Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Matkailu voi kasvaa vain yhteistyön kautta

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Matkailu voi kasvaa vain yhteistyön kautta

Tiedote.
Julkaistu: 18.02.2014 klo 13:00
Julkaisija: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Matkailu on ollut kasvava elinkeino ja alalla työskentelee tällä hetkellä jo lähes 140 000 ihmistä. Kahdessakymmenessä vuodessa alan arvo on nelinkertaistunut: alan arvonlisäys on suurempi kuin elintarviketeollisuuden ja kaksi kertaa suurempi kuin maatalouden. Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen näkee, että matkailun kehittämisessä on vielä paljon tehtävää.

- Matkailussa on selkeästi kasvupotentiaalia, kuten myös päättäjät kokivat, kun sitä heiltä kysyttiin. Potentiaali voidaan hyödyntää vain, jos matkailun edistämistoimenpiteisiin panostetaan jatkossa enemmän kuin nykyään, korostaa Julkunen.

PAM teetti vuonna 2013 päättäjätutkimuksen matkailun mahdollisuuksista Aula Researchilla. Sekä poliittisten päätöksentekijöiden että yrityspäättäjien mielestä matkailussa on selkeää kasvupotentiaalia. Kyselyssä pohjoisen ja itäisen Suomen päättäjät näkivät matkailun selkeästi alueellisesti merkittävämpänä kuin muualla Suomessa.

- Esimerkiksi Pohjois-Karjalan päättäjistä 97 prosenttia koki, että maakunnassa on merkittävästi tai kohtalaisesti matkailun kasvupotentiaalia. Valitettavasti vastaajista suurempi osa kuitenkin koki, että matkailun edistäminen on Pohjois-Karjalassa onnistunut ennemmin heikosti kuin hyvin, kertoo Julkunen.

Kyselyyn vastanneet kokivat yhtenä kasvun esteenä heikon yhteistyön. Julkunen pitääkin yhteistyöhön panostamista matkailun kehittämisen avaimena.

- Suomen matkailu voi kasvaa ainoastaan, jos eri matkailualan toimijat uskaltavat ennakkoluulottomasti ryhtyä yhteistyöhön yli perinteisten yhteistyörakenteiden. Paikalliset ja maakuntien väliset kiistat ja kilpailuasetelmat pitäisi unohtaa ja rakentaa malleja, joista jokainen toimija hyötyy, sanoo Julkunen.

Kaikkialla Suomessa ei Julkusen mukaan ole ymmärretty matkailun merkitystä. Perinteisissä matkailumaakunnissa idässä ja pohjoisessa hänen mielestään ymmärrys on hyvää, kun taas läntisessä Suomessa matkailu helposti unohtuu muiden elinkeinojen jalkoihin ja matkailuyrittäjät joutuvat kamppailemaan elinmahdollisuuksistaan yksin.

- On muistettava, että turistit tarvitsevat majoituspalveluiden lisäksi paljon muitakin palveluita sekä kaipaavat erityisesti ostos- ja elämysmahdollisuuksia. Tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia erityyppiselle elinkeinotoiminnalle aina kaupoista ja ravintoloista kulttuuri- ja urheilupalveluihin, toteaa Julkunen.

Julkusen mielestä valtiolla on keskeinen rooli yhteistyön ja yleensä koko matkailun kehittämisessä. Hän odottaakin työ- ja elinkeinoministeriöltä selkeästi nykyistä enemmän panostusta matkailuun.

- Elinkeinotuet tulisi uudistaa niin, että panostuksia lisättäisiin erityisesti kokousmatkailuun. Viennin edistämistä tulisi kanavoida matkailun edistämiseen. Lisäksi resursseja matkailun markkinointiin ja Suomen maakuvan parantamiseen matkailumaana on lisättävä. Myöskään yritysten toimintaedellytyksiä ei saa heikentää muun muassa veroratkaisuilla, luettelee Julkunen.

Lisätietoja:

Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 prosenttia. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla. www.pam.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs