Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Kuntasektorilla kehitetään esimiestyötä ja tuloksellisuutta

KT Kuntatyönantajat

Kuntasektorilla kehitetään esimiestyötä ja tuloksellisuutta

Tiedote.
Julkaistu: 26.05.2015 klo 09:23
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt teettivät alkuvuodesta yhteisen kyselyn, jolla selvitettiin kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävän tuloksellisuustyön tilannetta. Taustalla on vuosia jatkunut yhteistyö kunta-alan tuloksellisuuden parantamiseksi, suositus tuloksellisen toiminnan kehittämiseksi sekä tuloksellisuuskampanja vuosina 2011–2014. Kyselyssä selvisi, että johdon ja henkilöstön yhteistyö, henkilöstön osallistaminen sekä johdon ja esimiesten sitoutuminen edistävät tuloksellisuustyön onnistumista. Sen sijaan poliittinen päätöksenteko ei vielä kaikissa kuntaorganisaatioissa tue tuloksellisuustyötä. Tuloksellisuustyön suurimmaksi hidasteeksi koettiin, ettei kehittämistyöhön ole riittävästi aikaa.

Kyselyllä selvitettiin, millaista tuloksellisuustyötä kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään tai on tehty, sekä mitkä ovat tuloksellisuustyön esteet, edistäjät ja vaikutukset. Kunnilta ja kuntayhtymiltä tiedusteltiin myös, millaisessa tuloksellisuuden kehittämisessä ne ovat onnistuneet viimeisten kolmen vuoden aikana.

Tuloksellisuuskyselyn mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä on viimeisten kolmen vuoden aikana tehty eniten työtä esimiestyön, johtamisen sekä toiminnan ja prosessien kehittämiseksi. Niihin aiotaan keskittyä myös tulevaisuudessa. Lisäksi osaamista, työn sisältöä, työmenetelmiä ja asiakaslähtöisyyttä aiotaan kehittää tulevina vuosina runsaasti.

Toiminnan ja prosessien kehittämisellä saatiin aikaan eniten tuloksia

Yleiskuva vastauksista on, että kaikenlaisella kehittämisellä on parannettu tuloksellisuutta. Mitä enemmän on kehitetty, sitä enemmän on myös tuloksellisuus parantunut. Tuloksellisuustyö on parantanut eniten organisaation osaamista, kustannustehokkuutta, yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja palvelun laatua. Lähes samaa tasoa olivat tuloksellisuustyön vaikutukset tuottavuuteen, prosessien sujuvuuteen, palvelujen vaikuttavuuteen ja henkilöstön innostukseen.

Kustannussäästötarpeet ja tuottavuuden parantaminen sekä muutokset palvelutarpeissa ovat vauhdittaneet tuloksellisuustyötä kunnissa ja kuntayhtymissä. Sen sijaan keskeneräisten hallintouudistusten, kuten sote-uudistuksen, koettiin hidastaneen tuloksellisuustyötä.

Käynnistyvän työelämän kehittämisohjelman Kunteko 2020 yksi tavoite on tehdä kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävä hyvä kehittämistyö valtakunnallisesti näkyväksi.

Tuloksellisuuskysely toteutettiin tammi–helmikuussa. Vastauksia saatiin 207 kunnasta tai kuntayhtymästä. Niiden palveluksessa on noin 66 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä. Kysely suunnattiin kuntien ja kuntayhtymien johdolle, henkilöstöjohdolle sekä toimialajohtajille.

Tuloksellisuuskysely 2015 -raportti KT:n verkkosivuilla:

www.kt.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/tiedustelut-ja-selvitykset/Muita-tutkimuksia-ja-selvityksia/tuloksellisuus/

 

Lisätietoja:  

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, puh. 040 820 6800

työmarkkinatutkija Niina Paakkonen, puh. 050 384 9286

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs