Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Työelämä » Ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli nuoriso- ja yhteisötakuun toteuttamiseksi

Oulun ammattikorkeakoulu

Ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli nuoriso- ja yhteisötakuun toteuttamiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2015 klo 10:39
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu

Nuorten toiveet koulutuksen ja työelämän ohjaukselta liittyvät ennen kaikkea ymmärrykseen, kannustukseen ja kuunteluun. He toivovat ohjaajien kunnioittavan heidän näkemyksiään ja ymmärtävän heidän elämäntilanteitaan kokonaisuutena. Ohjaajilta toivotaan tukea koulutusta ja työelämää koskevien kysymysten lisäksi myös muille elämänalueille, kuten ihmissuhteisiin, taloudellisiin huoliin ja terveyteen liittyvissä asioissa.

Tiedot selviävät tuoreesta Laura Paason ja Elina Lavikaisen julkaisusta Välittämistä ja konkretiaa – Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Julkaisussa on tutkittu nuorten kokemuksia nuorisotakuun puitteissa tarjotusta ohjauksesta ja selvitetty opettajien ja ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkimustiedon pohjalta on kehitetty toimintamalli nuoriso- ja yhteisötakuun toteuttamiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkimus, toimintamallin kehittäminen ja sen jalkauttamiseen liittyvät seminaarit on toteutettu osana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen NYT/NOPPA – Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla -hankekokonaisuutta. Sen rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE.

Tutkimuksessa selvisi myös, että nuorten ja asiantuntijoiden näkemykset ohjauksen ihanteista vastaavat hyvin toisiaan, mutta esimerkiksi resursointiin liittyvät seikat vaikeuttavat yksilöllisen tuen antamista. Kehitetty toimintamalli nuoriso- ja yhteisötakuun toteuttamiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa sisältää mallin ohjaus- ja työllistymissuunnitelmalle sekä kysymyssarjan opiskelijoiden opintojen sujumisen ja työllistymisen tueksi. Ohjaus- ja työllistymissuunnitelma on konkreettinen väline opiskelijan ohjaukseen esimerkiksi ryhmänohjaajalle, ja se toimii myös nuorelle itselleen opintoja ja koko elämää jäsentävänä välineenä. Toimintamallin jalkauttamiseksi järjestetään eri puolilla Suomea seminaareja, joissa nuoret ja ohjauksen ammattilaiset pohtivat yhdessä keinoja ohjauksen kehittämiseksi.

Hankkeen julkaisu:

Paaso, Laura & Lavikainen, Elina. 2015. Välittämistä ja konkretiaa – Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö.

Lisätietoja:

tuntiopettaja Laura Paaso, Oamk, 050 360 9516, laura.paaso@oamk.fi

kehittämispäällikkö Elina Lavikainen, Otus, 050 365 8944, elina.lavikainen@otus.fi

Oamk on yksi Suomen arvostetuimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme ammattilaisia ja kehitämme Pohjois-Suomen kilpailukykyä yhdessä työelämän kanssa. Vuosittain meiltä valmistuu lähes 1 500 asiantuntijaa alueen työelämän tarpeisiin. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa 640 oamkilaista.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs