Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » NEMO-projektissa hyödynnetään negatiivisuutta (ja sitähän meillä riittää)

Turun ammattikorkeakoulu

NEMO-projektissa hyödynnetään negatiivisuutta (ja sitähän meillä riittää)

Tiedote.
Julkaistu: 24.10.2013 klo 11:42
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Negatiiviset tunteet nähdään liiketoiminnassa useimmiten häiriötekijöinä ja asioina, joita pyritään välttämään. Tämä on luonnollista, sillä onhan myönteisillä tunteilla, kuten ilolla ja onnellisuudella, todettu olevan positiivinen yhteys yrityksen toimintaan. Myönteisiä tunne-elämyksiä synnyttävä asiakaskokemus tuo asiakkaan takaisin uudelleen jatyöhönsä intohimoisesti suhtautuvat ja sitoutuneet työntekijät ovat yritykselle tärkeä voimavara. Tämä tunnetaan.

Huomattavasti vähemmän tiedämme negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden roolista liiketoiminnassa. Liiketoiminnassa ristiriitaisten tunteiden roolia ei ole juuri tutkittu ja negatiivisten tunteiden tarkastelu on rajautunut asiakastyytymättömyyteen ja valituskäyttäytymiseen, tarkoituksena minimoida negatiivisten tunteiden vaikutukset.

NEMO-hankkeessa ristiriitaiset ja negatiiviset tunteet nähdään alihyödynnettynä voimavarana.

NEMO (Business Value from Negative Emotions) -hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?

Hanke toteutetaan vuosien 2014–2015  aikana Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyöprojektina.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta ymmärrystä ja käytännöllisiä välineitä negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden liiketoimintapotentiaalin realisoimiseksi. Hanke kohdistuu yhteiskunnallisesti merkittävään ilmiöön, jonka parempi ymmärtäminen on välttämätöntä yhä aineettomammaksi käyvässä palvelutaloudessa.

Hankkeessa on edustettuna parikymmentä erikokoista sekä kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla että palvelu- ja tuotantoaloilla toimivaa yritystä. Toimialoista edustettuina ovat elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa, tietotekniikkapalvelut, vakuutus- ja pankkiala, lääketeollisuus, rakennusteollisuus, kiinteistöala, konsultointi, teollinen muotoilu ja yksityiset terveys- ja hoivapalvelut.  

NEMO (Business Value from Negative Emotions) -tutkimushanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen TEKESiltä. Hankekokonaisuuden budjetti on 1 000 000 euroa. Hankkeen rahoitus koostuu seuraavasti: Tekes (60 %), tutkimusorganisaatioiden omarahoitus (31,8 %) ja yrityskumppanit (8,2 %).

 

Lisätietoja


Turun ammattikorkeakoulu     Turun yliopiston kauppakorkeakoulu         Tampereen teknillinen yliopisto

Harri Jalonen                                  Leila Hurmerinta                                                   Antti Lönnqvist
yliopettaja, FT                               Professori, KTT                                                    Professori, TkT
044 907 4964                                    (02) 333 9287                                                 040 544 6288
harri.jalonen@turkuamk.fi       leila.hurmerinta@utu.fi                                    antti.lonnqvist@tut.fi  

 

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs