Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Turvallisuus » Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2012 menestyneet yritykset ja työmaat

Rakennusteollisuus RT

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2012 menestyneet yritykset ja työmaat

Tiedote.
Julkaistu: 14.02.2013 klo 16:00
Julkaisija: Rakennusteollisuus RT

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2012 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin kunniakirjoin 14.2.2013 Helsingissä. Isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti Rakennusosakeyhtiö Hartela, toiseksi tuli NCC Rakennus Oy ja kolmanneksi Skanska Talonrakennus Oy. Pienten yritysten sarjan voitti Rakennustuote Oy, toiseksi tuli Rakennuspetäjä Oy ja kolmanneksi Rakennustoimisto Nousiainen Oy.

Infra-alan yritysten sarjan voitti Graniittirakennus Kallio Oy, toiseksi tuli Terramare Oy ja kolmanneksi Skanska Infra Oy.

Talonrakennuskohteiden rakennuttajista palkittiin kunniakirjoin Kauppakeskus Itäkeskuksen ITIS Uudistuu -hankkeen rakennuttaja Wereldhave Finland Oy sekä kohteen rakennuttajakonsultti Pöyry CM Oy. Infrakohteiden rakennuttajista palkittiin Liikennevirasto ja rakennuttajakonsultti Ahma Insinöörit Oy Kehärata projektista.

Arviointikohteina vuoden 2012 kilpailussa olivat entiseen tapaan työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR- mittareilla mitattuna, yrityksessä sattuneiden työtapaturmien kokonaismäärä ja rakennuskohteen työvoimaluettelon ylläpito sekä henkilötunnistekortin käyttö. YIT Rakennus ja Rakennustoimisto Nousiainen menestyivät talonrakennustyömailla ja Graniittikeskus Kallio infrakohteissa.

Isojen talonrakennusyritysten työmaista palkittiin turvallisimpana YIT Rakennus Oy:n Asunto Oy Vantaan Lyhde, toiseksi tuli SRV Rakennus Oy:n kohde ITIS Uudistuu ja kolmanneksi NCC Rakennus Oy:n kohde As Oy Espoon Ratasmylly. Työmaiden turvallisuustasoa mittaava TR-indeksi oli kaikilla kolmella vähintään 98 %.

Pienten talonrakennusyritysten rakennustyömaista kärkeen nousi Rakennustoimisto Nousiaisen urakoima K-Supermarket Nikinmäki, toiseksi tuli Rakennustuotteen Leppäviidan Pysäköinti Oy:n laajennus Espoosta ja kolmanneksi Rakennus Oy Seppo Turusen myös Espooseen urakoima Kirstin päiväkoti.

Infra-alan työmaista palkittiin turvallisimpana Graniittirakennus Kallion Vantaan jätevoimalan tulotien rakentaminen, toiseksi tuli SRV Rakennus Oy:n Länsimetron Otaniemen ratatunneli ja asema (LU 5), ja kolmanneksi Lemminkäinen Infra Oy:n urakoima Länsimetron Urheilupuiston ajotunneli, ratatunneli ja asema (LU3). 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon voitti talonrakennusyritysten sarjassa Rakennusosakeyhtiö Hartela, ja infra-alan yritysten sarjassa Graniittirakennus Kallio. Kiertopalkinnon saa yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Kilpailussa sai lisäksi kunniamaininnan työturvallisuusasiansa moitteettomasta hoidosta kolme talonrakennusalan ja infra-alan aliurakoitsijaa. Talopuolella kunniamaininnan saivat AL-Katot Oy, VIE-Rakennus Oy ja Muurausliike Sami Vanne Oy sekä infrapuolella Ari Kuikka Oy, Maanrakennus Oy Laatutyö ja Suomen Vesityö Oy.  Aliurakoitsijoita ei kummallakaan toimialalla asetettu paremmuusjärjestykseen.

Yritysjohto toimii aina esimerkkinä muille

Nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkien rakennusalalla toimivien ja siellä työskentelevien sitoutumista ja yhteistyötä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien.

Yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen on keskeistä nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutumiseksi. Yrityksen ylin johto ja esimiehet ovat aina muille esimerkkeinä, halusivat he sitä tai eivät.

”Rakennusteollisuus RT avasi internet-sivuillaan viime vuoden marraskuussa linkin, josta RT:n kaikkien toimialojen jäsenyritysten toimitusjohtajat pääsevät tekemään julkisen sitoumuksen työturvallisuuden edistämiseksi omassa yrityksessään. Tähän mennessä puolet talonrakennusalan jäsenyritysten toimitusjohtajista on tehnyt sitoumuksen”, kertoo aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuus ry:n Uudenmaan aluetoimistosta.

Myös työturvallisuuskilpailut ovat hyvä tapa kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa rakennusalan työturvallisuusasenteisiin. Kilpailujen saavuttamaan menestyksen syynä on muun muassa hyvä yhteistyö rakennusteollisuuden, ammattijärjestöjen ja työsuojeluhallinnon kesken. Kilpailu jatkuu Uudellamaalla myös vuonna 2013. Kilpailuvuoden aikana tuotetaan myös tukimateriaalia erityisesti pk-yrityksille aliurakoitsijoiden turvallisuustoiminnan arvioimiseksi.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.

Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat.  Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työ-maalla ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein plus väärin –havainnot).

Lisätiedot: Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, puh. (09) 1299 207, 0500 602 415, ja asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
Etelä Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Keijo Päivärinta, puh. 040 510 2121
Infra ry, kehityspäällikkö Tapani Karonen, 040 551 2127
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, tekninen johtaja Ilpo Peltonen, puh. 040 551 9404.

  

Uudenmaan Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun tulokset 2012

Yrityssarja

Arviointikohteina yritysten välisessä sarjassa olivat työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR- mittareilla mitattuna ja yrityksessä sattuneiden vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapa-turmien määrä sekä henkilösuojaimien ja henkilötunnisteen käyttö.

Isot talonrakennusyritykset

1. Rakennusosakeyhtiö Hartela, Helsinki 2. NCC Rakennus Oy, Helsinki 3. Skanska Talonrakennus Oy, Helsinki

Pienet talonrakennusyritykset

1. Rakennustuote Oy, Helsinki 2. Rakennuspetäjä Oy, Helsinki 3. Rakennustoimisto Nousiainen Oy, Kerava

Infra-alan yritykset

1. Graniittirakennus Kallio Oy, Vantaa 2. Terramare Oy, Helsinki 3. Skanska Infra Oy, Helsinki

Työmaasarja

Työmaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaan TR-indeksin perusteella (suluissa oleva lukuarvo).

Isot talonrakennusyritykset

1. YIT Rakennus Oy, Asunto Oy Vantaan Lyhde, Vantaa (98,7) 2. SRV Rakennus Oy, ITIS uudistuu, Helsinki (98,2) 3. NCC Rakennus Oy, As Oy Espoon Ratasmylly (98)

Pienet talonrakennusyritykset

1. Rakennustoimisto Nousiainen Oy, K-Supermarket Nikinmäki (92,1) 2. Rakennustuote oy, Leppäviidan Pysäköinti Oy:n laajennus, Espoo (91,2) 3. Rakennus Oy Seppo Turunen, Kirstin päiväkoti, Espoo (90,7)

Infra-alan työmaasarja

Työmaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaan MVR-indeksin perusteella (suluissa oleva lukuarvo).

1. Graniittirakennus Kallio Oy, Vantaan jätevoimalan tulotien rakentaminen (100) 2. SRV Rakennus Oy, Länsimetron Otaniemen ratatunneli ja asema LU 5 (99,1) 3. Lemminkäinen Infra Oy, Länsimetron Urheilupuiston ajotunneli, ratatunneli ja asema LU3 (97,3). 

Rakennuttajat ja rakennuttajakonsultit

Talonrakennusala

Wereldhave Finland Oy ja rakennuttajakonsultti Pöyry CM Oy / Kauppakeskus Itäkeskuksen ITIS Uudistuu -hanke

Infra-ala

Liikennevirasto ja rakennuttajakonsultti Ahma Insinöörit Oy / Kehärataprojekti

Aliurakoitsijat

Talonrakennusala

AL-Katot Oy, Vantaa Muurausliike Sami Vanne Oy, Turku VIE-Rakennus Oy, Nurmijärvi

Infra-ala

Ari Kuikka Oy, Lepsämä Maanrakennus Oy Laatutyö, Kerava Suomen Vesityö Oy, Helsinki 

Aliurakoitsijoita ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Kiertopalkinnot

Rakennusosakeyhtiö Hartela Graniittirakennus Kallio Oy

 

 

 

 

 

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Viiden toimialan yhteensä yli 2 600 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa. Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs