Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Vuonna 2016 tuhannet kotitaloudet tekevät omatoimisen palotarkastuksen

Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Vuonna 2016 tuhannet kotitaloudet tekevät omatoimisen palotarkastuksen

Tiedote.
Julkaistu: 06.05.2016 klo 10:47
Julkaisija: Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Egentliga Finlands räddningsverk

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kehottaa pientalojen kiinteistönomistajia tekemään omatoimisesti suppean palotarkastuksen kesän ja syksyn 2016 aikana. Vuonna 2016 valvonta kohdistuu Turun, Raision, Uudenkaupungin, Salon sekä Loimaan alueille ja se kattaa noin 9 000 pientaloa.

– Pientaloille suunnattu omatoiminen palotarkastus tehdään nyt jo neljättä kertaa. Viime vuosina lomakkeiden palautusprosentti on ollut todella korkea: yli 90 prosenttia, kiittelee Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Petri Tassila.

Pelastuslaitos lähettää massapostituksena tarkastusvuorossa oleville kiinteistöille omavalvontalomakkeen vastauskuorineen ja ohjeistusmateriaaleineen toukokuun loppuun mennessä. Ohjeistusmateriaali sisältää asuinrakennusten paloturvallisuusoppaan, joka on kattava läpileikkaus kodin turvallisuuden parantamisesta. Viime vuodesta on toimintatapaa hienosäädetty ja lomakkeeseen on tehty pieniä tarkennuksia.

– Päivitykset helpottavat lomakkeen täyttämistä. Viime vuonna kokeiltiin toista kertaa lomakkeen sähköistä palauttamista. Sähköisen palautusmallin toivotaan yleistyvän, kertoo Tassila.

Omavalvontalomakkeen saatekirjeessä on mukana ohjeet sähköiseen palauttamiseen. Omavalvontaan liittyvä materiaali on saatavilla myös pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Vuonna 2015 omavalvonta kohdistui osin Raision, Uudenkaupungin, Salon ja Loimaan alueelle. Valvonta-alue kattoi tuolloin yli 9 000 pientaloa.

– Omavalvonnan toteuttamissuunnitelma on laadittu koko maakunnan alueella 10 vuoden jaksolle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että maakunnan alueella jokainen pientalo tulee saamaan pelastuslaitokselta omavalvontalomalomakkeen kerran kymmenessä vuodessa. Suunnitelmaa voidaan toki muuttaa, mikäli esimerkiksi riskianalyysin perusteella toimintaa pitää kohdentaa muulle alueelle, Tassila tarkentaa.

Omavalvonta ei sulje pois mahdollisuutta palotarkastajan vierailuun

Epäselvissä asioissa apua voi huoletta kysyä pelastusviranomaiselta. Pelastuslaitoksella on käytössä palvelunumero, jossa vastataan omavalvontaan liittyviin kysymyksiin ja autetaan pulmatilanteissa. Myös pelastuslaitoksen palotarkastajaa voi pyytää tekemään kodin palotarkastuksen.

Palautetun lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta valvontatoimenpiteitä voidaan kohdentaa tarvittaessa. Valvontatoimenpide ja jälkivalvonta voivat olla esimerkiksi palotarkastajan yhteydenotto puhelimitse, sähköinen yhteydenotto tai palotarkastuskäynti.

− Pelastuslaitos korostaa entistä enemmän asukkaiden omaa vastuuta kotinsa turvallisuudesta ja kohdentaa omia valvontaresurssejaan niille alueille, joissa henkilövahinkojen riski on suurin. Omavalvonnan ohella pientalo- ja loma-asukkaita pyritään valistamaan aktiivisemmin turvallisuusviestinnän keinoin, kuvailee Tassila.

Suuntana omavalvontatoiminnan laajentaminen myös muihin asumismuotoihin

Vaikka omavalvonnan piiriin kuuluvat tällä hetkellä pientalokohteet, toimintaa tullaan jatkossa kehittämään myös muille kohderyhmille. Pelastuslaitos käynnisti edellisvuoden syksynä omavalvontakokeilun kerrostalojen osalta. Mahdollisesti myös rivitalot saadaan tulevaisuudessa omavalvonnan piiriin.

– Kerrostaloille suunnatussa omavalvonnassa tavoitteena on saada turvallisuusasioille enemmän huomiota hallitus- ja yhtiökokouksissa, linjaa Tassila.

Lisätiedot:

palotarkastaja p. 040 5462 189 (arkisin klo 8-12)

pelastuslaitoksen vaihde p. 02 2633 111

www.vspelastus.fi/omapalotarkastus 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta maakunnan kaikissa 27 kunnassa. Palvelut tuotetaan vuorokauden ympäri toiminta-alueella, joka käsittää noin 20 000 neliökilometriä. Lähes puolet alueesta on vesistöä. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita viiden kunnan alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs