Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Eu:n työelämäsääntelylle tuki palkansaajilta

Ääniä Suomesta-kampanjakeskus

Eu:n työelämäsääntelylle tuki palkansaajilta

Tiedote.
Julkaistu: 05.05.2014 klo 08:45
Julkaisija: Ääniä Suomesta-kampanjakeskus

Ay-liikkeen Ääniä Suomesta eurovaalitutkimuksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista palkansaajista toivoisi EU:lta aktiivisempaa otetta työntekijöiden oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palkansaajat haluaisivat Euroopan unionin tasoisella lainsäädännöllä määriteltävän kaikille työntekijöille vähimmäistasoiset työehdot ja irtisanomissuojan sekä enimmäistyöajan.

Vaikka vastaajat eivät pidä europarlamenttivaaleja yhtä mielenkiintoisina kuin esimerkiksi eduskuntavaaleja, vaikuttaa vaalien äänestysinto tällä kertaa lupaavalta. 43 % vastaajista kertoo äänestävänsä varmasti ja 28 % vastaajista kertoo äänestävänsä todennäköisesti, erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja korkeammilla koulutustasoilla äänestysinto on korkealla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Europarlamenttivaaleissa suurempi osa vastaajista valitsee ehdokkaansa ehdokkaan henkilökohtaisten mielipiteiden (57 %) kuin ehdokkaan puoluetaustan (36 %) perusteella. Jopa 37 % vastaajista ei vielä tutkimuksen tekohetkellä tiennyt, minkä puolueen ehdokasta he aikovat äänestää

Instituutiokeskustelusta sisältöihin

Euroopan unioni näyttäytyy suomalaisille palkansaajaliikkeen jäsenille vaikeasti ymmärrettävänä ja tehottomana, mutta sen sijaan jäsenet tunnistavat hyvin Euroopan unionin tuomista hyödyistä matkustamisen helpottumisen ja työvoiman liikkuvuuden parantumisen

Vastaajat toivovat europarlamentaarikkojen panostavan tulevaisuudessa enemmän sosiaali- ja terveysasioihin, työntekijöiden oikeuksiin liittyviin kysymyksiin sekä ympäristöasioihin. Työelämän pelisääntöjen yhdenmukaistaminen saa vahvan tuen vastaajilta. Jopa 72% vastaajista on sitä mieltä, että Eu:lla tulisi olla kaikkia jäsenmaita sitova, vähimmäistasoinen työntekijöiden irtisanomissuoja. Työaikadirektiivin uudistaminen työntekijöiden tarpeita paremmin vastaavaksi saa myös selkeän tuen, 62% vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että Eu:lla tulee olla yhtenäinen työaikalainsäädäntö, joka rajaa enimmäistyöajat.

Euroopan unionin harjoittamaan talouspolitiikkaan suhtautuminen oli kaksijakoista. Vastaajista 36 % olisi valmis antamaan EU:lle laajemmat valtuudet puuttua jäsenmaiden talouspolitiikkaan ja 38 % vastaajista vastustaa ajatusta.  Tiukempaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä Eu:lta toivoi kuitenkin  45 % ja vain 23 % vastaajista vastusti.

Koko 5.5. klo 9.00 julkaistuun tutkimusaineistoon voit tutustua täällä.

Palkansaajaliikkeen yhteisen Ääniä Suomesta-kampanjan toimeksiannosta Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen Europarlamenttivaaleihin liittyen. Aihealueita olivattulevat vaalit ja äänestyskäyttäytyminen, mielikuvat EU:sta ja EU:n päätöksenteosta, tyytyväisyys Eu:iin ja sen politiikkaan sekä työntekijöiden oikeudet EU:ssa.  Kyselyaika oli 17.3.- 2.4.2014. Yhteensä tutkimukseen osallistui 2224 vastaajaa, 26:sta eri ammattiliitosta.

Lisätietoja

Hanna Kuntsi, Ääniä Suomesta kampanjapäällikkö

050-3100 676, hanna.kuntsi@pam.fi

Juha Vekkilä, tutkija, Aula Research

050-352 5335, juha.vekkila@aularesearch.fi


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs