Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Kuntauudistus haastaa työnantajatoiminnot

KT Kuntatyönantajat

Kuntauudistus haastaa työnantajatoiminnot

Tiedote.
Julkaistu: 24.05.2012 klo 09:02
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajista on hyvä, jos kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa työnantajayksiköiden koko kasvaa. Isommat yksiköt luovat paremmat edellytykset ammattimaisen henkilöstöjohtamisen rakentamiseen. Hyvällä henkilöstöjohtamisella tuetaan palvelutuotannon kehittämistä ja tuloksellista toimintaa.

KT Kuntatyönantajat kritisoi hallitusohjelmassa olevaa kirjausta henkilöstön muutosturvan säilyttämisestä nykylainsäädännön tasoisena kuntarakenneuudistuksessa. Useita vuosia kestävä irtisanomissuoja jarruttaa palveluiden uudistamista ja aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Se ei myöskään kannusta henkilöstöä siirtymään vapaaehtoisesti tai oma-aloitteisesti tehtävästä toiseen tai kouluttautumaan toisiin tehtäviin.

Irtisanomiskielto kertaluonteiseksi

Kuntarakenneuudistukseen liittyvä useita vuosia kestävä irtisanomissuoja poikkeaa merkittävästi muista toimialoista. Jos muutosturva kuitenkin halutaan toteuttaa, KT vaatii lainsäädäntöä muutettavaksi. Muutosturva kannustaisi kuntaliitoksiin paremmin, jos se koskisi vain esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016 toteutettavia kuntaliitoksia mutta ei sen jälkeen syntyviä liitoksia. Mahdollisen irtisanomiskiellon pitää olla kertaluonteinen eikä se saa enää kumuloitua uusien liitosten myötä. Muutosturvan keston pitäisi olla alle viisi vuotta.

Valtaosalla henkilöstöä tehtävän vaativuus ei uudelleenjärjestelyjen myötä muutu. Palkkausjärjestelmien yhteensovittaminen sen sijaan yleensä kasvattaa työvoimakustannuksia merkittävästi. Siksi myös palkkojen ja muiden palvelusuhteen ehtojen harmonisointiin tarvitaan erityismääräyksiä ja poikkeuksia. Koska palkkojen harmonisointi lisää kustannuksia, valtion on pidättäydyttävä kaikista sellaisista uusista säädöksistä, joilla lisättäisiin kuntien tehtäviä ja kasvatettaisiin kunnille koituvia kustannuksia.

Eläkepoistumaa hyödynnettävä

Kuntatyönantajille tehdyn rekrytointitarvetiedustelun alustavien tulosten perusteella kunta-alan henkilöstömäärä säilyy suunnilleen nykyisellä tasollaan eli noin 441 000:ssa seuraavan valtuustokauden ajan. Suuri eläkepoistuma näkyy uusien työntekijöiden rekrytointitarpeina useimmilla kuntatyönantajilla sijaintiin tai kokoon katsomatta. Lisää henkilökuntaa tarvitaan ennen muuta sosiaali- ja terveysalalle mutta myös kasvatus- ja opetushenkilöstöön. Eläkepoistuman hyödyntäminen ja palvelujen järjestäminen uusilla tavoilla henkilöstöä lisäämättä on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suuri mahdollisuus.

Mm. näistä asioista keskustellaan Kuntatyönantajapäivillä 24.–25.5. Tampere-talolla, jonne on kokoontunut yli 300 kuntapäättäjää, johtajaa ja esimiestä hakemaan eväitä muutoksen hallittuun johtamiseen.

Lisätietoja:  

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Aki Lindén, puh. 050 3 900 000  
Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10

KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö, joka edustaa Suomen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 441 000 työntekijää ja viranhaltijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs