Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Palvelualojen pohjoismainen unioni SUN: Työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Palvelualojen pohjoismainen unioni SUN: Työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Tiedote.
Julkaistu: 29.09.2014 klo 10:54
Julkaisija: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kiinteistöpalvelualan koulutusta on kehitettävä kaikissa Pohjoismaissa, vaatii Pohjoismaisia palvelualoja edustavan unionin SUNin kiinteistöalan hallitus. Se kokoontuu Tanskan Helsingörissä 27.–31.9.2014.

Kiinteistöpalvelualan osaamiseen kehittäminen on välttämätöntä kaikissa Pohjoismaissa, jotta alan työntekijät pystyvät suoriutumaan laadukkaasti nykyisistä ja tulevista työtehtävistään. Alan kehitysnäkymät ovat suotuisat, sillä työt pysyvät edelleen pääosin kotimaassa eli siellä, missä kiinteistötkin ovat. Alan ammatteja katoaa mutta myös uusia syntyy, ja työllisyystilanne on säilynyt hyvänä.

Kiinteistöalan nopea teknologian kehitys, taloautomaation hyödyntäminen ja uusien energiamuotojen käyttöönotto vaativat kiinteistöpalvelualan työntekijöiltä nykyistä parempaa osaamisen tasoa. Lisäksi käyttöön tulleet sähköiset asiointi- ja huoltokirjat sekä kulunvalvonta vaativat jatkuvaa atk-taitojen kehittämistä. Myös ulkomailta työyhteisöön tulleet maahanmuuttajat vaativat sekä kielitaidon kehittämistä että erilaisten kulttuurien ymmärtämistä. Alan työntekijöiltä vaaditaan kiinteistön elinkaaren aikaista laaja-alaista osaamista.

SUNin hallitus edellyttää pohjoismaisten aikuiskoulutusjärjestelmien kehittämistä vastaamaan entistä vaativamman työelämän haasteisiin. Koulutuksen tulee olla ennakoivaa ja uutta teknologiaa hyödyntävää. Siihen on myös osoitettava riittävästi taloudellisia resursseja, jotta osaaminen mahdollistetaan vaativissakin olosuhteissa. Koulutuksen järjestäjien tulee huomioida tarve kiinteistöpalvelualan jatko- ja täydennyskoulutukselle, jossa on ilmennyt Pohjoismaissa vakavia puutteita. SUNin mukaan etenemisväylät korkea-asteelle ja esimiestasolle kaipaavat kohentamista ja myös alan tutkimukseen on panostettava. Osaamisen kehittäminen on nähtävä jatkuvana prosessina, joka jatkuu koko elämän ajan työntekijän oman osaamisen kehittämisenä.

SUN edellyttää, että koulutuksesta vastaavat viranomaiset ja ay-liike toimivat tehokkaasti työelämän tarpeita vastaavan pohjoismaisen osaamisen kehittämiseksi. Lähtökohtana tulee olla se, että kaikilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto osaamisen hankintatavasta riippumatta. Koulutuksen tulee perustua tasa-arvon toteuttamisen ja maksuttomuuden periaatteille tutkintojen suorittajalle. Joustavuus, valinnaisuus ja yksilölliset koulutuspolut ovat keskeisiä elementtejä koulutuksen sisällön suunnittelussa.

Palvelualan pohjoismainen unioni SUN edustaa kiinteistö-, turvallisuus-, siivous-, sosiaalivakuutus- ja turvallisuusalaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Färsaarilla. Suomesta järjestöön kuuluvat Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. SUNin jäsenliittoja on 14, joista noin hieman yli 100 000 jäsentä kuuluu SUNiin.

Lisätietoja:

Peter Johansen, SUNin kiinteistöalan hallituksen puheenjohtaja, +45 51 53 01 73

Reijo Mattila, PAM, +358 50 386 33 59

Hannu Moilanen, JHL, +358 40 3101 255

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 prosenttia. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla. www.pam.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs