Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » De minskade utdelningsvolymerna sänker Postis inkomster med 75 miljoner euro – bolaget inleder samarbetsförhandlingar

Posti Group

De minskade utdelningsvolymerna sänker Postis inkomster med 75 miljoner euro – bolaget inleder samarbetsförhandlingar

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.01.2016 kl. 10:00
Utgivare: Posti Group

Posti är tvungen att anpassa sina funktioner på grund av att utdelningsvolymerna har minskat kraftigt och kundernas behov har ändrats. I år sänks Postis omsättning med cirka 75 miljoner euro på grund av de minskade utdelningsvolymerna. För att kunna säkerställa lönsamheten inleder Posti samarbetsförhandlingar och det preliminära minskningsbehovet som rör fast anställda inom produktion, administration samt försäljning och kundtjänst är högst 860 personer.

Post- och kommunikationsbranschen i Finland genomgår en mycket omvälvande strukturreform på grund av digitaliseringen. Kommunikationen sker i allt större omfattning via nätet och samtidigt minskar volymen inom utdelning av post i pappersformat kontinuerligt. I fjol utdelades 102 miljoner (-8 %) färre antal brev och andra adresserade försändelser än året innan.

År 2015 sänktes Postis inkomster med cirka 75 miljoner euro på grund av de minskade utdelningsvolymerna och i år uppskattar man att omsättningen minskar lika mycket. Utan effektivering och andra korrigerande åtgärder skulle Postis resultat uppvisa en betydande förlust.

Digitaliseringen har minskat utdelningsvolymerna till samma nivå som på 1960-talet. Vi är alltså tvungna att anpassa oss och förnya vår egen verksamhet så att Posti ska kunna bibehålla sin ekonomiska kapacitet för att bygga upp en ny affärsverksamhet som kan ersätta den minskande postutdelningen. Eftersom ändringen är historiskt omvälvande är vi tyvärr tvungna att även göra besparingar som rör de anställda. Jag är övertygad om att vi i framtiden även kan skapa arbetsplatser, särskilt inom paket- och logistiktjänsterna, säger Postis verkställande direktör Heikki Malinen.

Enligt Malinen håller Postis nuvarande resultat inte målsättningsnivån. Det nya kollektivavtalet för postbranschen är ett steg i rätt riktning vad gäller att förnya Postis funktioner men kollektivavtalet har inte minskat Postis lönekostnader.

Postis kostnadsstruktur är fortfarande för hög. Vi kan endast klara oss, investera och bevara arbetsplatser genom att agera på ett konkurrenskraftigt sätt, betonar Malinen.

Posti inleder samarbetsförhandlingar i Finland

Som en del av de planerade anpassningsåtgärderna inleder Posti samarbetsförhandlingar den 2 februari 2016. Det preliminära minskningsbehovet är högst 860 personer bland de fast anställda. Målen är att så mycket som möjligt av minskningsbehovet kan genomföras genom frivilliga arrangemang, pensioneringar, permitteringar och andra åtgärder. Dessutom planeras anställningar på deltid. Minskningsbehovet specificeras under samarbetsförhandlingarna.

Förhandlingarna rör Posti Group Oyj:s, Posti Oy:s och Posti Kiinteistöt Oy:s organisationer i Finland. Minskningsbehovet omfattar grundutdelningen inom Produktion, hela Försäljnings- och kundtjänsten samt koncernens och Produktionens förvaltning.

Ändringen rör inte Postis andra tjänster, såsom tidigutdelning av dagstidningar, postsortering i postterminaler och logistikcenter, paket-, frakt- och lagertjänster eller Postis servicenätverk (posterna, paketautomaterna och avhämtningsställen).

Förhandlingarna omfattar sammanlagt cirka 7 600 fast anställda personer. Posti hade 21 187 anställda 30.9.2015. 

Stödprogrammet Uusi polku erbjuder stöd för sysselsättning

Som en ansvarig arbetsgivare stödjer Posti aktivt personalen i postbranschens brytningstider. Alla som sägs upp har tillgång till stödprogrammet Uusi polku som erbjuder coachning och stöd för arbetssökning, omskolning eller företagande.

Nya tjänster förändrar utdelningsarbetets karaktär

Posti vill förnya även utdelningstjänsterna till att motsvara kundernas nya behov. Servicetiderna inom utdelningen utvidgas mot kvällen, vilket enligt Produktionens direktör Yrjö Eskola gör det möjligt att i framtiden på ett ännu mer flexibelt sätt leverera såväl postförsändelser som andra tjänster och produkter hem till dörren.

Postutdelningsarbetet håller på att förändras – med postutdelaren transporteras redan nu mycket mer än bara brev och tidningar. Omfattande öppettider, från morgon till kväll, är mycket viktiga för pakettjänster, näthandeln, hem- och säkerhetstjänster, livsmedelslogistiken och andra tjänster inom närlogistiken, betonar Eskola.

Kundernas sätt att uträtta ärenden förändras

I och med den ökande digitaliseringen uträttar Postis kunder sina ärenden allt oftare på nätet. Det har under de senaste åren skett en stark förändring i hur människorna använder sin tid, var de rör sig och uträttar sina ärenden.

Syftet med ändringarna inom kundtjänsten är att optimera en flerkanalsbaserad miljö. I framtiden är webbplatser och chatt främst ärendehanteringskanaler.

Mer information

Posti MediaDesk, tfn 020 452 3366
(mån-fre kl. 9.00-16.30)

Posti Group är ditt främsta val när det gäller tjänster för post, logistik och näthandel. Vi ser till att handeln och vardagen förlöper smidigt i nio länder. Omsättningen år 2014 var 1 859 miljoner euro. Vi betjänar våra kunder i Finland under namnet Posti och i andra länder under namnet Itella, med cirka 23 000 medarbetare. Alla våra tjänster i Finland är koldioxidneutrala. www.posti.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs