Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Lastensuojelutyö on tarkkaan normitettua ja valvottua

Nuorten Ystävät

Lastensuojelutyö on tarkkaan normitettua ja valvottua

Tiedote.
Julkaistu: 04.08.2015 klo 15:28
Julkaisija: Nuorten Ystävät

Nuorten Ystävät ry on eräs maamme johtavia lastensuojeluorganisaatioita. Järjestökonsernilla on lastensuojelun, vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköitä sekä erityisryhmien tukiasuntoja yli 40 paikkakunnalla ja se työllistää lähes 600 alan ammattilaista. Nuorten Ystävät ry on voittoa tavoittelematon järjestökonserni.

Nuorten Ystävissä perhekotitoimintaa toteutetaan osana koulukotitoimintaa. Työn tavoitteena on kuntouttaa turvattomien kasvuolojen tai käytöshäiriöiden vuoksi huostaanotettuja, erittäin haasteellisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria yhteiskuntamme normaaleiksi jäseniksi. Surullisella tavalla esille noussut Metsolan perhekoti on yksi Nuorten Ystävien koulukoti Pohjolakodin yksiköistä.

Väkivallan uhka on olemassa erittäin haasteellisessa lastensuojelutyössä

Pohjolakotiin sijoitetuista nuorista vain muutama prosentti käyttäytyy avoimen väkivaltaisesti. Silti perhekoti ja sen työntekijät joutuvat varautumaan aina tiettyyn väkivallan uhkaan. Se on otettava huomioon kaikessa yksikön toiminnassa. Tätä uhkaa ei perhekodeissa pystytä eliminoimaan täysin pois − kuten ei muuallakaan yhteiskunnassa. Tarkoitukselliseen henkirikokseen johtaneita väkivallantekoja ei Nuorten Ystävien pitkän historian aikana ole tapahtunut aiemmin.

Nuorten Ystävien kaikissa yksiköissä on käytössä yksikkökohtaiset turvaohjeet, joissa määritetään toiminta kriisitilanteiden välttämiseksi sekä toimintaohjeet kriisitilanteisiin. Ohjeita päivitetään vuosittain yhteistyössä lupaviranomaisten kanssa. Ennakko-ohjeistamisen lisäksi organisaatiossa käydään analyyttisesti läpi kaikki henkilövahinkoon johtaneet tai vahingoittumisuhkan sisältäneet tilanteet. Seuranta-aineiston arvioinnissa käytetään apuna turva- ja pelastusalan asiantuntijoita.

Lastensuojeluyksiköiden toiminta perustuu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran toimilupaan, jossa yksikkökohtainen henkilöstömäärä on määritelty. Nuorten Ystävillä on käytössään lakisääteinen omavalvontajärjestelmä ja kaikissa yksiköissä noudatetaan viranomaisen antamia määräyksiä. Yksityisen sosiaalipalveluiden tuottaja voi menettää toimilupansa, jos se rikkoo toimiluvan ehtoja.

Koulukodit ovat lupahallinnollisesti ja toimintaa puitteistavan säädöstön osalta sikäli erityisiä, että ne on määritelty sijaishuollon viimesijaiseksi vaihtoehdoksi. Tästä viimesijaisuudesta huolimatta Suomen lainsäädäntö ei mahdollista koulukodeille erityisiä keinoja tai menettelytapoja, joilla henkilöstön ja sijoitettujen nuorten turvallisuusriskejä voitaisiin vähentää. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on lainsäädännöllisesti erilainen.

Vain kokenut henkilöstö pystyy auttamaan

Nuorten Ystävien lastensuojeluyksiköt ovat erikoistuneet erittäin haasteellisten lasten ja nuorten auttamiseen. Tämä edellyttää hyvin koulutettua ja kokenutta henkilöstöä. Henkilöstön määrä on mitoitettu yksikön kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa henkilöstöä on enemmän kuin mitä toimilupa edellyttää. Lastensuojeluyksiköiden toiminnasta ja yksiköissä olevasta henkilöstöstä säädetään lastensuojelulaissa.

Ammattitaitoisista lastensuojelun osaajista on puutetta. Siksi on tärkeää, että lasten kuntoutuksesta vastaava henkilöstö voi keskittyä nimenomaan lasten kanssa työskentelyyn.  Lasten suojelun ammattilaiset arvostavat työtään tukevaa viranomaisvalvontaa, mutta ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota siihen, että valvontaa kohdistetaan kuntoutuksen kannalta vähemmän tärkeisiin asioihin. Esimerkiksi toimitilatarkastukset ja osa toimintaan liittyvistä valituksista voitaisiin hoitaa nykyistä kevyemmin menettelyin.

Perhekotien arki määrittyy lastensuojelulain määräysten kautta

Nuorten Ystävien perhekodeissa sijoitettuna olevia nuoria hoidetaan samojen lastensuojelulaista lähtevien periaatteiden mukaisesti kuten muitakin sijoitettuja, mutta vähemmän haasteellisesti käyttäytyviä lapsia ja nuoria.

Lastensuojelulaki luettelee yksityiskohtaisesti ammattilaisten käytössä olevat ns. rajoitustoimenpiteet ja niiden käytön. Joskus syntyy tilanteita, joissa yksiköiden perhekotivanhemmat tai ohjaajat eivät voi käyttää vastaavia toimenpiteitä kuin tavanomaisissa perheissä mahdollisesti käytettäisiin. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa nuoren kännykän käytön rajoittaminen.

Vaativa lastensuojelutyö on erittäin kallista, tuottipa palvelua julkinen tai yksityinen toimija. Jokaisen nuoren kohdalla harkitaan, mikä on nuoren oikea sijoituspaikka ja millaisia turvatoimia tarvitaan. Asia harkitaan aina yhdessä sijoituksesta vastaavien viranomaisten kanssa.

------

Huostaanotettuja lapsia ja nuoria oli vuoden 2013 lopussa yhteensä noin 18 000. Etenkin 16–17-vuotiaiden huostassa olleiden nuorten määrä suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Huolestuttavaa on myös kiireellisesti sijoitettujen lasten suuri osuus ja sen kasvu viime vuosina. Lastensuojelun avohuollon asiakkaita oli vuonna 2013 noin 89 000. Luku oli kasvanut vuodesta 2012 kahdella prosentilla.

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Reijo Moilanen, Nuorten Ystävät -palvelut Oy
p. 040 5811 500, reijo.moilanen@nuortenystavat.fi

Johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantajat ry
p. 0400 436 438, aino.narkki@sosiaaliala.fi


Nuorten Ystävien Muhoksella sijaitseva koulukoti
Pohjolakoti tarjoaa monipuolista lastensuojelua ja opetusta sijoitetuille nuorille. Pohjolakodin palvelukeskus sisältää kolme perhekotia, kaksi sijaishuollon yksikköä, kaksi sijaishuollon erityisyksikköä sekä kriisi- ja erityisen huolenpidon yksikön, Pohjolan koulun sekä moniammatillisen työntekijäverkoston.
Lisätietoa www.nuortenystavat.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs