Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » KT:n valtuuskunta: Palkkojen harmonisointi lisää sote-uudistuksen kustannuksia

KT Kuntatyönantajat

KT:n valtuuskunta: Palkkojen harmonisointi lisää sote-uudistuksen kustannuksia

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2014 klo 12:32
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Valmisteilla oleva sote-uudistus tuo mukanaan organisaatiomuutoksia, joissa työnantaja vaihtuu. Uudistuksessa nykyisten 300 kunnan tai kuntayhtymän sote-henkilöstö siirtyy enintään 19 perustettavaan kuntayhtymään. Henkilöstöä uudistuksen piirissä on 200 100. Työnantajan vaihtuminen aiheuttaa kunta-alalla tarpeen harmonisoida palkkoja, työaikoja ja muita palvelussuhteen ehtoja. Palvelussuhteiden harmonisointi vie useita vuosia ja siitä aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia kuntatyönantajille.

Palkkaerot samassa tehtävässä uudella työnantajalla voivat olla mittavat riippuen edeltävän työnantajan palkkapolitiikasta.

KT Kuntatyönantajien valtuuskunta edellyttää lainsäädäntöön kirjausta, että työnantajayhteenliittymistä johtuvat palkkaerot ovat hyväksyttävä syy erisuuruisille tehtäväkohtaisille palkoille samasta tehtävästä ja että harmonisoinnille varataan lainsäädäntöteitse riittävästi aikaa.

Kunta-alan palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen ja valtaosalla henkilöstöä tehtävän vaativuus pysyy ennallaan uudelleenjärjestelyissä.

Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, miten enintään 19 perustettavassa kuntayhtymässä toiminta järjestetään ja miten henkilöstö sijoitetaan eri tehtäviin. Tiedossa ei ole myöskään uusien kuntayhtymien palkka- tai henkilöstöpolitiikka, tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmät tai tehtäväkuvat. Siirtymäkauden pituuden arvioiminen on haastavaa, koska tiedossa ei myöskään ole uusien kuntayhtymien tehtäväkohtaisten palkkojen tavoitetasot. Kustannustason hillitsemiseksi olisi ensisijaista, ettei harmonisointia tehdä vaativuusryhmän korkeimman tehtäväkohtaisen palkan mukaan.

Harmonisoinnin kustannukset 60 - 550 miljoonaa

Monista epävarmuustekijöistä huolimatta KT Kuntatyönantajat on tehnyt sote-henkilöstön palkkojen harmonisointia koskevia esimerkkilaskelmia, joissa tehtäväkohtaisten palkkojen tavoitetaso vaihteli mediaanista (ansio, jota vähemmän ansaitsee 50 % henkilöstöstä) 9. desiiliin (ansio, jota vähemmän ansaitsee 90 % henkilöstöstä). Palkkojen harmonisointikustannuksia kertyy laskentatavasta riippuen vähintään 60 - 550 miljoonaa euroa. Työaikojen mahdollista yhteensovittamista ei ole otettu laskelmissa huomioon.

Työvoimakustannukset muodostavat yli puolet kuntatyönantajan toimintamenoista. Sote-uudistuksen piirissä olevan henkilöstön työvoimakustannukset ovat 48 % kaikista kuntatyönantajan työvoimakustannuksista eli vuositasolla noin 10 miljardia euroa.

Manner-Suomen sote-palveluja tuottavissa peruskunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee tällä hetkellä yli 200 000 työntekijää 300 kunnallisen työnantajan palveluksessa. Heistä 2/3 on sijoittunut terveyspalveluihin ja 1/3 sosiaalipalveluihin. Sote-uudistuksessa henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella 19 kuntayhtymään. Alustavien arvioiden perusteella peruskunnista siirtyy uusiin kuntayhtymiin noin 103 000 henkilöä.

Lisätietoja:  

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Ritva Viljanen, puh. 050 563 57 10
kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 77 10
neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, puh. 050 357 42 33

 

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs