Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Lappeenrannan kaupungin uutta organisaatiota valmistellaan painottaen kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin uutta organisaatiota valmistellaan painottaen kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista

Tiedote.
Julkaistu: 21.06.2016 klo 10:00
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

-       Organisaatiouudistuksen keskeisimmät elementit ovat kahden toimialan malli, elinkeino-organisaation uudistaminen ja toimitilakonsernin muodostaminen.  

Lappeenrannan kaupungin uutta organisaatiota valmisteleva organisaatiotoimikunta on linjannut keskeisiä elementtejä uuden organisaation osalta ja valmistelu jatkuu näiden linjausten pohjalta. Uudistuksen tavoitteena on luoda kaupungille organisaatio- ja konsernirakenne, joka vastaa tulevaisuuden kaupungin tarpeita ja edistää erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista. Lopullisen päätöksen uudesta organisaatiosta tekee kaupunginvaltuusto organisaatiotoimikunnan ja kaupunginhallituksen esitysten pohjalta syksyn 2016 aikana. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa seuraavan valtuustokauden alussa 1.7.2017. Uudistuksilla ei lähtökohtaisesti tavoitella henkilöstövähennyksiä. 

Kaupungin linjaorganisaatiota lähdetään valmistelemaan kahden toimialan ja neljän lautakunnan pohjalta. Muodostamalla laajempia toimialakokonaisuuksia tavoitellaan toimialojen välisen yhteistyön tehostumista sekä nykyisen strategian toteuttamisedellytysten parantumista. Valmistelun lähtökohdaksi on valittu malli, jossa nykyiset kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuritoimi ja liikunta- ja nuorisotoimi yhdistetään hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialaksi, jota johtavat luottamushenkilöpuolella lasten ja nuorten lautakunta sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Nykyinen tekninen toimiala, ympäristötoimi ja rakennusvalvonta sekä yrityspalvelut muodostavat uuden elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan. Tämän toimialan johtamisesta vastaavat kaupunkikehityslautakunta ja ns. lupalautakunta. Maakuntauudistuksen vaikutukset mm. ympäristötoimen, maaseututoimen ja pelastuslaitoksen organisointiin ratkeavat lopullisesti vasta myöhemmin, joten väliaika on tarkoitus jatkaa nykymuotoisena. 

Organisaatiouudistuksen valmistelussa on vahvasti huomioitu myös maakuntauudistuksen vaikutukset tulevaisuuden kunnan rooliin. Tulevaisuuden kunnan avaintehtäväksi on muodostumassa kunnan elinvoiman vahvistaminen, mikä edellyttää siihen liittyvien toimintojen mahdollisimman tehokasta organisoimista. Organisaatiotoimikunta on linjannut, että kaupungin elinkeinotoiminnot uudelleenorganisoidaan ja valmistellaan malli, jossa Wirma Lappeenranta Oy:n toiminnot liitetään osaksi kaupungin linjaorganisaatiota. 

Elinkeino-organisaation uudistuksella tavoitellaan hallinnon tehostamista sekä elinkeinoasioiden asiantuntemuksen ja yrittäjyysnäkökulman tuomista keskeiseksi osaksi kaupungin kehittämistä. Wirman asiantuntemuksen tuomisella osaksi kaupungin toimialarakennetta ja konsernihallinnon tiimirakennetta voidaan keskittää sekä vahvistaa koko kaupunkiorganisaation osaamista ja sitä kautta erityisesti elinvoiman vahvistamiseen liittyvien asioiden tehokkaampaa hoitamista. Tavoitteena on kaikilta osin vahvistaa elinkeinoasioiden johtamista ja erityisesti mm. yrityspalveluiden, matkailun ja kansainvälistymistoimintojen toteuttamista koko kaupungin osalta.   

Organisaatiotoimikunta on tarkastellut kaupungin konsernirakennetta ja sen kehittämistä myös toimitilojen osalta ja linjannut, että kaupunkikonsernissa eri tahoilla toimitiloihin liittyvät toiminnot on tarkoituksenmukaista yhdistää. Tavoitteena on muodostaa kaupunkikonserniin erillinen toimitilakonserni, johon yhdistettäisiin nykyiset Lappeenrannan Yritystila Oy:n, Lappeenranta FreeZone Oy:n, Williparkki Oy:n ja teknisen toimen tilakeskuksen toiminnot. Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena on koota hajallaan oleva toimitilaosaaminen konsernissa yhteen ja erottaa toimitilojen hallinta selkeäksi tukipalveluksi, kuten on jo aiempien uudistusten myötä tehty mm. siivouksen, ruokahuollon ja kiinteistönhoidon osalta. Toimitilaosaamisen keskittämisen kautta tavoitellaan lisäksi hallinnon tehostamista ja ohjausmahdollisuuksien vahvistumista. Uusi toimitilakonserni aloittaisi 1.1.2017. 

Kaupunginhallitus asetti organisaatiotoimikunnan valmistelemaan kaupungin uutta organisaatiota 7.9.2015. Organisaatiotoimikunta on muodostettu valtuustoryhmien puheenjohtajista ja johtavista viranhaltijoista. Organisaatiotoimikunta antaa lopullisen esityksensä 30.9. mennessä kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle, joka tekee lopulliset päätökset uudesta organisaatiosta.

 Organisaatiotoimikunnan kokoonpano:

Valtuustoryhmien puheenjohtajat
-       Päivi Kukkonen pj
-       Joonas Grönlund vpj
-       Jouni Kemppi
-       Ilpo Heltimoinen
-       Juha Härkönen
-       Juha Rantalainen
-       Virpi Junttila 

sekä viranhaltijaedustajina 
-       kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
-       kaupunginsihteeri Juha Willberg
-       II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu
-       strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen

 

LISÄTIETOJA 

Organisaatiotoimikunnan puheenjohtaja Päivi Kukkonen
puh. 0500 410 601
paivi.kukkonen@netti.fi 

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
puh. 040 844 2000
kimmo.jarva@lappeenranta.fi

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs