Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Uusi opas ilmestynyt lasten ja nuorten turvaksi: ”Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö”

Pelastakaa Lapset ry

Uusi opas ilmestynyt lasten ja nuorten turvaksi: ”Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö”

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2013 klo 10:35
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on julkaissut uuden oppaan, joka neuvoo miten lisätä lasten ja nuorten turvallisuutta ja ehkäistä hyväksikäyttöä internetissä. Tietoisuus seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön liittyvistä riskeistä ja valmiudet niiden asialliseen käsittelyyn antavat lapsille suojaa ja auttavat heitä toimimaan turvallisesti mahdollisissa riskitilanteissa.

Pelastakaa Lapset ry:n tuottama aineisto ”Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö” antaa lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille tietoa ja ymmärrystä digitaalisen median ja verkkoympäristön merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Opas tarjoaa neuvoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja lapsen tukemiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa. Oppaan tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria pitämään huolta itsestään ja omista rajoistaan, sekä vahvistavat heidän taitojaan toimia internetissä turvallisesti ja vastuullisesti.

Internet ja digitaalinen media ovat muuttaneet ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta monin tavoin. Verkko on myös lapsille ja nuorille tärkeä sosiaalinen toimintaympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen, tiedonhankintaan ja yhteydenpitoon toisten kanssa.

Myönteisten puolien ohella internet ja teknologinen kehitys ovat tuoneet myös uusia riskejä, kuten erilaisia ulottuvuuksia myös lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä voi toteutua eri tavoin sanallisessa vuorovaikutuksessa, kuvamateriaalin kautta tai suorassa web-kamerayhteydessä.

Vuorovaikutus verkossa on monin tavoin toisenlaista kuin kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa. Niin tuttujen kuin tuntemattomienkin kanssa keskustelu netissä voidaan kokea helpoksi ja se voi muodostua luottamuksellisen tuntuiseksi. Anonyymiuden tunne ja fyysinen etäisyys saattavat rohkaista myös seksuaaliseen vuorovaikutukseen ja arkaluonteisen kuvamateriaalin jakamiseen netissä.

-       Puutteellinen ymmärrys seksuaaliseen vuorovaikutukseen liittyvistä riskeistä internetissä sekä oman toiminnan seurauksista saattavat altistaa kenet tahansa ongelmille. Tietoisuus laillisen ja laittoman rajoista ja siitä, mikä on sopivaa ja sopimatonta ei aina ole riittävän selkeää ja ymmärrettyä niin lasten kuin aikuistenkaan keskuudessa, muistuttaa Lastensuojelu digitaalisessa mediassa -yksikön asiantuntija Sari Valoaho.

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään – myös netissä. Tähän lapset tarvitsevat aikuisen läsnäoloa ja tukea, sekä arvostavaa suhtautumista ja kiinnostusta lasten internetin käyttöön. Jokainen aikuinen voi osaltaan ehkäistä ongelmatilanteita ja tukea hyväksikäytön kohteeksi joutunutta lasta. 

Lisätietoja:

”Ota puheeksi – internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö” -aineisto on lähetetty kaikkiin suomenkielisiin peruskouluihin sekä kaikkien suomenkielisten kuntien sosiaali- ja nuorisotoimeen. Se löytyy myös Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivulta: http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/kyselyt-ja-aineistot/

Sari Valoaho, asiantuntija, lasten suojelu digitaalisessa mediassa, Pelastakaa Lapset ry, puh. 358 50 448 5442, sari.valoaho@pelastakaalapset.fi

Mari Laiho, Lastensuojelu digitaalisessa mediassa -yksikön päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, 040 590 1416, mari.laiho@pelastakaalapset.fi 

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs