Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Parhaita käytänteitä palkittiin valtakunnallisilla TKI-päivillä Hämeenlinnassa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Parhaita käytänteitä palkittiin valtakunnallisilla TKI-päivillä Hämeenlinnassa

Tiedote.
Julkaistu: 12.02.2013 klo 19:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Parhaat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteet (TKI) ammattikorkeakouluissa vuonna 2012 on julkistettu. Suomalaista tutkimus- ja palvelukehittämistä tukeva kannustuspalkinto jaettiin kolmannen kerran valtakunnallisilla ammattikorkeakoulujen TKI-päivillä Hämeenlinnassa 12.2.2013. Kärjet-kilpailun tavoitteena on kohottaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tasoa, sekä määrittää osaltaan TKI-toimintaa ja sen laatua.

Palkintosarjat vuonna 2012 olivat:

  • Työelämää hyödyttävä soveltava tutkimustieto
  • Kansainvälinen TKI-toiminta
  • Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen
  • Innovaatiot

Valintaraadissa toimivat TKI-johtajien verkoston nimeämät henkilöt. Vuoden 2012 palkintoraadissa ovat mukana Riitta Rissanen (Savonia), Matti K. Hakala (HAMK) ja Sakari Kainulainen (Diak). Valintaraadin arviointityöhön osallistui myös työelämän edustaja. Palkintoja jaettiin tänä vuonna ainoastaan kolmessa sarjassa palkintoraadin päädyttyä siihen, että Innovaatiot-sarjassa ei yksikään hakemus noussut palkinnon vaatimalle tasolle. Alla palkitut käytänteet sarjoittain.

Sarja: Työelämää hyödyttävä soveltava tutkimustieto

Ehdotuksen jättänyt organisaatio:
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (nykyisin Karelia-ammattikorkeakoulu) ja Savonia-ammattikorkeakoulu

Ehdokasprojektin nimi:
Vaske - Väljästi asuttujen alueiden palveluiden kehittäminen –hanke

Perustelut:
Hanke vastaa ajankohtaiseen palvelurakenneuudistukseen ja tuottavuuden kehittämiseen. Hankkeessa on sovellettu oivaltavasti optimointiteoriaa palvelurakenteiden uudistamisessa. Kehittämistyön tulokset ja vaikuttavuus on nähtävissä suoraan käytännössä. Hankkeessa käytäntö ja teoria on yhdistetty hyvin poikkialaisesti hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Sarja: Kansainvälinen TKI-toiminta

Ehdotuksen jättävä organisaatio:
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Ehdokasprojektin nimi:
Voi hyvin nuori-hanke (Kyamk)

Perustelut:
Hanke edustaan lähialueella tehtävää kansainvälistä TK-toimintaa. Hanke on tuottanut esimerkillisen runsaasti tietoa ja osaamista, mm. julkaisujen muodossa. Opiskelijoiden mukanaolo hankkeessa on ollut huomattavan vahvaa. Kerätty aineisto mahdollistaa syventäviä jatkohankkeita. Hanke tarttuu ajankohtaiseen ja globaaliin haasteeseen, nuorten hyvinvointiin.

Sarja: Työ - ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen

Ehdotuksen jättänyt organisaatio:
Centria ammattikorkeakoulu Oy

Ehdokasprojektin nimi:
Centria-malli innovaatioiden edistämisessä

Perustelut:
Toimintamalli edustaa pitkäjänteistä alueellista ja tuloksellista kehittämistyötä, jossa hyödynsaajina ovat erityisesti pk-yritykset. Toimintamalli tarjoaa joustavan ja luontevan väylän tehdä kehittämistyötä ja innovaatiotoimintaa ammattikorkeakoulun kanssa.  Hankkeen mielekkyys ja vaikuttavuus on tunnustettu pk- yrityksissä.

Lisätietoja:
Riitta Rissanen, vararehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, sp. etunimi.sukunimi@savonia.fi, gsm. 044-785 5004

 

Taustaa:
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI) on toinen ammattikorkeakoulujen perustehtävistä. TKI-työ on soveltavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä innovaatiotoimintaa ja se tukea opetuksen kehittämistä ja uudistumista. TKI-toiminnalla on myös merkittävä rooli ammattikorkeakoulujen aluekehitystyössä ja sen avulla edistetään työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä, yrittäjyyttä sekä osaamisen kansainvälistymistä.
Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen TKI-työ perustuu käytännön kokemuksen sekä uusimman tiedon ja vahvan osaamisen yhteensovittamiseen. TKI koostuu erilaisista toiminnoista riippuen työn luonteesta, laajuudesta ja yhteistyökumppaneista. Useimmiten toiminta pitää sisällään erilaisia projekteja ja hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja  asiantuntijaosaamista sekä tuottaa vaikuttavuutta.  Ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat ovat tiiviisti mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa yhdessä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden, tutkimus- ja oppilaitosten sekä sidosryhmien kanssa.

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs