Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Henkilöstörahastot laajemmin käyttöön

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henkilöstörahastot laajemmin käyttöön

Julkaistu: 05.11.2010 klo 12:16
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Henkilöstörahastolaki korvataan uudella henkilöstörahastolailla. Uusi laki vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä perjantaina 5.11.2010. Laki tulee voimaan 1.1.2011.

Henkilöstörahastolaki korvataan uudella henkilöstörahastolailla. Uusi laki vahvistettiin  tasavallan presidentin esittelyssä perjantaina 5.11.2010. Laki tulee voimaan 1.1.2011.

Lakiuudistuksen myötä henkilöstörahastoon voi voittopalkkioiden lisäksi siirtää myös tulospalkkiota: Työntekijä voi myös nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa. Lain soveltamisen alaraja laskee 30 työntekijästä kymmeneen työntekijään ja laajenee myös kuntasektorille. 

– Uudistuksentavoitteena on nostaa henkilöstörahastot koko henkilöstön palkitsemisen todelliseksi vaihtoehdoksi niissäkin yrityksissä, joissa rahastoja ei tällä hetkellä ole tai voi olla, toteaa työministeri Anni Sinnemäki.

Työministeri Sinnemäki arvioi, että henkilöstörahastot ovat käyttökelpoinen tapa kannustaa nimenomaan koko yrityksen henkilöstöä. Näin voidaan palkita pitkällä tähtäimellä kaikkia hyvien tulosten tekijöitä kaikilla tasoilla.

Nykylain mukaan henkilöstörahastoon voi siirtää vain voittopalkkiota, jotka määräytyvät yrityksen toiminnan kannattavuuden perusteella. Yritysten palkkiojärjestelmät perustuvat nykyisin kuitenkin suurimmalta osin muihin kriteereihin kuin voittoon. Tätä on pidetty yhtenä keskeisenä syynä sille, ettei rahastoja perusteta ja että olemassa oleviakin saatetaan lakkauttaa. Uuden lain mukaan tulospalkkiot sisällytetään lain piiriin muidenkin kuin valtion osalta.

Palkkiojärjestelmien keskeinen tavoite on kannustavuus ja sitouttaminen. Voimassa olevan lain mukaan työntekijä ei saa nostaa osuuksiaan rahastosta ennen kuin hänen jäsenyytensä on kestänyt vähintään viisi vuotta. Tämän vuoksi suuri osa työntekijöistä saa osuutensa rahastosta työsuhteensa päättyessä. Uuden lain mukaan työntekijän rahasto-osuudesta siirretään nostettavissa olevaan osaan vuosittain enintään 15 prosenttia, kuten voimassaolevan lainkin mukaan, mutta viiden vuoden odotusaika poistetaan.

Lisäksi henkilöt, joiden työsuhde päättyy taloudellisen ja tuotannollisin perustein tapahtuneen irtisanomisen johdosta, voivat nostaa rahasto-osuutensa haluamansa suuruisina erinä työsuhteen päättymistä seuraavina neljänä vuotena. Näin voidaan haluttaessa tasata verotusta.

Henkilöstörahastojen tarkoituksena on palkita koko henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta sekä parantaa yrityksen tai viraston tuottavuutta ja kilpailukykyä. Henkilöstörahaston perustaminen on vapaaehtoista ja edellyttää työnantajan ja henkilöstön yhteisymmärrystä asiasta. Henkilöstö päättää rahaston perustamisesta ja työnantaja palkkiojärjestelmästä.

Laki valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä, jossa olivat edustettuina kaikki keskeiset työmarkkinajärjestöt.

Lisätiedot
hallitusneuvos Raila Kangasperko, 050 396 0201

hallitussihteeri Jan Hjelt, 050 396 0199

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs