Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Kunta-alan tuoreet palkkatiedot KT:n nettisivuilla

KT Kuntatyönantajat

Kunta-alan tuoreet palkkatiedot KT:n nettisivuilla

Tiedote.
Julkaistu: 22.10.2013 klo 10:09
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kuntien menoista puolet on henkilöstömenoja. Kuluvana vuonna kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat Kuntaliiton arvion mukaan noin 22 miljardia euroa, josta palkkakustannuksia oli 17 miljardia ja työnantajan maksamia eläke- ja muita välillisiä sosiaalivakuutusmaksuja 5 miljardia euroa.

Kokonaiskeskiansiot olivat lokakuussa 2012 kunta-alalla 3 015 euroa kuukaudessa. Lääkäreiden keskiansio oli 7 183 euroa, opetusalalla 3 732 euroa, teknisillä 3 076 euroa ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevilla 2 657 euroa. Tuntipalkkaisten kokonaiskeskituntiansio oli kunta-alalla 14,16 euroa lokakuussa 2012. Ansiot eivät sisällä lokakuun 2012 jälkeen tehtyjä palkankorotuksia. Helmikuussa 2013 maksettiin yleiskorotus ja järjestelyerää yhteensä 2,06 %. Osa järjestelyerien käytöstä oli paikallisesti sovittavia.

Tiedot käyvät ilmi KT Kuntatyönantajien tilastoesitteestä "Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2013". Sen tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2012 palkkatilastoon.

Henkilöstöä 437 000

Kunta-alalla työskenteli vuoden 2012 lokakuussa 437 000 henkilöä eli viidennes palkansaajista. Heistä oli kuukausipalkkaisia 426 000, joista kokoaikaisia oli 364 000 ja osa-aikaisia 61 000. Tuntipalkkaisia työntekijöitä oli 11 000.

Kunta-alan henkilöstöstä on työsuhteisia 72 % ja virkasuhteisia enää 28 %. Naisia on henkilöstöstä 80 %.

Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla, eli 45,6 vuotta. Korkein keski-ikä on teknisellä sopimusalalla (47,5 vuotta). Vuoteen 2030 mennessä kunta-alalta siirtyy eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia eli 13 000 - 17 000 henkilöä vuodessa. Eläkepoistuma vaihtelee mm. ammattiryhmittäin ja alueellisesti.

Sairauspoissaolot kasvoivat kunta-alalla 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2012 sairauslomien määrä laski keskimäärin 17,2 kalenteripäivään.

"Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2013” -tilastoesite löytyy suomen- ja ruotsinkielisenä osoitteista www.kt.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2013-005-1 ja www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/publikationer/sidor/produkter.aspx?product=2013-005-3. Toimitukset voivat tilata sitä myös painettuna KT:n viestinnästä (ktmedia@kt.fi).

Kunta-alan palkat ja ammatit -ohjelma uusittu

Palkat ja ammatit -ohjelma KT:n verkkosivuilla on uusittu. Palkkatietoja voi nyt hakea hakutoiminnolla ammattinimikkeittäin. Tiedot ovat sielläkin lokakuulta 2012.

Uuden ohjelman avulla saa entistä helpommin tietoa kunta-alan ammattinimikkeistä, keskiansioista ja koulutuksesta. Ammattinimikkeitä voi selata aakkostettuna tai hakea suoraan tiettyä ammattinimikettä hakutoiminnolla. Ohjelmasta näkee myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee sekä kuinka paljon nimikkeellä työskentelevistä on naisia ja kuinka paljon miehiä.

Ohjelman tiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkka- ja koulutustietoihin yli 300 000 kokoaikaisesta kuukausipalkkaisesta. Kaikkiaan kunta-alalla työskenteli 437 000 henkilöä lokakuussa 2012.

Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin -ohjelmasta löydät yli 1 400 ammattinimikkeen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja kokonaisansiot. Tehtäväkohtainen palkka on palkka ilman mitään lisiä, ja se määräytyy työn vaativuuden perusteella. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia työaikakorvauksia ja muita palkkioita lisä- ja ylityöajalta.

KT:n nettisivuilta löytyvät Tilastot-sivuilta www.kt.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/palkat/ myös mm. viimeisimmät palkkatiedot ammattinimikkeittäin kuntakoon mukaan sekä kaupungin- ja kunnanjohtajien palkat kunnan asukasluvun mukaan. Lisäksi sivuilta löytyy paljon muuta tietoa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä, palkkausrakenteesta ja työvoimakustannuksista. www.kt.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/.

Lisätietoja:

johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 09 771 2324, 050 527 1092

Tilastoesite KT:n nettisivuilla:
www.kt.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2013-005

Palkat ja ammatit -ohjelma:
www.kt.fi/fi/kunta-tyonantajana/palkat-ammatit-ja-tutkinnot/Sivut/Palkat-ja-ammatit-2012.aspx

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs