Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Kunnissa tarvitaan osaajia!

KT Kuntatyönantajat

Kunnissa tarvitaan osaajia!

Tiedote.
Julkaistu: 12.09.2012 klo 14:30
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajien, Suomen Kuntaliiton ja Kevan rekrytointi- ja osaamistarvetiedustelun mukaan kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat arviolta 14 000 työntekijää vuoden 2012 aikana. Merkittävää rekrytointitarvetta selittää erityisesti korkea eläkepoistuma.

Suuresta rekrytointitarpeesta huolimatta kuntatyönantajat arvioivat kunta-alan kokonaishenkilöstömäärän vähenevän vuosina 2012–2015 noin 9 000 henkilöllä.

Rekrytoitavasta henkilöstöstä 47 prosenttia palkataan yli tuhat henkilöä työllistäviin kuntiin ja 41 prosenttia sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymiin.

Rekrytoinneista puolet terveysalalle

Kuntatyönantajat aikovat palkata määrällisesti eniten vuoden 2012 aikana terveysalan (6 600 henkilöä), sosiaalialan (2 400) ja humanistisen, opetus- ja kasvatusalan koulutuksen saaneita (1 900) henkilöitä.

Pääosa rekrytointitarpeesta koskee korkeakoulutettuja. Kunnat arvioivat, että tulevan nelivuotiskauden aikana korkeakoulutettujen rekrytoinnit kasvavat erityisesti terveysalalla, sosiaalialalla sekä humanistisella, opetus- ja kasvatusalalla. Myös tekniikan ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulutettujen tarve kasvaa suurissa, yli tuhat henkilöä työllistävissä kunnissa ja muissa kuin sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymissä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden rekrytointitarve pysyy pääosin ennallaan. Selkeää nousua on terveysalalla, sosiaalialalla sekä kiinteistö-, puhdistus- ja kotipalvelualalla ja humanistisella, opetus- ja kasvatusalalla.

Korkeakoulutettujen tarve on laskussa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä kulttuurialalla. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kohdalla lasku koskee kulttuurialaa ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa.

Osaajien puute suurin rekrytointihaaste

Kuntatyönantajista 73 prosentilla on ollut rekrytointivaikeuksia joihinkin tehtäviin. Vaikeuksia löytää ammattitaitoista henkilöstöä on ollut erityisesti suurissa, yli tuhat henkilöä työllistävissä kunnissa sekä sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymissä.

Vaikeinta rekrytointi on sosiaalityöntekijän, terveyskeskuslääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan, lastentarhanopettajan ja ammatillisen koulutuksen lehtorin sekä erikoislääkärin, ravitsemuspalvelutyöntekijän ja psykologin tehtäviin.

Rekrytointia vaikeuttaa eniten hakijoiden puute. Merkittäviä, mutta huomattavasti edellistä vähäisempiä tekijöitä ovat kelpoisuusehtoihin ja työpaikan sijaintiin sekä kulkuyhteyksiin liittyvät syyt.

Kunnat ja kuntayhtymät vastasivat ensimmäiseen kunta-alan osaamis- ja rekrytointitarpeita kartoittavaan tiedusteluun keväällä 2012. Tähän saakka tarjolla ollut kansallinen tieto kunta-alan rekrytointitarpeista on ollut puutteellista ja hajanaista. Tiedusteluun vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärä kattaa noin 60 % koko kunta-alan henkilöstöstä. KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto ja Keva keräävät rekrytointi- ja osaamistarvetietoa kaikilta kuntaorganisaatioilta jatkossa joka toinen vuosi.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Riikka-Maria Yli-Suomu, 050 348 6544

Kunnissa tarvitaan osaajia! -julkaisu on luettavissa KT:n nettisivuilla http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2012-008

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs