Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Nuoria aktivoidaan työllistymään Sanssi-kortilla ja palkkatuella

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuoria aktivoidaan työllistymään Sanssi-kortilla ja palkkatuella

Julkaistu: 12.05.2010 klo 12:11
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu, palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sen tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan työpaikka itse ja välittämään työnantajille tietoa palkkatuesta. Vastavalmistunut nuori voi saada Sanssi-kortin työ- ja elinkeinotoimistosta samalla kun hänelle tehdään työllistymissuunnitelma.

Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu, palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sen tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan työpaikka itse ja välittämään työnantajille tietoa palkkatuesta. Vastavalmistunut nuori voi saada Sanssi-kortin työ- ja elinkeinotoimistosta samalla kun hänelle tehdään työllistymissuunnitelma.

 

Taloustaantuma on pahentanut myös nuorisotyöttömyyttä Suomessa. Maaliskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 32 500, mikä oli 3 500 enemmän kuin vuoden 2009 maaliskuussa. Nuorten työttömyyden odotetaan lisääntyvän myös kausiluontoisesti koulujen päättyessä kesäkuun alussa. Alle 20-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 6 100.

 

Tilanteen helpottamiseksi hallitus suuntasi vuoden 2010 ensimmäisessä lisäbudjetissa 77 miljoonaa euroa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Eduskunnan hyväksymä paketti sisältää starttirahaa, yrittäjyyskoulutusta ja palkkatukea. Lisäbudjetin avulla noin 15 000 nuorta työllistyy tai pääsee koulutukseen tai työllistämistoimenpiteiden piiriin.

 

Sanssi-kortti on tarkoitettu erityisesti alle 30-vuotiaiden vastavalmistuneiden nuorten työllistämiseen. Alle 25-vuotiaat voivat saada kortin heti käyttöönsä. Yrityksiin työllistettäessä 25–29-vuotiaat voivat käyttää korttia vasta kuuden kuukauden työttömyysjakson jälkeen. Muiden työnantajien kohdalla korttia voi kuitenkin käyttää heti.

 

Palkkatuki työnantajalle on enimmillään 550 euron kuukaudessa, jos hän palkkaa nuoren kokoaikaiseen työhön. Työsuhde voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Oppisopimuskoulutuksessa palkkatukea voi saada koko koulutuksen ajan. Tukea voi saada enintään 10 kuukauden ajan. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut työnantajat, kuten yhdistykset, säätiöt ja sosiaaliset yritykset.

 

TE-toimisto myöntää Sanssi-kortin nuorelle ja tarkistaa työnantajan tukikelpoisuuden

 

Sanssi-toimintamalli perustuu jo nykyisinkin käytössä olevaan palkkatukiseteliin. Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain määräaikaisella muutoksella (10.5.2010–31.12.2011) helpotetaan nuorten sijoittumista yrityksiin. Kortin ero tavalliseen palkkatukeen on, että yritykset saavat tukea alle 25-vuotiaan palkkaamiseen ilman, että hakija on ollut työttömänä.

 

Sanssi-kortin käytöstä sovitaan työnhakijan kanssa TE-toimistossa henkilökohtaista työllistämissuunnitelmaa tehtäessä. Nuorelle myönnetty Sanssi-kortti on työnantajalle työnhaun yhteydessä esitettävä todiste siitä, että nuoren kanssa on sovittu palkkatuen käytöstä ja että palkkatuki myönnetään, jos työnantajaan liittyvät myöntämisedellytykset täyttyvät.

 

Sanssi-kortti on kohdennettu erityisesti vastavalmistuneille, joilla on ammatillinen tai muu tutkinto, mutta jotka eivät ole vielä saaneet työpaikkaa. Peruskoulusta ja lukiosta valmistuvat ohjataan ensisijassa koulutukseen. Sanssin käytölle ei heidänkään kohdalla ole estettä, jos TE-toimisto pitää palkkatuen käyttöä tarkoituksenmukaisena keinona edistää nuoren kokonaistilannetta. Vastavalmistunut voi olla myös nuori, jonka valmistumisesta on kulunut pidempi aika eikä työpaikkaa ole vielä löytynyt.

 

Viestintäkampanja käynnistyy Sanssi-kortin lanseerauksella 12.5.

 

Sanssi-kortin käyttöä vauhditetaan nuorille ja työnantajille suunnatulla viestintäkampanjalla. Sen tarkoituksena on kannustaa työllistymissetelin käyttöön ja lisätä niin nuorten kuin työnantajienkin tietämystä työllistämissetelin tarjoamista mahdollisuuksista.

 

Kampanja käynnistyy keskiviikkona 12.5.2010 työministeri Anni Sinnemäen tiedotustilaisuudella. Tilaisuudessa esitellään palkkatuen uudet ominaisuudet, lanseerataan Sanssi-kortti ja avataan kampanjan verkkosivusto www.sanssi.fi. Sivuille tulee kattavat perustiedot työllistämissetelistä niin nuoren kuin työnantajankin käyttöön.

 

Verkkosivustolle tulee myös tallenne lanseeraustilaisuudesta. Sieltä löytyy myös ääni- ja videoaineistoa, muun muassa nuorille suunnattu verkkopresentaatio, jossa Heikki Paasonen kertoo Sanssi-kortista ja opastaa nuoria palkkatuen käyttöön. Sivusto on pääasiallinen tiedonlähde niin työnhakijoille kuin työnantajillekin palkkatuesta ja Sanssi-kortista. Se myös ohjaa molemmat asiakasryhmät TE-toimistoihin.

 

Kampanjan tukena käytetään myös radio- ja lehti-ilmoittelua, jotka alkavat 17.5.2010. Käytettäviä lehtiä ovat Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Talouselämä, Metro-lehti ja Maaseudun Tulevaisuus. Radioissa palkkatuesta ja Sanssi-kortista kerrotaan informatiivisin lyhytohjelmien avulla, joissa haastatellaan työministeriä, TE-toimiston nuorisoneuvojaa ja yrittäjää. Käytettävät kanavat ovat NRJ, Radio SuomiPop, MetroRadio, Groove FM ja Voice.

 

Tietoa kampanjasta pyritään levittämään myös yrittäjä- ja työntekijäjärjestöjen sekä koulujen ja opiskelijajärjestöjen avulla. Myös ELY-keskusten ja TE-toimistojen vahvaa osaamista ja mukanaoloa tarvitaan kampanjan onnistumiseksi ja työllistämistavoitteen saavuttamiseksi. Avainasemassa ovat erityisesti nuorten neuvojat ja työnantajapalveluita hoitavat virkailijat. 

 

Sanssi-kortti saatekirjeineen on toimitettu TE-toimistoihin. Kortteja on painettu 20 000 kappaletta, ja ne on jaettu TE-toimistoihin niiden kokoon suhteutettuna.

 

Lisätiedot

ylijohtaja Tuija Oivo, TEM, puh. 010 604 9040

hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, puh. 010 604 9011

ylitarkastaja Inka Douglas, TEM, puh. 10 60 47993

viestintäpäällikkö Mauri Vieru, TEM, puh. 010 606 3577

tiedottaja Katja Keckman, TEM, puh. 010 606 3593

tiedottaja Venja Henningsen, TEM, puh. 010 606 3265

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs