Hahtela sanoo.

Mitä pitäisi tehdä?

Tutkimukseen vastanneet sairaanhoitajat arvioivat, että toimivilla työelämän käytännöillä on suuri vaikutus työhyvinvointiin.  Tämä tarkoittaa muun muassa, että työyhteisössä perustehtävä on määritelty selkeästi, työprosessit arvioidaan säännöllisesti yhdessä, rekrytointi perustuu osaamistarpeeseen, opiskelijaohjaus on laadukasta, työhyvinvoinnin kehittäminen on suunnitelmallista sekä työntekijöiden ja esimiesten suhde on avoin ja luottamuksellinen. 

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Meraston mielestä barometrin tulokset tulee ottaa vakavasti etenkin, kun tarkastellaan millaisia haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöillä on edessään.  Osaava ja jaksava henkilöstö on nyt välttämättömyys.

- Johtamisen merkitys korostuu entisestään ja siihen on panostettava. Työhyvinvoinnin johtaminen tulee määritellä selkeästi lähiesimiehen vastuulle.  Tehtävän hoitamiselle tulee myös varata riittävästi aikaa, tukea ja koulutusta.  Hyvässä ja vetovoimaisessa työpaikassa johtaminen on osallistavaa ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, Merasto painottaa

Liite: Sairaanhoitajien tyolobarometri 2014. Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista. Nina Hahtela

Tutkimusaineisto koostui 2463 sairaanhoitajan vastauksesta. Suurin osa vastaajista (83%) työskenteli kunnan, kuntaliiton tai kuntayhtymän palveluksessa. Kyselyssä hyödynnettiin Hyvän työpaikan kriteerit -mittaristoa, joka mittaa kuutta osatekijää: toimivat käytännöt, osallistava johtaminen, työn palkitsevuus, asiantuntijuuden kehittäminen, korkeatasoinen hoidon laatu sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Aikaisemmat tutkimukset on toteutettu vuosina 2010 ja 2012.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Nina Hahtela, nina.hahtela@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 010 321 3331
Puheenjohtaja Merja Merasto, merja.merasto@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 010 321 3346
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö laura.niemi@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 050 3738602

Liitetiedostot

90 vuotta osaamista, tietoa ja välittämistä

Sairaanhoitajaliitto perustettiin Helsingin Säätytalossa 25.1.1925. Jo perustamisesta lähtien tehtävämme on ollut yhdistää sairaanhoitajat huolehtimaan asiantuntevasta ammatistaan, edunvalvonnasta sekä korkeatasoisesta hoitotyöstä.

Tänään Suomen sairaanhoitajaliitto ry on merkittävä terveydenhuollon vaikuttaja sairaanhoitajia koskevissa asioissa. Tehtävänämme on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Meihin kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista. Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

Sairaanhoitajaliiton konserniin kuuluvat myös koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs