Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomalaisten työnantajien kevät alkaa positiivisilla työllistämisaikeilla

Manpower

Manpowerin työmarkkinabarometri: Suomalaisten työnantajien kevät alkaa positiivisilla työllistämisaikeilla

Tiedote.
Julkaistu: 10.03.2015 klo 09:00
Julkaisija: Manpower

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey, on toteutettu jälleen Suomessa. Tulokset osoittavat, että suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet paranivat vuoden 2015 toiselle neljännekselle, ja indikaattori on nyt +11 %.  Työllistämisaikeet nousivat huomattavat 19 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja vuositasolla verrattuna 2 prosenttiyksikköä.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan 17 prosenttia tutkimukseen haastatelluista 620 työnantajasta arvioi lisäävänsä henkilöstöä, 6 prosenttia arvioi henkilöstömäärän laskevan, ja 67 prosenttia arvelee henkilöstömäärän pysyvän samana. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori (Net Employment Outlook) on huhtikuun ja kesäkuun välisellä ajanjaksolla +11 %.

”Epävarmuus lähitulevaisuudesta näkyy vastauksissa: 10 % vastaajista ei osaa sanoa, lisääkö vai vähentääkö henkilöstönsä määrää. Tämä on tähän saakka korkein epävarmojen vastaajien osuus Suomen tuloksissa”, analysoi Iikka Lindroos, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Suomessa.

Manpower Työnantajabarometri toinen kvartaali 2015

”Vuosivertailussa työllistämisen saldoluku muuttui +9 prosentista +11 prosenttiin. Tämän vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattaessa tulevaisuudenusko näyttää lisääntyneen merkittävästi. Toisaalta viime kvartaalilla Suomen tulos (-8 %) oli kyselyyn vastanneiden maiden joukossa selkeästi heikoin. Vaikka tämä onkin muutos oikeaan suuntaan, yhden neljänneksen perusteella ei mitään varsinaista nousua uskalla tuulettaa”, sanoo Lindroos. ”Toisen neljänneksen tulokset ovat rohkaisevia, mutta katsotaan, säilyykö työnantajien optimismi seuraavilla neljänneksillä.”

Työnantajat 40 maassa 42:sta raportoivat positiivisia työllistämisaikeita vuoden toiselle neljännekselle. EMEA-alueella työllistämisaikeet kohoavat 11 maassa edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta heikkenevät kahdeksassa maassa. Vahvimmat työllistämisaikeet raportoitiin Turkissa, kun taas italialaiset työnantajat raportoivat heikoimpia työllistämisnäkymiä.

Alueellinen ja toimialakohtainen analyysi

Työnantajat kaikilla neljällä alueella uskovat lisäävänsä työvoiman palkkaamista seuraavan kolmen kuukauden aikana. Työnantajat Itä-Suomessa raportoivat vahvimmat työllistämisaikeet (indikaattori +16 %). Etelä-Suomesta raportoidaan vakaita työllistämisaikeita (indikaattori +11 %). Pohjois-Suomen työnantajat ovat varovaisen optimistisia työllistämisaikeiden suhteen (indikaattori +10 %), ja Länsi-Suomesta raportoidaan myös hienoisen positiivisia työllistämisaikeita (+6 %).

Työnantajat jokaisella kymmenellä toimialalla ennustavat lisäävänsä työvoiman palkkaamista tulevalla neljänneksellä. Vahvimpia työmarkkinoita odotetaan hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +26 %). Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla, liike-elämän palveluissa, teollisuudessa sekä kaivos- ja louhintatoimialalla odotetaan vakaata henkilöstömäärien kasvua (indikaattori +14 %). Julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen työnantajat ennakoivat hyvää työllistämistahtia (indikaattori +12 %), samoin tukku- ja vähittäiskaupanalan työnantajat (indikaattori +10 %). Heikoimpia työllistämisnäkymiä ennustetaan sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialoilla (indikaattori +1 %).

”Teollisuuden tilanteen kohentuminen on rohkaisevaa seurattavaa. Työllistämisaikeet (+14 %) ovat paremmassa vedossa kuin kertaakaan sen jälkeen, kun Suomi osallistui tutkimukseen ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Tulos viittaa siihen, että vientimarkkinoilla alkaa olla imua ainakin joillekin suomalaisille tuotteille. Sopeuttamistoimenpiteitä toteutetaan kuitenkin tulevalla kvartaalilla vielä monilla teollisuuden aloilla”, Lindroos arvelee.

”Rahoitus- ja vakuutussektorilla sekä liike-elämän palveluissa ollaan edellistä kvartaalia optimistisempia. Työntekijöitä vähentävien määrä on oleellisesti pudonnut, mikä nostaa indikaattorin vahvalle plussalle (+14 %)”, kommentoi Lindroos.

Alueellinen ja toimialakohtainen kehitys kvartaalitasolla

Verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet paranevat kaikilla neljällä alueella sekä kaikilla kymmenellä sektorilla. Erityisesti kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla odotetaan jyrkkää 40 prosenttiyksikön kasvua. Rakennussektorilla työllistämisaikeet vahvistuvat 29 prosenttiyksikköä, julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen työllistämisaikeet kohoavat 25 prosenttiyksikköä, ja maa-, metsä- ja kalatalouden sektoreilla työllistämisaikeet paranevat 22 prosenttiyksikköä.

Aluevertailussa huomattavimmat 31 ja 25 prosenttiyksikön nousut raportoidaan Pohjois-Suomessa ja Länsi-Suomessa. Itä-Suomen työnantajat kertovat 18 prosenttiyksikön parannuksesta, ja Etelä-Suomessa ennuste on 12 prosenttiyksikköä edellistä neljännestä parempi.

Yrityksien kokoluokkien välinen vertailu

Työntekijöiden määrien ennustetaan kasvavan jokaisessa yrityskokoluokassa tulevan neljänneksen aikana. Pienikokoisien yrityksien (10–49 työntekijää) työnantajat ennustavat vahvimpia työmarkkinoita (indikaattori +21 %). Keskikokoisien yrityksien (50–249 työntekijää) työnantajat raportoivat vakaata työntekijöiden määrän kasvua (+16 %), kun taas erittäin pienet yritykset (alle 10 työntekijää) ja suuret yritykset (250 työntekijää tai enemmän) raportoivat vaatimattomampia parannuksia (indikaattori +11 %; indikaattori +10 %).

”Pienten ja keskisuurien yrityksien työnantajat näyttävät olevan optimistisimpia työllistämisen suhteen. Nämä aikeet näkyvät markkinoilla, jossa rekrytointihaluja on varsinkin kasvuhakuisilla yrityksillä, mutta niiden on vaikea löytää tarvitsemaansa osaamista. Yritysten tekemät henkilöstövähennykset on pääosin yhdistetty heikosta kysynnästä johtuviksi, mutta osa on johtunut tarpeesta uusia organisaatioiden osaamisen rakennetta vastaamaan tulevaisuuden taitovaatimuksia paremmin. Esimerkiksi vallitseva digitalisaation trendi vaatii uutta osaamista, josta on pulaa”, Lindroos kuvaa tilannetta.

Vuositason kehitys

Työllistämisaikeet paranevat seitsemällä toimialalla kymmenestä edellisvuoteen verrattuna. Huomattavimmat 17 ja 15 prosenttiyksikön nousut raportoidaan julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla sekä hotelli- ja ravintola-alalla. Huomattavinta on Etelä-Suomen työnantajien raportoima 10 prosenttiyksikön parannus, kun taas Itä-Suomessa työllistämisindikaattori on 5 prosenttiyksikköä korkeampi.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet osoitteesta: http://www.manpowergroup.fi/ajankohtaista1/

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2015 kolmannen kvartaalin tulokset julkaistaan 9.6.2015.

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä vuorovaikutteisella Manpower Employment Outlook Survey Explorer -työkalulla.

Lisätiedot:

Iikka Lindroos, Managing Director, Finland
ManpowerGroup
iikka.lindroos@manpowergroup.fi
Puh. +358 (0)40 801 8331

Mika Wilén, Director, Marketing & Communications
ManpowerGroup
Mika.Wilen@manpowergroup.fi
Puh. +358 (0)41 455 2970

Liitetiedostot

Manpower Employment Outlook Survey
Suomessa nyt yhdettätoista kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 65 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Tämä luku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs