Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Perjantai 13. päivä: Asenteella työtapaturmia vastaan!

Terveystalo

Perjantai 13. päivä: Asenteella työtapaturmia vastaan!

Tiedote.
Julkaistu: 12.04.2012 klo 12:22
Julkaisija: Terveystalo

Vuosittain Suomessa sattuu jopa 130 000 työtapaturmaa, joista suurin osa tapahtuu teollisuudessa sekä rakennus- ja kuljetusalalla. Systemaattisella työturvallisuustyöllä on saavutettu yksittäisillä työpaikoilla merkittävää laskua tapaturmataajuudessa, mutta työsarkaa vielä riittää. Suurin osa työtapaturmista voitaisiin estää suhtautumalla työturvallisuusasioihin vakavammin.

Suomessa yritykset ovat viime vuosina kiinnittäneet entistä tarkempaa huomiota työkyvyn ylläpitämiseen ja tapaturmien ehkäisemiseen. Hyviä tuloksia on saatu yksittäisillä työpaikoilla aikaiseksi, mutta vuosittaisten työtapaturmien määrä kokonaisuudessaan on edelleen suuri. Terveystalon työterveyslääkäri Sirkka Parry toteaa suomalaisilla olevan paljon opittavaa asenteissa.

- Me helposti vähättelemme ja olemme hieman huolimattomia, otamme turhia riskejä. Samalla pidämme esimerkiksi ruotsalaisia ylivarovaisina, kun he käyttävät suojavarustusta tunnollisesti ja vaativat huolellisuutta tehtävien suorittamisessa. 

Työtapaturmia tapahtuu eniten teollisuudessa sekä rakennus- ja kuljetusalalla. Yleisimmät tapaturmat ovat kaatumisten ja putoamisten seurauksina sattuneita raajoihin kohdistuvia nyrjähdyksiä ja venähdyksiä tai pieniä viiltohaavoja, jotka hoituvat nopeasti kuntoon. Mutta esimerkiksi luunmurtumat ja pään vammat saattavat aiheuttaa pitkäkestoista työkyvyttömyyttä.

Riskikartoitus on työturvallisuuden perusta

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi työtapaturmat aiheuttavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia, keskimääräinen työtapaturmakustannus oli 3 000 euroa vuonna 2011 ja vakavan työtapaturman kustannukset voivat nousta miljoonan euron tasolle.

- Etenkin isot työnantajat ovat tunnistaneet, että yksi merkittävä tapa parantaa tulosta on ehkäistä tapaturmia ja niiden aiheuttamia työkyvyn menetyksiä, Parry kertoo.

Tapaturmien ennaltaehkäisemisessä on Parryn mielestä tärkeää, että yritys, työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto ja usein myös tapaturmavakuutusyhtiö tekevät yhteistyössä riskien minimoimiseksi. Yksi olennaisin toimenpide on selvittää riskit ja vaaranpaikat.

- Riskikartoituksen lisäksi työpaikkaselvityksissä pyritään parantamaan työturvallisuuskulttuuria. Annamme ohjeita oikeisiin työtapoihin, joilla minimoidaan riskejä ja pidämme huolta siitä, että henkilöt tietävät vaaranpaikoista, käyttävät asianmukaisia suoja- ja turvavarusteita. Lisäksi huolehdimme siitä, että työpaikoilla on riittävä ensiapuvalmius.

Hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi esimerkiksi poistamalla rakenteellisia ongelmia, asennekasvatuksella ja palkitsemisella huolellisesta ja turvallisesta työskentelystä. Läheltä piti -tilanteiden systemaattinen kerääminen ja niiden sekä tapahtuneiden työtapaturmien analysointi ja käsittely työyhteisössä on monella työpaikalla auttanut alentamaan tapaturmatiheyttä. Suuri osa työtapaturmista tapahtuu kuitenkin työmatkalla, mihin työnantajan on vaikea vaikuttaa. Työnantaja voi tarjota esimerkiksi pyöräilijöille turvaliivejä, kypäriä, nastarenkaita tai parempia valoja.

Työtapaturmien ennaltaehkäisemiseen kiinnitetäänkin nyt erityistä huomiota, kun perjantaina 13. huhtikuuta vietetään kansainvälistä tapaturmapäivää. Tapaturmapäivää on vietetty jo vuodesta 1995 jonkin kuukauden perjantaina 13. päivänä. Päivän tarkoituksena on herättää huomio yleisiin tapaturmariskeihin ja ennen kaikkea niiden välttämiseen.

Työtapaturmat lukuina (Lähde: Työterveyslaitos)

  • Suomessa sattuu vuosittain noin 130 000 työtapaturmaa
  • Työpaikoilla tai työliikenteessä tapaturmia sattuu 20 000
  • 50 000 työtapaturmaa johtaa vähintään neljän päivän poissaoloon
  • Kuolemaan johtaa vuosittain 50 työtapaturmaa
  • Keskimääräinen korvaus työtapaturmasta on noin 3 000 euroa
  • Suurin osa tapaturmista olisi ennakolta ehkäistävissä.

Lisätietoja:
Sirkka Parry, työterveyslääkäri, Terveystalo, sirkka.parry@terveystalo.com

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti noin 6000 terveydenhuollon ammattilaista. www.terveystalo.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs