Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Jyväskylän seutu kansallisten metsäteollisuustoimijoiden pilottien kohteena

Uusiutuva metsäteollisuus-osaamisklusteri

Jyväskylän seutu kansallisten metsäteollisuustoimijoiden pilottien kohteena

Tiedote.
Julkaistu: 10.06.2011 klo 09:58
Julkaisija: Uusiutuva metsäteollisuus-osaamisklusteri

Metsäklusteri Oy ja Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma aloittavat yhdessä Keski-Suomessa pilot-projektin, jolla haetaan uudenlaista kasvua alan ympärille.

 Tässä pilot-projektissa tarjotaan valmiita liike- ja tuoteideoita paikallisten yritysten käyttöön sekä kehitetään ja vahvistetaan  viiteryhmäverkostoa tavoitteena tehdä asioita enemmän yhdessä ja luomalla uutta liiketoimintaa joko kokonaan uusien tuotteiden kautta tai hyödyntämällä jo olemassa olevia tuotteita ja keksintöjä innovatiivisella tavalla.

 ”Oletko koskaan ajatellut mitä selluloosasta voidaan valmistaa kuluttajamarkkinalle ?”, kysyvät Metsäklusteri Oy:n toimitusjohtaja Christine Hagströn-Näsi ja Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelman ohjelmajohtaja Antti Juva. Tällaisiin kysymyksiin on etsitty vastauksia Metsäklusteri Oy:n Radikaalit markkinalähtöiset innovaatiot -hankkeessa (RAMI), jossa kerättiin suuri joukko markkinalähtöisiä uuteen liiketoimintaan tähtääviä ideoita. Yhteensä 2300 ideaa tiivistettiin 150 alustavaksi liiketoimintasuunnitelmaksi, jotka ovat nyt Keski-Suomen yritysten käytössä tämän pilot-projektin myötä.

- Suomalaisessa metsäteollisuudessa ja sen käyttämissä raaka-aineissa piilee lukemattomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, erityisesti metsäteollisuuden lähestyessä bioenergia- ja cleantech-aloja, näkee Christine Hagstöm-Näsi.

Radikaalien liiketoimintaideoiden käyttöönotto vaatii yrittäjyyttä, ja  pk-yritysten rooli ideoiden käyttöönotossa korostuu. Suurteollisuuden perinteisten alihankintasuhteiden lisäksi tarvitaan uudentyyppisiä kumppanuussuhteita, joilla tehostetaan koko toimialan kehittymistä ja uudistumista. Alan toimintakulttuuria kehitetään tämän myötä entistä avoimemmaksi ja dynaamisemmaksi yhdessä yritysten ja paikallisten viiteryhmätahojen esimerkiksi Keski-Suomen Liiton, Jykes Oy:n ja erilaisten koulutuslaitosten kanssa.

- Säilyttääkseen kilpailukykynsä ja asemansa toimialan on entistä paremmin ymmärrettävä markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, osattava hyödyntää tutkimustuloksia, kehitettävä uusia liiketoimintoja sekä opittava toimimaan yhteisiä hyötyjä nopeasti ja ketterästi tuottavissa verkostoissa, Hagstöm-Näsi perustelee.

Valtakunnalliseksi vuonna 2012

Projektin testi- ja kehittämisalueeksi valittiin Keski-Suomi, sillä alueella on jo vuodesta 1992 lähtien tehty systemaattista metsäteollisuuden uudistumiseen tähtäävää osaamiskeskustyötä.

- Alueella on muutenkin hyvät näytöt yritystoiminnan ja innovaatioiden kehittämisestä, Hagstöm-Näsi kertoo.

Uusien yrittäjien innovaatiokeskus Protomoa käytetäänkin osaajien kytkemiseksi liikeideoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin tarpeen mukaan, myös perinteisen metsäteollisuuspohjaisen osaamisalueen ulkopuolelta, esittää Jyväskylä Innovation Oy:n kehitysjohtaja Petri Nyberg.

Nyt käynnistyneessä pilot-projektissa kaksi paikallista keskisuomalaista yritystä vastaavat käytännössä paikallisten yritysten tukemisesta ja ideoiden jalkuttamisesta. Keski-Suomen Yrityskehitys Oy keskittyy ensimmäisten ideoiden jatkokehittämiseen olemassa olevien yritysten ja uusien yrittäjien kanssa. Humap Oy jalkauttaa laajemmin ideoita pk-yrityksiin, sekä kehittää systemaattista mallia, jolla toimintaa voitaisiin toteuttaa vuodesta 2012 alkaen valtakunnallisesti.

Pilottiprojektin tuloksia tullaan esittelemään Jyväskylässä lokakuussa 2011 järjestettävässä seminaarissa.

”Hei, nyt on tullut hyvä mahdollisuus kääntää suunnitelmat teoiksi ja tapahtumiksi.”, toteavat yhteen ääneen Keski-Suomen Yrityskehitys Oy:n Juha Koskinen ja Humap Oy:n Aki Saarinen.

Taustatietoja:

Metsäklusteri Oy on yksi kuudesta strategisen huippuosaamisen keskittymästä (SHOK). Strategisen huippu-osaamisen keskittymien taustalla ovat keskeiset metsäklusterin yritykset ja toimijat. Tekes edesauttaa strategisen huippuosaamisen keskittymien toimintaa sekä rahoittaa niiden tutkimusohjelmia ja hankkeita.

Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusteri on Lappeenranta Innovation Oy:n koordinoima innovaatiokentän asiantuntija, jonka tavoitteena on pk-sektorin kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen ja vahvistaminen. Jyväskylän seudun osaamiskeskuksen hallinnoijana toimii Jyväskylä Innovation Oy.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Christine Hagstöm-Näsi, Metsäklusteri Oy, p. +358 50 322 2401

Ohjelmajohtaja Antti Juva, Lappeenranta Innovation Oy, p. +358 50 511 1716

Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy, p. +358 40 7467952

Partneri Juha Koskinen, Keski-Suomen Yrityskehitys Oy, p. +358 50 3424206

Johtaja Aki Saarinen, Humap Oy, p. +358 40 553 7628

www.humap.fi/rami

Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusteri on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti osaava innovaatiokentän asiantuntija, jonka tavoitteena on pk-sektorin kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen ja vahvistaminen. Lappeenranta Innovation Oy:n koordinoima Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusteri on yksi valtionhallinnon osaamiskeskusohjelmaa toteuttavasta 13 osaamisklusterista. OSKE on yritysten ja tutkimuksen alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkottaja. OSKE edistää osaamisen hyödyntämistä maailmanlaajuisessa taloudessa. Työtä tehdään kansallisissa klustereissa, joilla eri kaupunkiseutuja ja alueita rohkaistaan yhteistyöhön ja keskittymään omiin vahvuuksiinsa. OSKE on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima ohjelma, ja sen operatiivisesta toteuttamisesta alueilla vastaavat osaamiskeskukset.Lisätietoja ohjelmasta www.oske.net

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs